חיל האויר בקרב - 70 שנות עליונות אוירית 1948-2018

דני שלום חיל האויר בקרב שנות עליונות אוירית 70 2018 - 1948

כל המפקדים והמטוסים, המלחמות והמבצעים

באויר - פרסומי תעופה וחלל

חיל האויר בקרב דני שלום שנות עליונות אוירית 70

2018 - 1948 כל המפקדים והמטוסים המלחמות והמבצעים

באויר - פרסומי תעופה וחלל

Danny Shalom ISRAELI AIR FORCE 70 Years of Air Superiority

דני שלום חיל האויר בקרב שנות עליונות אוירית 70 - 2018 ינואר

כל הזכויות שמורות . אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם או לאחסן בכל מאגר מידע כל חלק מפרסום זה, ללא אישור מראש, ובכתב, של המחבר 978-965-92658-1-7 מסת"ב

All rights reserved No part of this publication may be reproduced in any form or by any means without the prior written permission of the publisher January 2018 ISBN 978-965-92658-1-7 BAVIR- Air & Space Publications P.O.Box 8460 Rishon le-Zion 75183 Israel

דני שלום

חיל האויר בקרב שנות עליונות אוירית 70

באויר- פרסומי תעופה וחלל

חיל האויר בקרב - לוחמה אוירית בשמי ישראל

תוכן הענינים

תוכן הענינים

6 8

354 374

-1967 מלחמת ששת הימים

עידן הסילון במזרח התיכון המטאור- סילון ראשון לחיל האויר

מבוא

167 170 184 186 187 190 200 207 208 236 240 244 245 254 264 276 279 280 290 292

הצוות האירובטי בנוצות חדשות מלחמת ההתשה 1968 1967- ' מלחמת ההתשה א

14 תודות 1947 ראשית הכוח האוירי 18 שרות האויר- חיל האויר העברי במחתרת 25 אז מה היה לנו 26 טייסות קישור 32 מטוס נורסמן מתרסק מעל הר סריס 33 קורס הטיס של החלוץ המאבק על השליטה באויר- 34 העם היהודי מתגייס למלחמה - 1957 - 1948 העשור הראשון מלחמת העצמאות 42 1948 - מלחמת העצמאות מטוסי התובלה- אספקה מחו"ל וגיחות 46 הפצצה- -מטוס הקרב של S-199 אויה 52 מלחמת העצמאות 64 הספיטפייר - חביבם של טייסי הקרב 78 המוסטנג - סייח הפרא האמריקני 84 הרברד- מטוס האימון שנשלח לתקיפה 88 מוסקיטו - יתוש העץ שהחמיץ את המלחמה 92 הבופייטר - "המוות הלוחש" בשרות המבצר המעופף- המפציץ שהכריע את

עסקת הנשק הצ'כית-

376 380 382

דן טולקובסקי- מפקד נחוש ומקצועי ישראל - תחושה גוברת של איום קיומי האורגן- חלוץ המטוסים הצרפתיים - מטוס הקרב של סיני IVA מיסטר מעל המזרח התיכון- U-2 מטוסי מבצע קדש

האמריקנים באים

סקייהוק- מרים המשקולות הקטן 1977 - 1968 העשור השלישי 394 צה"ל מעבה את מערך מסוקי הסער 402 סטרפייטר לירדן- לייטנינג לסעודה וכווית 404 נוחתים בבצת 17 שני מיג 408 פרסקו בניסוי בארה"ב 17 מיג 410 מטוסי התובלה- טיסות ארוכות בארץ ובחו"ל 416 תדלוק אוירי להארכת הטווח 418 שלום למטוסים הצרפתיים 427 טילי אויר-אויר משופרים 428 הפנטום- רוח הרפאים של חיל האויר 444 פנטום לצילום ארוך-טווח 448 1970 - 1969 - ' מלחמת ההתשה ב 458 סער- ללא מבער אך עם פוטנציאל 464 - שלוש השנים הקריטיות 1973 - 1970 התעשיות הבטחוניות: מטוס וטיל,

