קשר עין גליון 262 - ירחון ארגון המורים ספטמבר 2016

באמצעים - בתכניות הלימודים, בדפוסי ההוראה, במושאי המדידה וההערכה, בתשתיות הפיזיות וכן הלאה. לדוגמה, אם מדברים על הכרת הטכנולוגיה - מדברים על למידה ) ועל הערכה שהמושא שלה hands on( באמצעות התנסות יהיה פרויקטלי, ואם מדברים על הכוונת הטכנולוגיה - ניתן לדבר על הוראה דיאלוגית. בעולם התוכן הטכנולוגי יש הכול! יש בו כל מה שאנחנו חולמים עליו, בתוך מגוון האינטראקציות החינוכיות שהתלמידים יכולים לעשות עם מוריהם, ואחד עם האחר. זה נכון בנוגע לחינוך הטכנולוגי המקצועי וזה נכון בנוגע לחינוך הטכנולוגי שיש בו דגש עיוני רב יותר. : “אנו נמצאים בעיצומו של משבר 2009 - גדעון סער אמר ב מתמשך שהוא תולדה של קוצר ראות המתפרס על פני שנים”. מה התקלקל? מדוע החינוך הטכנולוגי (מקצועי) הולך ומצטמצם? החינוך הטכנולוגי, במאקרו, לא מצטמצם. החינוך המקצועי

• הבנת הטכנולוגיה: פיתוח חשיבה תיאורטית והבנה מעמיקה של התשתית המדעית, החברתית והסביבתית – הבנה על מה הטכנולוגיה נשענת. • המצאת הטכנולוגיה: פיתוח חשיבה יצירתית. • הכוונת הטכנולוגיה: פיתוח חשיבה מוסרית - לשם מה יש טכנולוגיה, מה נכון לעשות בה. ארגון הבריאות העולמי קבע שהמחלה השכיחה ביותר של תהיה דיכאון. האנשים האלה הם היום 2030 - המין האנושי ב ילדים בבתי הספר שלנו, והסיבה המרכזית לדיכאון היא אבדן משמעות, שייכות ורלוונטיות. הדבר הזה מעצים עוד יותר את התפקיד שלנו, כמערכת חינוך, ביצירת המשמעות בתוך תהליך הלמידה, ולא רק בתוצאה המספרית שלו. ולכן ארבעת הרבדים של החינוך הטכנולוגי-הומניסטי מייצרים גם רלוונטיות גדולה הרבה יותר, עולם תוכן משמעותי ועשיר יותר וזיקה גדולה יותר לסביבה של התלמידים. במטרה להביא את הרבדים לידי ביטוי אנחנו צריכים לטפל

23

Made with