קשר עין גליון 262 - ירחון ארגון המורים ספטמבר 2016

לימודי יהדות: תולדות ותרבות (תושב"ע) • הלימודים יתקיימו בימי ד' היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה • הלימודים יתקיימו בימי ג' תוכנית למורים לאזרחות • הלימודים יתקיימו בימי ה' תולדות יהודי פולין ומזרח אירופה: זיכרון ושואה • הלימודים יתקיימו בימי ג' תוכנית למורים בדגש על תרבות ישראל* • בשיתוף קרן פוזן (מלגה מוגדלת מתרומת קרן פוזן) הלימודים יתקיימו בימי ד' תוכנית מקרא ועולמו • הלימודים יתקיימו בימי ב׳ תוכנית מדינת ישראל ויהדות בת זמננו • הלימודים יתקיימו בשלושה סמסטרים עוקבים בימי ב׳ תכנית רודרמן למצטיינים ביהדות ארצות הברית ומדינת • לימודים יתקיימו בשלושה סמסטרים עוקבים בימי ג׳ ישראל הפקולטה למדעי הרוח M.A. תוכניות ייחודיות לתואר שני החוג לתולדות ישראל ומקרא 04-8249930 | 04-8240560 נא לפנות למזכירות החוג jewhistdep@univ.haifa.ac.il למידע והרשמה * מלגות מארגון המורים ומאוניברסיטת חיפה לזכאים

Made with