- 1956 - מבצע קדש

" של צבא צרפת 750 "מבצע "מבצע מוסקטיר" הבריטי

1967 - 1958 העשור השני מעבר למהירות הקול

עזר ויצמן

חיל האויר מיישם לקחי קדש

הווטור- ציפור טרף ארוכת טווח - על-קולי בטיסה ישרה B.2 סופר מיסטר

ואופקית

טילי אויר-אויר נכנסים לזירה מצרי נוחת בחצור 11 יאק מי צריך מסוקים בחיל האויר? " גונבת את ההצגה 2 רקטת "שביט

472 476 482 492 494 496

טנק וסטי"ל

הטכנולוג- מטוס ניסוי רב-גוני נשר מטוס הקרב הישראלי הראשון

טילים בליסטיים ועמימות עמוקה 298 פוגה מגיסטר - אימון כל סילוני בחיל האויר 2 עידן המאך 309 2 - מעבר למאך 3C ' מירז 334 "רוטב" ו"דרבן" מעל תימן 337 מוטי הוד- לחוש את המרחב האוירי 338 חיל האויר מחליט על מטוס הקרב הבא 341 מצרים מפתחת מטוס קרב 342" פישבד- "אנו אוחזים את האריה בזנבו 21 מיג 347 "פישבד" העיראקי בניסוי בארה"ב 21 המיג 350 ל"א וקרניים עלומות מלחמת ששת הימים

רעם- צעד אחד לפני הכפיר

98

המערכה באויר

טראומת הפוקסבט

מנוע חזק ומערכות משופרות 2- סקייהוק 502 מל"טים - מטוסים קטנים במשימות מסוכנות בני פלד- מפרויקטים טכנולוגיים 510 לניהול זירת הקרב 511

1956- ל 1948 בין

106 112 121 122 130

בין מלחמות: המאבק על דמות חיל האויר הספיטפייר- מטוס הביניים בין המלחמות

הספיט השחור

קרב האויר מעל לטקיה מלחמת יום כיפור 1973 - מלחמת יום כיפור

המוסטנג - חוט השדרה של מערך הקרב

מוסקיטו- הזרוע הארוכה של חיל האויר 144 המבצר המעופף- סיור חופים וטיסות ארוכות 150 מטוסים אמפיביים- סיור חופים וקישור 156 בית הספר לטיסה- בית היוצר לצוותי האויר

514 528

מערך הקרב במלחמת יום כיפור 554 מבצע "ניקל גראס"- הרכבת האוירית לישראל 558 ביון מן החלל ומן האויר

6

תוכן הענינים

902 906 913

מפצצות ברזל ועד פצצות מונחות חיל האויר נגד הטרור מצפון אליעזר שקדי: לא לפגוע בלא מעורבים

756 762 764 765 774 779 780 786 794 795 796

- מאריכים את חיי הפנטום 2000 קורנס "סופר פנטום" הפרויקט שנגנז - קרב האויר האחרון 19.11.1985 האמיצים והנועזים - הלביא- הפוליטיקה בלמה את הפיתוח עובדיה הררי: מטוס אידיאלי לצרכי ח"א מנחם שמול: הכל פעל לפי התכנית ברק- תחליף אמריקני ללביא הישראלי אלופי הטיס בחיל האויר

