אינפיניטי בית השקעות - מהון להון - מגזין פיננסי מקצועי - נובמבר 2015