קשר עין גליון 261 - ירחון ארגון המורים יולי 2016

. הם התיישבו בשכונת נחלאות ומסביב למחנה 18- במאה ה יהודה ונקראו גורג'ים. יש סברה כי התיישבות יהודית בגאורגיה הייתה כבר לאחר חורבן בית ראשון. היהודים חיו באופן מסורתי בנפרד, ברובע יהודי בכל עיר או כפר, שנקרא "שכונת היהודים". שם, לרוב, נמצאו כל מבני הקהילה. מתוך עשרות בתי כנסת שהיו פעילים בעבר, שניים ממשיכים להיות פעילים, ואחד מהם הוא בית הכנסת הגדול הקיים שנה ובו מניין מלא שלוש פעמים ביום. בחגים הוא 120 מלא מפה לפה גם בתיירים הבאים לטביליסי. התפילה היא בנוסח גאורגי באוריינטציה ספרדית. קיומו של בית ספר מסורתי חשוב ביותר לקהילה. יש ועד הורים פעיל, ומתקיימים אירועים רבים סביב חגי ישראל ומועדיו, בהשתתפות ההורים. תפילה נפרדת לבנים ולבנות מתקיימת בכל בוקר. הכיתות מעורבות. הבנים חובשי כיפות, והבנות לבושות לבוש צנוע. "חשוב לנו שהתלמיד ירגיש שהוא לומד בבית ספר יהודי," אומר מנהל ביה"ס. האוכל כשר, הוא מוכן בבית חב"ד בפיקוח של משגיח כשרות. התלמידים זוכים לארוחה חמה ללא עלות בכל יום. עקב המעורבות הרבה של ההורים פותח יומן אלקטרוני בעת האחרונה. היומן מאפשר גישה אליו בכל שעה נתונה, ובאמצעות קוד משתמש הורה יכול לצפות ולהתעדכן בכל הנעשה בבית הספר, עד הפרטים הקטנים, כמו תפריט המזון לאותו יום. תוכנית תל עם תוכנית תל עם היא תוכנית חדשנית ויצירתית ללימודי עברית ומורשת ישראל, המפתחת בלומדיה ידע וזהות יהודית בשפה מאחדת ומייחדת. ביקרתי בבית הספר אור אבנר במהלך יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל השנה. הוזמנתי לטקס שנערך על ידי תלמידים בוגרים. לרגע התבלבלתי. העברית שבפיהם הייתה רהוטה וברמה כה גבוהה עד שחשתי כאילו אני בטקס של בית ספר בישראל. בסיום הטקס המרגש שאלתי את המארחים אם התלמידים שהשתתפו בו הם דוברי עברית משנות שהותם בישראל, והתברר לי שכולם מקומיים והם רכשו את השפה בבית הספר. לרוב הוריהם אינם דוברי עברית. מה סוד השיטה? ביקשתי לדעת מאיה, רכזת התוכנית בבית הספר. מטרת התוכנית היא לימוד עברית כשפה שימושית של השיטה מבוססת על הנגשת העברית לתלמיד. העם היהודי. כדי להקל על התלמיד בלמידת כללי הדקדוק, בכל כיתה יש לוחות פעילים ובהם סימנים לזכר ולנקבה, לפי צבעים, סימן ליחיד וסימן לרבים. המורה מדברת על כל נושא אפשרי מתוך החומר הוויזואלי התלוי בכיתה וכך הוא נקלט

חזית ביה"ס

השיטה מבוססת על הנגשת העברית לתלמיד. כדי להקל על התלמיד בלמידת כללי הדקדוק, בכל כיתה יש לוחות פעילים ובהם סימנים לזכר ולנקבה, לפי צבעים, סימן ליחיד וסימן לרבים

בקלות. מדברים עברית כל הזמן. לומדים עברית מכיתה א' עד כיתה י"א. מדברים עברית בחדר האוכל, בהפסקות ובין השיעורים. השפה נשמעת בכל פינה. לא ניגשים לבגרות שעות בשבוע. 4 בעברית. בכיתות א' – ז' לומדים עברית לדברי איה: "עברית היא חלק בלתי נפרד מהחיים של התלמידים. מדברים על מתמטיקה ומדעים בעברית. נוסף על שתי המורות לעברית מטעם מחלקת חפציב"ה יש לנו סטודנטיות להוראה הנמצאות כאן בשנת שירות מטעם מכללת בית רבקה, והן מדברות עם התלמידים רק בעברית". במהלך הביקור ישבתי בכיתות. ניכר שאיה אוהבת את השפה ואת הקנייתה לתלמידים. היא חיה את העברית. תלמידי כיתה א' משוחחים בחופשיות ללא שגיאות. ניכר שהפנימו את אותם כללים שעליהם היא דיברה. הכניסה אל הכיתות מתעתעת - לא אחת התחושה היא שנמצאים בכיתה ישראלית לכל דבר... הפיקוח על המורים לעברית מטעם מחלקת חפציב"ה צמוד. איה מוסיפה: "צוות תל עם אשר פיתח את התוכנית השקיע בה אהבה רבה. זה ניכר בכל שיר או סיפור. אני מרבה להשתתף בסמינרים וזוכה לליווי צמוד ולהכשרה של משרד החינוך בישראל. פיקוח מטעם מחלקת חפציב"ה מגיע אלינו פעמיים בשנה. המפקחים יושבים בכיתות, ולאחר כל שיעור אנו מקבלים הערות והמלצות יישומיות לשיפור ההוראה. חומר רב, עשיר ומתחדש מגיע אלינו במהלך כל השנה". לכל תלמיד קצב התקדמות משלו. בסוף שנה מסריטים אותו קורא ועונה

36

Made with