1987 - 1978 העשור הרביעי שידוד מערכות בחיל האויר 564 מתאוששים מהלם המלחמה 570 מערך התובלה- טווח ארוך וכושר נשיאה גבוה 578 מערכות ל"א למטוסי הלחימה 580 ? לאנס- התשובה לסוללות טילי קרקע-אויר 584 חיל האויר מקים את מנ"ט וינ"ט 590 הכפיר- מטוס תקיפה על-קולי מסק"רים ומזל"טים בשדה הקרב 603 מסוקים חמושים בחיל האויר 607 הקוברה- צפע בשדה הקרב 614 המזל"טים- מטוסים זעירים ומתוחכמים 618 מערכות לדיכוי קורנים 620 שיאון- שיוט עד השמדה 620 מפגזי תותחים ועד טילים מונחים עליונות אוירית 624 איגל- עליונות אוירית בזירה F-15 638 מארב לפוקסבט 640 דגמים משופרים לשרות מבצעי F-15C/D 644 "בז משופר" לשרות מבצעי 648 - מסוק נגד שריון ועמדות מבוצרות 500 יוז 652 - תדלוק לטווחים ארוכים 707 בואינג 658 שומרי נתיבות בימים 664 - מטוס קרב רב משימתו וקל משקל F-16 680 1982 - חיל האויר הסורי 686 מטוסי ל"א- מודיעין טקטי מעל שדה הקרב 692 דוד עברי- בהשקט ובבטחה 694 פינוי בסיסים ןהיערכות חדשה 696 מבצע "אופרה" השמדת הכור בעיראק מלחמת שלום הגליל 708 1982 - " מלחמת "שלום הגליל 724 " 19 מבצע "ערצב 728 מסק"רים בקרב 734 מל"טים ומזל"טים בשל"ג 737 מערכות נ"מ להגנת הכוחות 738 עמוס לפידות- מבצעים וצמצומים 739 לקחי מלחמת של"ג: הערבים פונים לטק"ק 740 - מפציץ על-קולי לשרות C-7 כפיר 750 מבצע "רגל עץ"- אין מקום רחוק מדי 755 מרקיע שחקים" נוחת עם כנף אחת

914 - מלחמת לבנון השניה 2006 926 עיטם ושביט- מטוסים להתרעה בקרה וביון 932 תקיפות רחוקות ועלומות 936 בית הספר לטיסה מחדש פניו 942 מדמי טיסה כובשים את מערך האימון 946 עידו נחושתן- דגש על מערכות הגנה 947 חיל האויר מדכא את הטרור מעזה 948 מבצע "עופרת יצוקה" 953 מבצע "עמוד ענן" 954 "כיפת ברזל" גיבורת המלחמה בטרור 958 מבצע "צוק איתן" 962 אמיר אשל- בפתח דור החמקנים 963 חמקנות- מושג חדש בשדה הקרב 964 שראל בין הקאסם לשיהאב כטמ"מים בשדה הקרב- 968 משימות טקטיות ואיסטרטגיות 976 - חמקן לשרות ח"א F-35A לוקהיד מרטין 986 "אדיר" הדגם הישראל 994 "אדיר" ממריא לאויר 2017-2008 העשור השביעי 1000 "ראש חץ" חוזר לטוס 1002 בעובדה Juniper Falcon תרגיל 1004 " עמיקם נורקין - "שיטתי ובעל ראיה רחבה 1006 בעובדה Blue Flag 2017 תרגיל - 70- חיל האויר בפרוס שנת ה

חוזר לשרות 041 ברק

כפיצוי מארה"ב F-16- מטוסי 50

מבצע "ליטני" והמלחמה בטרור 1997 - 1988 העשור החמישי ישראל תחת איומים מרחוק 802 אביהו בן נון- אתגרים מרחוק 803 ישראל מפתחת משגר חלל 804 נוחת בישראל 23 מיג 808 מטוסי שלל- מטוסי קרב, מסוקים וקלים 810 אפאצ'י- חיל האויר כובש את הלילה 820 "סופת מדבר"- ארה"ב מרסנת את ישראל 830 הרצל בודינגר- פיקוד ואהבת הטיסה 831 לוייני תקשורת לשימוש צבאי 832 מסוקי סער- תובלה ומשימות עלומות 840 21- איתן בן אליהו- מבט למאה ה 841 לוייני ביון ומודיעין מן החלל 844 עד כמה הוא מסוכן? 29- מיג 846 הרעם- חימוש חכם למטרות רחוקות 2007 - 1998 העשור השישי 860 זרוע האויר והחלל 862 הטייסת האדומה" לביום אויב 868 דני חלוץ- מול אתגרים איסטרטגיים 869 נשים למערך הטיסה 870 חיל האויר מתאמן עם חילות אויר זרים 874 אל"מ אילן רמון- טייס חלל ישראלי ראשון 878 מערכת אחודה להגנת שמי ישראל 884 - "חירות לעיראק" חיל האויר בכוננות 2003 886 "זוכרים ומבטיחים" מעל אושוויץ 888 "סופה" המטוס הקל שהפך למפציץ 901 מערכות צילום מתקדמות

