קשר עין גליון 262 - ירחון ארגון המורים ספטמבר 2016

פסק דין תקדימי של ביה"ד האזורי לעבודה:

קרנות הפנסיה הוותיקות מחויבות לשלם לעובד פנסיית נכות בהתאם לנכות שנקבעה לו על ידי המדינה

קשר הודעות הארגון 12

שכן מבחינתה הוא "כשיר לעבודה", כביכול. זהו בדיוק המקרה הקפקאי של התובע מר חביב מועיין, חבר ארגון המורים, שפרש לפני למעלה מעשר שנים מעבודתו במשרד החינוך על רקע נכות קשה בה לקה. המדינה הכירה נכות, קביעה 41% בנכותו של העובד וקבעה לו שבעקבותיה נקבע כי אינו כשיר להמשיך ולעבוד, ולפיכך פרש העובד לפנסיית נכות. למרות קביעת המדינה זימנה קרן הפנסיה מבטחים הוותיקה את מר מועיין לוועדה רפואית מטעמה, ובה נקבע כי הוא דווקא כשיר לעבודה. בנסיבות אלה נותר מר מועיין במצב שבו הוא מקבל פנסיית נכות רק מן המדינה, בעוד מבטחים הוותיקה מסרבת להשתתף בפנסיה כמתחייב. אין צורך לומר כי מדובר בפגיעה אנושה בעובד, שנותר עם גמלה חלקית ביותר שעליה פרנסתו. התביעה הוגשה לפני למעלה משמונה שנים וההכרעה בה התעכבה שנים ארוכות, לאור דרישת המדינה לעכב את ההכרעה עד שתוכרע פרשה דומה שנדונה בבית המשפט העליון. לבסוף חודשו ההליכים בתביעה, ובימים אלה ניתן פסק הדין. כב' השופט טננבוים קיבל את התביעה במלואה, וקבע, כי לאור פסק דינו של בית המשפט העליון, הסכם רציפות זכויות הפנסיה תקף וחל, וכי מכוחו חייבת קרן הפנסיה להשתתף בפנסיית הנכות של העובד בהתאם לנכות שנקבעה לו ע"י המדינה. השופט דחה את טענת מבטחים, שלפיה יש לה זכות להעמיד את העובד לבדיקת ועדה רפואית מטעמה בנסיבות כאלה. השופט קבע כי על המדינה לשלם לתובע את גמלת הנכות בעבור כל תקופת הביטוח, ועל קרן הפנסיה מבטחים הוותיקה לשלם למדינה את שיעור גמלת הזקנה המגיעה לתובע במלואה, וחייב את המדינה ואת מבטחים .₪ 10,000 הוותיקה בתשלום הוצאות בסך

מדובר בפסיקה חשובה בעלת השלכה על מאות ואלפי גמלאים אשר מקבלים כיום גמלת נכות חלקית.

בית הדין לעבודה בתל-אביב, בראשות כב' סגן הנשיא השופט שמואל טננבוים, קבע כי דרגת נכות שנקבעה לעובד על ידי ועדה רפואית מטעם המדינה מחייבת גם את קרן הפנסיה המשתתפת בתשלום גמלת הנכות, זאת בהתאם להוראותיו המחייבות של הסכם רציפות זכויות הפנסיה, החל על המדינה ועל הקרנות הוותיקות. את התביעה נגד המדינה וקרן הפנסיה מבטחים הוותיקה הגיש מר חביב מועיין, מורה החבר בארגון המורים, שהופנה על ידי הארגון אל עו"ד אשר סלע ממשרד שמר לקבלת ייעוץ משפטי. בתביעה, שהוגשה באמצעות עו"ד אשר סלע, נטען כי על קרן הפנסיה הוותיקה לפעול 1973- בהתאם להסכם רציפות זכויות הפנסיה מ המבטיח רציפות זכויות פנסיוניות לעובד שהיה מבוטח בקרן פנסיה ותיקה ועבר לעבוד בשירות המדינה עם זכויות לפנסיה תקציבית. אחת מן ההוראות בהסכם זה מתייחסת לעובד שעבר לעבוד בשירות המדינה, והוא מסיים את עבודתו בשירות המדינה בזכאות לפנסיית נכות. על פי ההוראה, קרן הפנסיה מחויבת לפעול על פי קביעת המדינה, ולהשתתף בפנסיית הנכות המשולמת לעובד הפורש. בפועל, קרנות הפנסיה הוותיקות מתעלמות מהוראה זו, ומחייבות את העובד להתייצב לוועדה רפואית מטעמן, באופן עצמאי ונפרד מן הנכות שנקבעה לעובד ע"י המדינה. כך קורה מצב אבסורדי, שלפיו גוף אחד (המדינה) מכיר בנכותו של העובד, ואילו הגוף האחר (קרן הפנסיה) עשוי לקבוע כי העובד בריא וכשיר לעבודה. במקרה כזה קרן הפנסיה מסרבת להשתתף בפנסיית הנכות של העובד,

Made with