אינפיניטי בית השקעות - מגזין פיננסי מקצועי - אוקטובר 2017

2017 –ƒ†•ƒ~ ˜–ƒ‚Œ

˜‡–ƒ…~‚ –”…‚ ‚•‡–Œ~ ƒ’” Š— ƒ• ‡ •Œ

‡–’Œ ‰˜—ŒŠ –‡…Œ ‹‡–‡…Œ ‡–ƒ‚Š 4 Œ

‚‡ŽŒ–€ ‚’ƒ–‡~ ˜’ƒŠ~ 10 Œ

Š‡€ ˜~ ˜ƒŠ‚Š ~Š ‚†Š…‚‚ ‡ŽƒŠ ƒ‰˜Œ ‹‡—ŽŠ ‚—‡–’‚ 16 Œ

1

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online