1008

להיות מוכן לכל תרחיש

נספחים

1010 1012

מטוס קרב בשרות ח"א- שנות הפעילות טייסות לחימה ומטוסים שהפעילו

7

מבוא

ערב מלחמת העצמאות - נערכים למלחמה

לישובים מנותקים בגליל ובנגב. הנסיונות להכשיר טייסים אלה כטייסי קרב נכשל. למרבה המזל הצטרפו, החל מאמצע שנת , טייסים מתנדבים, מכונאים ואנשי מקצוע בוגרי חילות 1948 האויר בארה"ב, בריטניה, דרום אפריקה ועוד, אשר לא ניתן להגזים בחשיבות תרומתם להפעלת הכח האוירי היהודי בארץ. 1957 -1948 העשור הראשון -אתם לוקחים ערב מלחמת העצמאות עשו שליחי הישוב רבות כדי לרכוש מטוסים. מפציצים ומטוסי תובלה נרכשו בארה"ב ובבריטניה וחלקם הוברחו לארץ. מטוסים אחרים נרכשו בדרום אפריקה, אוסטרליה ואף בארץ, עם התחלת הפינוי הבריטי. העידן הצ'כי מקור חשוב ביותר לרכש נמצא במדינות המזרח. בהשראת רוסיה היה הסיוע של הגוש המזרחי בולט במיוחד: על פי אישור מפורש של סטלין סייעה צ'כוסלובקיה לישוב על ידי מכירת נשק ותחמושת, ואף מטוסי קרב מדגמים שעמדו לצאת משרות. ולאחר מכן מטוסי ספיטפייר S-199 היו אלה מטוסי האויה משופרים יותר. סיוע זה נפסק באיבו בלחץ של ארה"ב, אך היה בו די כדי לצייד טייסת קרב אחת ולהכינה למלחמה. מטוסים אלה דרשו טייסים מיומנים במיוחד, ואלה נמצאו, למרבה המזל, בקרב אנשי המח"ל. החל מיום הכרזת המדינה התנדבו צעירים חדורי משימה אלה לטובת המדינה, והקימו את הגרעין המקצועי הבסיסי של הכח האוירי הישראלי. הם היו האנשים אשר הקימו למעשה את חיל האויר הישראלי וקבעו את המסגרות הלוחמות והמבצעיות שלו. היו בהם טייסי קרב מנוסים שנצרפו בקרבות מלחמת העולם השניה באירופה או במזרח הרחוק, טייסי תובלה ונווטים שטיסה על פני מרחבים רחוקים לא היתה זרה להם, אנשי מבצעים שידעו לתכנן, לארגן ולהכין את הכוחות למבצעים הצפויים, וגם אנשי תחזוקה שלא נרתעו מהחלפת מנועים בני צלינדרים ותפעול המערכות המורכבות של המטוסים. 18 על התשתית הטכנית והמבצעית שהקימו מתנדבי המח"ל, נסללה הדרך להקמת חיל האויר הישראלי ואת תוצאות פעילותם ניתן היה לראות לאחר המלחמה. מלחמת העצמאות ארכה למעשה, מהכרזת האו"ם על חלוקת , עת נחתם הסכם 1949 , ועד יוני 1947 ארץ ישראל, בנובמבר הפסקת האש עם סוריה. עם תום מלחמת העצמאות, חשו אנשי המח"ל כי סיימו את תפקיד החירום אליו התנדבו, וכשישה- שבעה חודשים לאחר שלבשו את מדי חיל האויר הם פרשו חזרה לארצותיהם, בתחושה מוצדקת, כי הצילו את המדינה מפני חילות האויר של שבע מדינות ערב. , הסיר סיד כהן, מפקד 101 בטקס החלפת הפיקוד על טייסת

