קשר עין גליון 262 - ירחון ארגון המורים ספטמבר 2016

הסכם פנסיה ייחודי לחברי ארגון המורים

מנורה מבטחים מברכת את חברי ארגון המורים בברכת חג שמח ושנה טובה ומתוקה

לפרטים והצטרפות עומדים לרשותכם:

טלפון

חטיבה

שם

054-6669298 050-4795126 050-4049265 050-4049266 050-4049299 050-4049338 054-6669378

ארצי ארצי

טובה צרפתי קלאודיה כהן

חטיבה עסקית דן והשרון חטיבה עסקית חיפה והצפון חטיבה עסקית מרכז והשפלה

רון גולן

שמרית בן ששון

אילן כרמי

חטיבה עסקית ירושלים

ישי בודנשטין

חטיבה עסקית ב"ש והדרום

רפי אזולאי

האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. האמור לעיל בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה. האמור לעיל בלשון זכר מתיחס גם ללשון נקבה. mmp@menoramivt.co.il | 03-7552400 | * 2000 : למידע ולהצטרפות

Made with