קשר עין ירחון ארגון המורים גליון 250 יוני 2015

w w w . i g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. - שולם 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, דרך מנחם בגין 32 ת"א 48166

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

האם הערכים שמקדם בית הספר מתאימים למאה ה-12? 32 >> ד"ר אלחנן בר-לב

השפעת המחנכים על מניעת נשירה מבתי הספר 22 >> טארק מוראד

זרקור: תיכון בן-צבי קריית-אונו שרון כץ

26 עמ'

ס י ו ן - ת מ ו ז ת ש ע " ה 2 0 1 5 י ו נ י

ג י ל י ו ן 2 5 0

Made with