הסימפונית הישראלית - ראשון לציון - עונה 31 - תש"פ 2019-2020

"מוסיקה מביאה זוהר חמים לחזוני , " מפשירה מחשבה ושריר מחוֹרפם האינסופי הרוקי מורקמי

11

Made with FlippingBook - Online catalogs