ביטאון השרות המטאורולוגי - גיליון מספר 4 - פברואר 2019