קשר עין גליון 262 - ירחון ארגון המורים ספטמבר 2016

קרן שקד וליטל אפטר

ריאיון עם עמיעד גורביץ’, מנכ”ל רשת עתיד

״התפקיד שלנו הוא לא לייצר עובדים לתעשייה, אלא להצמיח בני אדם״

כפרי נוער ועוד. אנחנו יודעים לחשוב ‘מחוץ לקופסה’, ולבנות פרוגרמה חינוכית שהיא בהלימה לדרישות משרד החינוך ולערכים אוניברסליים, לצד ערכים פרטיקולריים- קהילתיים, על ידי בניית מודל הוליסטי ליישוב ולקהילה שבמסגרתה אנו פועלים. החשוב ביותר הוא ההתמחות הניהולית–פדגוגית ויכולת הביצוע שלנו. לאורך השנים אנו מוכיחים הצלחה בעשייה החינוכית שאנו מובילים בכל מוסדות החינוך שלנו. יש התרחבות משמעותית של הרשת: בחמש השנים האחרונות שילשה הרשת את פעילותה וחל שיפור מתמיד בכל הפרמטרים - תעודות השכלה ומקצוע, אקלים בית ספרי חיובי, מניעת הנשרה, קבילות אקדמית ועוד. פעם קראו לזה חינוך מקצועי. היום קוראים לזה חינוך טכנולוגי. האם יש הבדל בין שני המונחים? חינוך מקצועי הוא חלק מתוך החינוך הטכנולוגי, הוא אותו חלק שבו המרכיב הסדנאי וההתנסותי משמעותי יותר בתוך תהליך הלמידה. רשת עתיד מובילה לחינוך טכנולוגי הומניסטי, שבמרכזו התפיסה שתפקידה של מערכת חינוך (לרבות החינוך הטכנולוגי) הוא להצמיח בני אדם נבונים וטובים. נבונים - משכילים, שקולים, סקרנים, מבינים את ההקשר; טובים - מתחשבים, נדיבים, מעורבים, פועלים לקידום הטוב הכללי. אין הבדל במטרת העל בין החינוך הטכנולוגי לבין החינוך העיוני. ובכל זאת מה שונה? השוני נובע מעולם התוכן. עולם התוכן הטכנולוגי הוא עשיר ורחב, ובכך משמש מנוף אדיר למימוש המטרה החינוכית. התחום הטכנולוגי הוא עולם תוכן אדיר, ובמובן הזה יש לנו כאן הזדמנות נפלאה לממש את מה שהוטבע במשרד החינוך כלמידה משמעותית. במסגרת התפיסה של החינוך הטכנולוגי-הומניסטי, שאנו מובילים ברשת עתיד, אנו מדברים על ארבעה רבדים השזורים האחד באחר: • הכרת הטכנולוגיה: פיתוח חשיבה טכנית ושליטה במיומנויות בתחום המכונות, החשמל, המתכת או הביוטכנולוגיה.

שנים. במסגרות השונות 25 רשת “עתיד” הוקמה לפני בני נוער ועובדים בה 23,000- שמפעילה הרשת לומדים כ עובדי הוראה ומינהל. 4,000- כ מוסדות חינוך, ובהם: בתי ספר תיכוניים, 46- לרשת כ חטיבות ביניים, כפרי נוער ומרכז טכנולוגי מתקדם, הפרוסים בכל המדינה ובכל המגזרים של החברה הישראלית - המגזר היהודי-החילוני, הדתי והחרדי, המגזר הערבי, המגזר הדרוזי, המגזר הבדואי והמגזר הצ’רקסי. רשת עתיד הוקמה כרשת טכנולוגית ועד היום מושם בה דגש על חינוך טכנולוגי בספקטרום הרחב של טכנולוגיה. מבין בתי הספר של רשת עתיד יש בתי ספר שהם עיוניים מצוינים, אבל גם בהם מושם דגש במדעים ובטכנולוגיה גבוהה. במקביל לכך רשת עתיד מנהלת ומפעילה כמה פרויקטים לאומיים, ובהם: תכנית הכוון קדם אקדמית לתלמידים בבתי הספר בחברה הערבית עבור המועצה להשכלה גבוהה, זכתה רשת 2012 והגדול שבהם - תכנית היל”ה. בשנת עתיד לקדם ולהוביל את התכנית הארצית היל”ה (השכלת יסוד לימודי השלמה) - תכנית משותפת למשרד החינוך ולרשויות המקומיות, המעניקה לילדים ונוער בסיכון מענה פדגוגי, הוליסטי, רגשי, השכלתי וחברתי, בדגש על העצמת רשת עתיד היא רשת חדשנית, דינמית ובעלת יכולת וגמישות לתת מענה מותאם לאוכלוסיות מגוונות ולצרכים ייחודיים וקהילות ייעודיות, לדוגמה: חינוך למגזר החרדי בדגש על טכנולוגיה, מכינה קדם צבאית מעורבת לדרוזים ויהודים, בתי ספר למצוינות מדעית בכל המגזרים, טיפול בנוער מנותק, ה״מחשבה הייתה שחינוך טכנולוגי הוא תרבות דלה לדלים - וזה שורש הרע בהתייחסות לחינוך הטכנולוגי. אין לי ספק, שכשהחינוך הטכנולוגי-הומניסטי יתפוס תאוצה, גם המרכז ירדוף ויגיד אני רוצה״ בני נוער והגברת תחושת המסוגלות שלהם. מה מייחד את הרשת מהרשתות האחרות?

22

Made with