קשר עין גליון 262 - ירחון ארגון המורים ספטמבר 2016

הפקולטה למדעי היהדות המחלקה לתנ"ך ע"ש זלמן שמיר

המחלקה לתנ"ך מציעה תכנית לימודים מרוכזת לתואר שני (במסלול ללא תזה) ש"ש) 18( קורסים שנתיים 9 התכנית בהיקף של באחת משתי האפשרויות הבאות: קורסי קיץ מרוכזים + . יום לימודים אחד בשבוע 1 שבועות 4-2 במשך . שני ימי לימוד בשבוע בימים ג ו- ה 2 התכנית גמישה לימודי השלמה לפי הצורך תואר שני בתנ"ך בשנה אחת לחזור לשורשים! עריכה קריירה שנייה והסבה מקצועית: לשונית, לימודי תרגום, מדריכי דיאלוג וקולנוע, מידען בחינוך, מנחי קבוצות, מדריכי דרמה, הכשרת מנחים בפעילות גינון טיפולי N.L.P בט ע, ספרנ ת, ODT ועוד. קורסים לדרגות התפתחות מקצועית:

היחידה ללימודי תעודה והתמחות מזמינים אתכם ללמוד ולהתקדם בתחומי התמחות מובילים במערכת החינוך

עבודה עם תלמידים בעלי צרכים התאמה להוראה למטפלים מיוחדים: במקצועות הבריאות, הוראה מתקנת וכלי אבחון בעברית, חשבון, ערבית ואנגלית, , הת חות ABA ניתוח יישומי של התנהגות בהפרעה על רצף האוטיזם ועוד הכשרה ופיתוח של מנהלים ובעלי מנהלים, סגנים, יועצים תפקידים: ארגוניים, רכזי הערכה ועוד טיפול הכשרה והדרכה בפסיכותרפיה: רגשי הנעזר בבעלי חיים, טיפול במשחק, פסיכותרפיה רב ממדית, טיפול זוגי ומשפחתי

יום פתוח 15.9.16 19:00 - 16:00 42 בניין

התכנית פתוחה לבעלי תואר ראשון ומתאימה במיוחד למורים בשנת שבתון , ״עוז לתמורה״ ו״אופק חדש״ 7-9 שילוב בעלי צרכים חינוך בגיל הרך: מיוחדים בגן, ועוד לימודי אמנות לפרטים: 03-5318229 : טלפון depttn@mail.biu.ac.il דוא"ל: טפסים להרשמה ניתן למצוא באתר האוניברסיטה באינטרנט dory.os.biu.ac.il/toar2web וכן בחנויות "אקדמון" ו"סטימצקי"

1-800-30-10-80 מרכז מידע והרשמה

Made with