חשיבותה של התעופה הצבאית ויתרונותיה, לא נעלמו מעיני ראשי היישוב בשנים שלפני ההחלטה על הקמת המדינה. הפעילות בארץ לא היתה תיאורטית- ראשי היישוב יכלו לעקוב אחר פעילות יחידות חיל האויר המלכותי הבריטי ומטוסיו בשנות המנדט הבריטי על ארץ ישראל. הדבר נכון במיוחד בתקופת מלחמת העולם השניה, בה הוקמו על ידי הבריטים בסיסים רבים, והופעלו בשמי הארץ עשרות טייסות קרב, הפצצה, סיור וסיורים ימיים. למרות שהשלטון הבריטי אפשר ליהודים לפתח תעופה ממונעת, וחלק מראשי הפעילים של ה"הגנה", ברוב תמימותו, בקש אף לשתף בה פעילים ערביים, נכשלו ראשי הישוב בהבנת הצורך בארגון יסודי של מערך תעופתי, לקראת ימי המבחן הצפויים. הבריטים ידעו על פעילות זו אך לא מנעו אותה. "כאן נולד חיל-האויר של היהודים" הבין הרולד מקמייקל, הנציב העליון הבריטי, כאשר העניק את הכנפיים לטייסים הראשונים של האצ"ל בשדה התעופה בלוד, ולאחר מכן לטייסי ה"הגנה" באפיקים. אך רובם הגדול של משתתפי קורסי הטיסה של האצ"ל וה"הגנה", לא המשיכו לעסוק בתעופה. הפעילות הממשית הראשונה להכשרת טייסים יהודיים למשימות צבאיות, נעשתה למעשה רק על ידי אנשי הפלמ"ח. פלוגה ז' של הארגון, הכשירה טייסים בשדה התעופה הבריטי ברמלה, ואלה היוו את היסוד להקמת חיל-האויר. בכתיבת ההסטוריה של חילות אויר או יחידות, מקובל לחלק את הפרקים או השערים לפי מלחמות או אירועים בולטים. למרות שאין משמעות הסטורית לחלוקה לעשורים, לבד מן האילוץ הכרונולוגי, בחרנו לחלק את התוכן לפי שיטה זו, כדי לתת לקורא יכולת להביט על הדברים תוך הצבת גבולות, וקבלת פרופורציות נכונות לפעילות החיל במשך השנים שקדמו השנים שחלפו מאז. 70- להקמתו ו 1947 ראשית הכח האוירי מלחמת העצמאות והעימות הצפוי על הארץ החלו למעשה , עם הכרזת האו"ם על סיום המנדט וחלוקת 1947 בנובמבר הארץ. בחודש זה הוקם "שרות אויר" והחל מאמץ לגייס את כל בעלי רשיונות הטיסה, המכונאים ובעלי המקצועות הטכניים. אולם לראשי הישוב היה ברור כי נדרשת להם הכשרה יסודית, לפני שיוכלו להתחיל בפעילות מבצעית של ממש. בינתיים הם עסקו בטיסות סיור להכרת הארץ, צילמו בחשאי כפרים ערביים, סיירו לאורך הגבולות וסייעו בהעברת אספקה

