קשר עין גליון 246 ירחון ארגון המורים פברואר 2015

ש ֶ חוד ַ ח ה ַ מ ֶ צ ֹ

/ אמוץ דפני יקינטון מזרחי

קשר למורים שלנו 41

רבות ִ רבים מכירים את היקינטון קודם כול מהגינות ומהעציצים ורק אחר כך מהטבע. תחילת תּ הצבעונים הייתה בטורקיה. וכאשר נפטר הסולטן מוראד השלישי, בשנת 5951, שתל בנו האבל לא פחות מחצי מיליון יקינטונים בחצר הארמון כדי שריחם המתוק והעז יקל את צערו. ם ָ ה שׁ ֶ א ְ ר ִ נ ְ ן ו ַ גּ ַ ל ה ֶ נוּ א ָ לּ ֻ א כּ ֵ צ ֵ ר נ ַ ח ָ אין ספק שבשיר “פזמון ליקינטון”, שבו כתבה לאה גולדברג: “וּמּ ן”, היא התכוונה ליקינטון התרבותי. בטבע צבעם של הפרחים הוא מתכלת עד ַ ב ָ לּ ַ ח ה ַ ר ֶ פּ ַ ת ה ֶ א כחול עז. לעתים מוצאים מושבות צפופות של הצמח, עקב יצירתם של בצלצולי ריבוי על ידי צמח האם, וכך מובטחת רבייתו אם לא נוצרו זרעים. הזרעים שחורים, ולהם תוספת שומנית המשמשת ח בצל, ֵ מאכל תאווה לנמלים, האוספות את הזרעים וכך דואגות להפצתם. הזרע הנובט מפת העשוי לפרוח בפעם הראשונה רק אחרי שלוש שנים. בצל של צמח בוגר עשוי להכיל מלאי מזון המספיק לכמה שנות פריחה. האגדה היוונית מספרת על עלם חמודות ושמו היאקינטוס, בנו של אמיקוס מלך לקוניה שהיה טוֹס העדיף את הראשון. יום ְ ינ ִ אק ַ י ִ יפה תואר עד מאוד. אהבוהו הן אפולו הן זפירוס אל הרוח, אך ה ירוּס, אל הרוח, את הדיסקוס והיאקינטוס ִ פ ֶ אחד שיחקו אפולו והיאקינטוס בדיסקוס ואז היטה ז נפגע ונהרג. אפולו הלום הצער הצמיח מדמו של אהובו צמח הנושא את שמו עד עצם היום הזה. adafni@research.haifa.ac.il

פתרון תשבץ מגיליון 542

פתרון תשבץ מדרגה מגיליון 542

שמות הזוכים בספר על פתרון התשבצים מגיליון 542:

9 י

8 ק

7 ס

6 ב

5 ו ח

4 י

3 נ

2 רש

1 ט

ל ד 1 ו ל 2 ו מ 3 ג מ 4 ג ד 5 ג ח 6 ג ד 7 ו ח 8 13 ת ב =X =X 24 א 29 י נ X=

=X 12 י מ ר א

=X 11 ב ר ג

10 י ל

ד

15 ת 16 ן טאט =X

14 ו ר י אב

=X

אבי פרידמן

ל ד

18 ו ה

19 נ מ

17 ו ש 20 נ מ אתי בר חדווה שטרנברג =X

=X

ל

ו ד

ר ב

23 ה

21 ה 22 י ה נ =X

ח

ו ל מ ו מ ה ו ח ה

=X

ר

ד ל

25 ש

27 ק 28 ל ה

26 צ

לילך אדמוני

=X

=X

ר

ע

ל

מיכאל זיו

32 ת

31 י ו י נ ל

30 ו

=X

33 ו ד ל

ה ד ל

37 ב

35 י

34 המש נ

36 ו ה ד

ח

ו ל ד 9 ד ל ח 01 ח ל 11 =X X= 39 נ 40 ג ב

=X

ה

38 כ מ

=X

=X

X=

ו

ר

פ 41 ר

44 ל ק

43 ל א

45 י רש

42 צ

X=

=X

=X

46 ר דמס

47 ג 48 י ל ג X=

49 ה

=X

ד

=X 51 ל סא

X= 50 ו ב ד

=X

ה ר

ה

מורים המעוניינים לפרסם במדור הפנאי (תמונות, מתכונים, ביקורות וכו') "למורים שלנו" מוזמנים לשלוח למייל: i r g u n _ p i c @h o t ma i l . c om

למוֹרים שלנוּ

Made with