אינפיניטי בית השקעות - מגזין פיננסי מקצועי - ספטמבר 2017

2017 –Œ†’ ˜–ƒ‚Œ

‰–Š Ž‰‡‚Š ‹‡~˜Œ Œ„

˜ƒŒ…˜ƒ”ŠŒ‚ Š ƒ‰Š ˜ƒ‡ƒ†— ƒ„ ‚’ƒ–‡~ ‘‡ƒ ˜ƒ‡˜—˜

‚—• ‹‡ƒ ‹˜~ ‹‰Š— ‹‡‡…‚ ˜Œ– Š~ ‹Šƒ‚ ˜ŒƒŠ ‚‰ƒŒŽ

‡Ž ~~ –‡— ~~ ‹‡ƒŒ‡Š ‚…Š”‚ ‚•‡’Œ ‡Œ˜ ~Š

1

Made with FlippingBook - Online catalogs