קשר עין גליון 262 - ירחון ארגון המורים ספטמבר 2016

מנהלת בית תיכון בבית הספר דנציגר קריית-שמונה

מגי מועלם

בערכה של אישיות האדם, שאינו נופל בחשיבותו מערכו של הישג, וכמובן, לעורר בהם עניין ולגרום רלוונטיות של התחום המדעי. רצועת המדע התוכנית שולבה במסגרת מערכת הלימודים, וכללה כמה שלבים: שלב א: היכרות עם מדענים מן העבר - מורי המדעים והפילוסופיה התגייסו למתן הרצאות העשרה שהדגישו את הערך של מדענים נבחרים בתקופה התרבותית וההיסטורית שהם חיו בה (לואי פסטר, דרווין, הרמב"ם, שיניה יאמאנקה, סוקרטס ועוד). שלב ב: מפגש עם חוקרים צעירים מומחים בתחומים מדעיים מגוונים, למשל: אימונולוגיה חדשנית והגנום האנושי - המפגשים התקיימו במכללת תל-חי, ובתום כל מפגש התקיימה שיחה עם החוקר ולבסוף מעבדה. שלב ג: עבודת חקר - ביצוע עבודת החקר וכתיבתה. העבודות הוצגו ביריד מדעים יישובי. הרצועה החברתית המקבילה לצד התכנים בתחום המדעים התנסו התלמידים ברצועת מנהיגות, שעסקה בסוגיות חברתיות בוערות בחברה הישראלית. השיעורים נגעו בנושא הזהות, סטראוטיפים, מיזם מנהיגות, תרבות, מדעים וניסויים בכיתת מצוינות בביה"ס - גאווה מקומית פרויקט מתמ"ון בבית הספר דנציגר קריית-שמונה

בעידן שבו המדיה כובשת את העולם, והמידע זמין בכל תחום דעת, מחפש לו האדם, באשר הוא, משמעות. לא כל שכן המורה, או התלמיד, המנסים לבסס מעמדם באופן אחר מזה הקבוע בנורמה שנים רבות. הקושי לרתק תלמידים בהוראה פורמלית ניכר בכיתת מצוינות - כיתת קדם עתידים ייחודית, המוגדרת כיתת עתודה מדעית-טכנולוגית, בבית הספר דנציגר קריית- שמונה. מדובר בכיתה המיועדת ללמידה לקראת קבלת יח"ל 5 תעודת בגרות מדעית-טכנולוגית, ובה מתמטיקה יח"ל. המטרה היא לאפשר לבוגרים להשתלב 5 ואנגלית במסגרת העתודה הצבאית. תוכנית מתמ"ון [מנהיגות, תרבות, מדעים וניסויים] נתפרה לפי מידותיהם של תלמידי הכיתה - בני נוער איכותיים המעורבים במסגרות התנדבותיות בעיר ובתנועות נוער. תלמידים שבוער בהם יצר הסקרנות והרעב האינטלקטואלי – דבר המחייב את המערכת לספק להם אתגרים מנטליים מסוג אחר. הפרויקט נרקם בשיתוף פעולה עם מורי המדעים בבית הספר, נציגי ברנקו וייס ומכללת תל-חי. תוכנית מתמ"ון שילבה שתי רצועות תוכן עיקריות: מדעים ומנהיגות. מטרותיה העיקריות של התוכנית: לקרב את התלמידים אל תחום המדעים באמצעות השיח על היכולת לחולל שינוי משמעותי בתחום המדע ובתחום החברתי, לדון עמם

34

Made with