הסימפונית הישראלית - ראשון לציון - העונה ה 29 - תשע"ח 2017-2018

The Sym pho n i c S e r ie s Rishon LeZion | Heichal Hatarbut - Meir Nitzan

Italy & the Fate Daniel Oren , conductor Giampiero Sobrino , clarinet (Italy) Donizetti - Concertino for clarinet and orchestra Verdi/Bassi - Concerto Fantasia on themes from Rigoletto Tchaikovsky 4ZNQIPOZ OP

Dvorak Requiem Andres Mustonen , conductor (Estonia) Alla Vasilevitsky, soprano Monika Evelin Liiv, mezzo soprano Oliver Kuusik, tenor Priit Volmer, Bass

Bruckner's Fifth Dan Ettinger , conductor Margalit Gafni nVUF Oded Zehavi $PODFSUP GPS nVUF BOE PSDIFTUSB (World premiere) Bruckner 4ZNQIPOZ OP JO # nBU NBKPS

Jerusalem Academy Choir (conductor: Stanley Sperber ) Emek Hefer Choir (conductor: Shimon Levtov ) Dvorak - Requiem Thursday 12.4.18, 20:00 Saturday 14.4.18, 21:00

Thursday 21.6.18, 20:00 Saturday 23.6.18, 21:00

Thursday 25.1.18, 20:00 Saturday 27.1.18, 20:30

See the Sounds Yaron Gottfried , conductor Yonatan Albalak , electric guitar Yael Toren , video artist Yaron Gottfried - Concerto for electric guitar Takemitsu - How slow the wind

All is Brahms Daniel Oren , conductor Mi-kyung Lee , violin (Korea/Germany) Enrico Dindo , cello (Italy) Brahms - Double concerto for violin and cello Brahms - Symphony no. 2 Sunday 25.3.18, 20:00 Monday 26.3.18, 20:30 (Saturday series)

Beethoven 4ZNQIPOZ OP Thursday 24.5.18, 20:00 Saturday 26.5.18, 21:00

* The symphonic series subscription in Rishon LeZion includes 9 concerts and additionally, a choice of one of the gala concerts.

33

Made with FlippingBook - Online magazine maker