קשר עין גליון 262 - ירחון ארגון המורים ספטמבר 2016

גליקמן שמיר סמסונוב

עכשיו אפשר לכסות את הוצאות הקיץ ממש מהר! 50 , 000 עד למורים ולעובדי הוראה * הלוואה ללא צורך בפתיחת חשבון עו״ש ₪

בנק מסד מאחל שנת לימודים פוריה ומוצלחת לכל המורים ועובדי ההוראה.

הבנקשל המורים

bankmassad. co.il באינטרנט בנק מסד

* 2446

*כפוף לתנאי הבנק ולשיקול דעתו

Made with