8

מבוא

האויר בציוד ואספקה. הדור הראשון של טייסי קרב ישראלים השכיל במלחמה זו להתעמת עם הטובים בין טייסי מצרים וסוריה. בהטיסם את ,15 מטוסי המיסטר והאורגן, הם התמודדו עם מטוסי המיג כאשר ברשותם לא יותר מתריסר שעות טיסה במטוסים החדשים. הביצועים שהפגינו ובעיקר רוח הלחימה, היו עידוד רב למפקדי חיל האויר ולראשי המדינה וצה"ל, והביאו למהפיכה במעמדו של חיל האויר ומקומו בתפיסת הבטחון של המדינה בת העשר. 1967-1958 העשור השני-עליונות אוירית עם תום מבצע קדש, גברה התחושה בצה"ל ובמיוחד בקרב אנשי חיל האויר, כי מקומו של החיל הפך למרכזי בכל תוכניות הלחימה של צה"ל. גם אנשי יבשה מסויגים עד-כה, הסכימו כי ניתן לסמוך על החיל ומפקדיו והבינו כי בעימות צפוי, יוכל חיל האויר, לא רק לשמור על שמי המדינה, אלא גם להיות חלוץ הפעילות ההתקפית מול מדינות ערב. אמונים על התפיסה של בן גוריון, כי את המלחמה יש להעביר מיד בראשיתה לשטחי האויב, בנו מפקדי החיל את מערכיו לתגובה מהירה וחדירה אל מעבר לגבול. הם בססו את התפיסה כי החיל ידרש מעתה לשני סוגי מטוסים עיקריים: - מטוסי קרב ותקיפה דו-מנועיים גדולים, שיוכלו לתקוף מט - רות רחוקות בכמות חימוש משמעותית, ויחד עם כך להגן על עצמם מפני מטוסי קרב של האויב. - במישור השני נדרש מטוס קרב מהיר, בעל כושר תמרון רב שנועד לפעול להשגת עליונות אוירית בשמי זירות הקרב. הנסיון בהפעלת מטוסי המוסקיטו במישור הראשון ומטוסי הספיטפייר והמוסטנג במישור השני, הוכיח את עצמו. אחרי המלחמה עבר חיל האויר במהירות מתקופת מטוסי הבוכנה לעידן הסילון. חיל האויר החליט לרכוש את מטוסי הווטור הדו-מנועיים למשימות תקיפה, קרב אל-ראות וסיור ארוך-טווח. מנגד נרכשו מטוסי הסופר-מיסטר, ואחריהם המירז', שהיו מטוסי הקרב המובילים בעולם באותה תקופה. הצרפתים שהצטיינו בתכנון מטוסי נאי-צורה עדיין פגרו בתכנון מערכות ההנעה ובקרת האש. ופיגור זה הגיע לביטוי בתקלות שנתגלו בכל המטוסים הצרפתיים שנרכשו בשנות החמישים והשישים. למרות הבעיות הטכניות האלה, מהן סבלו מטוסי המיסטר, הסופר מיסטר והמירז' בתקופת שירותם בחיל, יכול היה חיל האויר להגשים את תוכניותיו להשמדת חילות האויר הערביים במלחמת ששת הימים. בשנה האחרונה של העשור השני, הביא חיל האויר לידי ביטוי את כל יכולתו המבצעית. לאחר שלושה שבועות של מתיחות ביוני 5- והתארגנות הגיע רגע המבחן. בתוך שלוש שעות של ה , היו מטוסי חיל האויר המצרי- מפציצים כבדים כמו 1967 מטוסי קרב על-קוליים מהירים, מרוסקים בבסיסיהם, אפופים

