אינפיניטי בית השקעות - מגזין פיננסי מקצועי - מרץ 2017

˜–ƒ‚Œ

“–Œ

2017

‚€Œ ˜‡–• ‚˜— ‚Œ "ƒ„Œ‚ ˜ƒ˜—– •ƒ—Š

<€†ƒ•‚ ˜~…ŒŠ ‹~‚ "‹‡€—‡‚ ƒ‡‚

˜ƒ‡Ž’Œ—ƒ ‹‡–€‡ ‹~‚ ˜Š• Š ‹‡‡’—Œ "˜ƒ†Š…‚

Š’— ‡–‡…Œ ˜ƒ‡–Ž€‚ ˜ƒ–…‚ "‚‡‡Ž• ˜ƒŽŒ„‚ ˜ƒƒ‚Œ ‚ ‹~‚

WWW.INFINITY.CO.IL

Made with