קשר עין גליון 262 - ירחון ארגון המורים ספטמבר 2016

בלעדי לחברי הארגון ובני משפחתם!

ניתן להצטרף לפוליסת "קו למורה" - ביטוח הבריאות הקבוצתי .1998 לחברי ארגון המורים ובני משפחותם המופעלת משנת

עכשיו יותר מתמיד חשוב לעשות ביטוח בריאות! שימו לב- בפוליסה של הארגון לא חלו השינויים בתנאים כפי ולא חל שינוי בפרמיות. 01/03/2016 - שפורסם בתקשורת מ

פרוט הכיסויים בפוליסה שאין לה תחליף היום בשוק :

ניתוחים בארץ ניתוחים בחו"ל ₪ 3,000,000 תרופות עד כיסוי של השתלות בארץ ובחו"ל מחלה קשה אמבולטורי כתבי שרות שיניים טיפולי אסתטיקה סיעוד

19 -

מדמי הפרמיה החודשית למשלמים בכרטיס האשראי מסוג "תמורה" של ארגון המורים 5% : הנחה של לידיעה ניתן לרכוש הרחבה לפוליסת ביטוח תאונות אישיות למורי הארגון, וכמו כן, ניתן לצרף לפוליסה זו את חשוב!!! · .5%+10% בני המשפחה בתנאים משופרים ובהנחה בשיעור של : כיסוי למקרה מוות מתאונה / נכות מתאונה / פיצוי שבועי מתאונה / נכות חלקית / שברים ועוד. הכיסויים שניתן לרכוש

לפרטים והצטרפות

ניתן להיכנס לאתר ארגון המורים / ביטוחים. להדפיס את טופס הבקשה להצטרפות לביטוח הבריאות 03-6417546 – או לפקס hanan@livne-ins.co.il ולשלוח אותו לדוא״ל hanan@livne-ins.co.il חנן ליבנה, סוכן הביטוח של הארגון - 03-6417546 – פקס 03-6417383 - משרד 0505-768-768 נייד - חנן

תמיד לרשותכם, חנן ליבנה

Made with