הסימפונית הישראלית - ראשון לציון - עונה 30 - תשע"ט 2018-2019

הסימפונית

הישראלית 30 ראשון לציון

12:30 | ימי שישי | ראשון לציון קאמרי בצהרי שישי

ד״ר רז כהן עורך הסדרה:

4 ׳ קונצרט מס משולש רומנטי

1 ׳ קונצרט מס שירי עונות

, כינור אסי מתתיאס | , פסנתר אנה קייסרמן , בריטון עודד רייך | , צ'לו יוני גוטליבוביץ 22 רומנסות לכינור ופסנתר אופוס 3 : קלרה שומאן שירים מתוך "אהבת המשורר" 8 : רוברט שומאן 101 : שלישיית פסנתר בדו מינור אופוס ברהמס 5 ׳ קונצרט מס טרמולו בתוכנית תומר יריב אנסמבל כלי נקישה בהובלת מגוונת ולא שגרתית. תוכנית תפורסם. 7 ׳ קונצרט מס חמישיית תל אביב מארחת , מוצרט יצירות לכלי נשיפה מעץ: סרנדה מאת ועוד. גונו סימפוניה קטנה מאת , פסנתר יבגני ברכמן | , כינור סרגיי אוסטרובסקי , צ'לו רז כהן | , ויולה עירית ליבנה | , כינור דותן נטל , שחקן אבישי מרידור : ״סונטת קרויצר" לכינור ופסנתר בטהובן "סונטת קרויצר" 2. : רביעיית כלי קשת מס ינאצ'ק 6 ׳ קונצרט מס סונטת קרויצר

בליווי זמרות האופרה הישראלית מצו-סופרן ענת צ'רני, , פסנתר יעל קרת מבחר שירים וביניהם קטעי פסנתר מתוך יצירתו של צ'ייקובסקי "עונות השנה"

2 ׳ קונצרט מס מוצרט-באך

, ויולה עירית ליבנה | , כינור אקרט לורנצן , אבוב גבי בוקובסקי | , צ'לו אנדראה מרקוש , חליל מרגלית גפני : רביעיית אבוב מוצרט לכינור סולו 2. : שאקון מתוך הפרטיטה מס באך : פרלודים ופוגות לשלישיית כלי קשת מוצרט : רביעיית חליל מוצרט

3 ׳ קונצרט מס שוברטיאדה , צ'לו מישה מאיסקי , פסנתר לילי מאיסקי , כינור סשה מאיסקי

פרנץ שוברט מבחר יצירות מופת מאת וביניהן סונטת ארפג'ונה ושלישיית נוטורנו.

מישה מאיסקי, סשה מאיסקי

רז כהן

עירית ליבנה

היכל התרבות ע״ש מאיר ניצן | ראשון לציון שירי עונות טרמולו

9.11.18 28.12.18

12.4.19 24.5.19

מוצרט-באך שוברטיאדה משולש רומנטי

סונטת קרויצר 7.6.19 חמישיית הנושפים

1.2.19 1.3.19

11

Made with FlippingBook flipbook maker