קשר עין גליון 262 - ירחון ארגון המורים ספטמבר 2016

תמונות: ויקיפדיה

כרזת ההצגה טוביה החולב (התיאטרון היהודי קרקוב)

ימיו במחטו ומת, אף אדם חי חיי הבלו ומת". לכאורה, נדמה לנו כי בהיגד הזה יש אבסורד גמור: מה פתאום להשוות אדם לחייט? כלום חייט איננו אדם? אלא שכאן מתגלה האנומליה של חיי הגלות (ולצערנו, גם בחיי העדה החרדית בארץ): העבודה נחשבת לפחותת ערך, ורק ללמדנות, הכרוכה בבטלנות, יש ערך. גולדה מודה שבמשפחה שלה היו הרבה בטלנים, אבל חייטים?! חס וחלילה! טוביה נאלץ להמציא חלום שחלם כדי לשכנע את זוגתו להסכים לשידוך של צייטיל עם מוטיל החייט. הקורא בכתבי שלום עליכם מתוודע לגזירת תחום המושב, למכס המיוחד שהוטל על בשר כשר (הטקסה האנטבקאית), לפוגרומים שעורכים הגויים אף ליהודים שהם חבריהם מנוער, לגירושים (יש כמובן מקום להשוואה ל"החצוצרה נתביישה" של ביאליק), לעלילות הדם (פרשת מנדל בייליס). לצד ההנאה האדירה בקריאת כתבי שלום עליכם נשכר הקורא גם בערכים מוספים רבים אחרים, שגאון זה כמן בכתביו. * יריעה רחבה יותר על סגולותיהם של כתבי שלום עליכם, ציטוטים ומראי מקום ימצא הקורא בספרי "מערכי שיעור בספרות עברית ; דרכי הוראה 1982 וכללית לחטיבת הביניים", מהדורה שנייה, אור-עם 126 – 91 ' של כתבי שלום עליכם ימצא המורה שם, בעמ

.)15 ואנוכי (האל) לא אשכחך" (ישעיה מ"ט "ואחר הרעש – קול דממה דקה" – פסוק נשגב זה (על ) נסמך למזל הביש של 12 התגלות האל לאליהו, מלכים י"ט אבא של המספר, ששעון הקיר שלו נפל לאחר שקרס משום שהעמיס עליו משקולות ("הזקן"). רושם דומה נגרם על ידי ניגודים מפתיעים בין תחילת ההיגד לסופו; להלן דוגמאות מסיפור "הזקן": "דודתי, מרת ינטל... אישה שחורה ונאווה, שרוב שיניה נשרו מפיה" "ועכשיו היא מתענה תחת ידו בעושר ובכבוד" הקורא בכתבי שלום עליכם מתוודע אל ההווי של יהודי הגולה ואל קורותיהם שם, מידע שספק אם פרקי ההיסטוריה יכולים להביאו לפני הקורא בחיות כזאת: "אדם להבל דמה – דומה אדם לחייט, מה חייט עובד כל כדי לרדת לעומקם של דברים נזקק המורה לכלים מתוך ספריהם של גאוני עולם כמו עמנואל קאנט, ארתור שופנהאואר, הנרי ברגסון, זיגמונד פרויד

33

Made with