קשר עין גליון 262 - ירחון ארגון המורים ספטמבר 2016

דבר העורך

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

בהוצאת: ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים

חבריי המורים, אני מקווה שאתם חוזרים לעבודתכם בכוחות מחודשים ורעננים מן החופשה, שבלי ספק הייתה נחוצה לכולכם לאחר שהשקעתם עבודה מאומצת בחינוך ילדינו בשנת תשע"ו. במהלך חופשת הקיץ המשיך ארגון המורים לטפל בבעיות חברים אשר מעסיקיהם בבתי הספר אינם דואגים לזכויותיהם. הם אמורים לדאוג כי כל הגמולים ישולמו וכל שעות התקן תינתנה על ידי המנהלים כפי שקבע משרד החינוך.

6618356 תל-אביב 23 דרך מנחם בגין www.igm.org.il 03-7106777 : טל' משרדי ארגון המורים בתל-אביב

03-7106786 טל' המערכת:

שלמה מויאל

03-5667713 פקס המערכת: shlomom@igm.org.il שלמה מויאל, עורך קשר עין: שלמה מויאל (עורך), רן ארז, משה אוחיון, חברי המערכת: נורית ולנסי, זהבה שפר, ד"ר שוש וינטר, אפרת בר וקרן שקד michala@igm.org.il מיכל אחישר רכזת המערכת ועורכת לשון: הפקה ופרסום: נירפרינט מדיה והפקה בע"מ 6971905 ת"א 6 רח' ראול ולנברג www.nirprint.co.il info@nirprint.co.il 03-6496069 :' טל ניר שפיר מנהל הפקה: קארין רומנו, ניהול פרויקט ומודעות: Karin@nirprint.co.il 050-5295330 ' טל סטודיו פיני חמו עיצוב גרפי:

יו"ר המחלקה ל"קשר עין" וחינוך טכנולוגי 03-7106749 ' טל shlomom@igm.org.il

, בכתבה של ד"ר אפרת קדם, בכיתוב 261 תיקון טעות: בגיליון נפלה טעות. בתצלום נראית המורה 34 ' לתצלום שבעמ סלומה, מחנכת כיתה ב', ולא כמו שצוין. ובתצלום שבעמ' נראית המורה איה, מרכזת לימודי העברית בבית הספר. 38 לחברינו המורים בחינוך הטכנולוגי: כידוע, בתחילת חופשת הקיץ התקיימו השתלמויות מקצועיות במגמות מסוימות. אני פונה אל מרכזי המגמות הטכנולוגיות ואל מנהלי בתי הספר בבקשה להיצמד לסל השעות התקני, בדיוק כפי שהפיקוח מחייב, ולא להתבייש לפנות אל המחלקה לחינוך טכנולוגי בארגון המורים או אל הפיקוח על המקצוע. אני מאמין שמשרד החינוך יקשיח את עמדתו בנושא זה וידאג לנכות שעות שלא ניתנו כדין למגמות השונות לאורך כל שנת הלימודים. המעסיקים ודאי ירגישו זאת, וחשוב שהמנהלים יידעו על כך. המחלקה לחינוך טכנולוגי תעמוד לרשות חברינו בכל עת כדי לסייע להם. להזכירכם, הגיליון במתכונת מהודרת ייצא בחודש אוקטובר, לכבוד ראש השנה תשע"ז. לא נותר לי אלא לברך אתכם, כל עובדי ההוראה במערכת החינוך, בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת ללא תקלות.

גרפוליט הדפסה ועיטוף:

אין המערכת מתחייבת לפרסם כל חומר שמתקבל או להחזירו לשולח

w w w . i g m . o r g . i l

תלאביביפו Tel-Aviv-Yafo P.P. שולם- 2438

במקרהשלאי מסירה ישלהחזירלארגון המורים בבתי הספרהעליסודיים, 66184 ת"א 23 דרך מנחםבגין

ירחון ארגון המורים

בשיתוף העמותה הפדגוגית לקידום החינוך העל יסודי והעל תיכוני בישראל

ריאיון עםעמיעדגורביץ׳ מנכ״לרשתעתיד 22 קרן שקד, ליטלאפטר

פנסייתנכות, פסקדין תקדימי 12 נוריתהס

אספת הורים ראשונה

26 חלי ברק שטיין

לגיליון הזה מצורפת חוברת "תמורה" של המחלקה לתרבות, פנאי ונופש

2016 תשע"ו

ספטמבר אב-אלול

262 גיליון

כל הזכויות שמורות למוציאים לאור. אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמו"לים

חברי הארגון מוזמנים לשלוח מפרי עטם אל המערכת, michala@igm.org.il לפי הכתובת:

9

Made with