אינפיניטי בית השקעות - מגזין פיננסי מקצועי - פברואר 2018

סרוק, הרשם וקבל!

גם מהנייד! http://goo.gl/ltTTQB

כל הזכויות שמורות לאינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע”מ. מסמך זה ותוכנו הינו רכוש של אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע”מ ואין לבצע בו כל שימוש מסחרי או אחר. אין להעתיקו ללא אישור מראש ובכתב של אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע”מ או מי מטעמה. אין לראות באמור לעיל משום שיווק/ייעוץ השקעות. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים של כל לקוח. מסמך זה אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעה במוצרים פנסיוניים ו/או פיננסיים .טל”ח.

16

Made with FlippingBook Online document