קשר עין ירחון ארגון המורים גליון 248 אפריל 2015

w w w . i g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. - שולם 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, דרך מנחם בגין 32 ת"א 48166

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

המחנך המשמעותי 32 >> אלי כספי

ריאיון עם בן כספית 30 >> קרן שקד

זרקור: בית ספר שש שנתי עירוני כללי רמז בבני ברק שרון כץ

22 עמ'

נ י ס ן - א י י ר ת ש ע " ה א פ ר י ל 5 1 0 2

ג י ל י ו ן 248

Made with