הטייסת את מעיל הטיסה שלו והניח אותו על כתפיו של עזר ויצמן: "אתה לוקח" הוא אמר לו במשפט סמלי, אך רב משמעות- מעתה היו המפקדים הישראלים חייבים להרתם לפיקוד על חיל האויר וקבלו את האחריות על הארגון המקצועי שהקימו המפקדים המתנדבים שפרשו. , עם תום מבצע קדש, היו 1957 השנים שבין תום המלחמה ועד תקופה בה עוצבה דמותו, יכולתו ומבנהו של חיל האויר היש - ראלי. כצפוי, היתה זו גם כך תקופה של מאבק חסר פשרות, שנערך מול עוינות בולטת של מפקדי צה"ל ובראשם הרמטכ"ל, ומול בעיות תקציב שהחריפו בימי הצנע. מפקדי חיל האויר נדרשו עתה להקים תשתית מבצעית ולוגיסטית ולארגן את מפקדותיו כדי שיוכל למלא את משימותיו. כך הוקמו גופי מבצעים, מודיעין, הדרכה ותחזוקה. חיל האויר אימץ חלק קטן מהמטוסים שנרכשו במלחמה, והגדיל את מצבת מטוסי הלחימה על ידי רכש מטוסים מיד שניה בצרפת, איטליה, שבדיה וארה"ב. האמברגו שהטילו ארה"ב ובריטניה גרם לפיגור של דור בהכנסת מטוסים של הקו הראשון אך חיל האויר היה יכול, בסד"כ הקיים, לבצע את כל משימותיו אם ידרש, בהתאם להנחיות המטה הכללי של צה"ל. עידן בריטי קצר החליטו הבריטים, מסיבות כלכליות בעיקר, למכור 1953 בשנת מטוסי סילון למדינות ערב, ואחר כך גם קומץ מטוסי סילון לישראל. מטוסי הגלוסטר מטאור, שביצועיהם לא היו טובים משל מטוסי המוסטנג שהיו בשרות, הכניסו עם כך את חיל האויר לתקופה חדשה: היו אלה מטוסי סילון חדשים, שנב - חנו בקרב, ועתה יצאו מקו הייצור. תאי הטייס שלהם שמשו בית-ספר לדור של טייסים, אשר יהיו לימים מפקדי טייסות, בסיסים וכנפות והיו בהם שהגיעו אף לפיקוד על חיל האויר. העידן הצרפתי בראשית שנות החמישים עמדה ישראל בפני שוקת שבורה: מדינות העולם סירבו למכור לה מטוסים מתקדמים, בשעה שברית המועצות הרעיפה על מדינות ערב מערכות נשק חדשות ובהן עשרות מטוסי קרב חדישים, מפציצים ומערכות לחימה מתקדמות. ישראל הנואשת מצאה בשנים אלה בת ברית החל העידן הצרפתי בציודו של חיל האויר, 1955 בצרפת. בשנת עם רכש מטוסי הקרב מדגם אורגן. אחריהם נרכשו מטוסי המיסטר המתקדמים ואף מספר מועט של מטוסי תובלה חדישים. המבחן הגדול הראשון של חיל האויר הישראלי החדש שנבנה אחרי מלחמת העצמאות, היה "מבצע קדש". מבצע זה נעשה בשיתוף פעולה עם צרפת, שאף ציידה את צה"ל באמצעים רבים, ועם בריטניה המהוססת והעוינת. חיל האויר, שהכין תוכניות רבות השראה להשמדת חיל האויר המצרי בשדות התעופה שלו, נאלץ לוותר על המשימה, בעקבות הבטחה של הצרפתים להגן על שמי ישראל ולסייע לכוחות הקרקע מן

9

לוחמה אוירית בשמי ישראל

בסיני, גם עכשיו היתה תחושה כי האירועים יוצאים משליטה, וישראל עלולה למצוא עצמה מתמודדת עם מעצמה, בקרב בו לא היתה חפצה. מלחמת ההתשה הסתיימה בתחושה כי "הטיל כופף את כנף המטוס", בלשונו של עזר ויצמן ותחושה זו גברה לאחר מכן. שלוש השנים הבאות היו שנות היערכות, בהן פיתח חיל האויר שיטות חדשות, מאסיביות, ללחימה בסוללות הטילים. חיל האויר תרגל את השיטות פעם אחר פעם ועדכן אותן. שיאה של התמודדות מטוס נגד טיל, היה במלחמת יום כיפור כאשר מצרים וסוריה פתחו במתקפה בו זמנית מעבר לתעלה וברמת הגולן. אך המבצעים נגד הסוללות במצרים ובסוריה נכשלו- הפיקוד ואנשי המבצעים לא השכילו למלא אחר תנאי הפתיחה הנדרשים- מודיעין מדויק על מיקום הסוללות, שיתוף גורמי צה"ל אחרים, שימוש בל"א והונאה ובעיקר היה מזג האויר בעוכרי המתכננים. חיל האויר, בלחצו של הרמטכ"ל, סבל ביממה הראשונה מאבדן עשתונות- מפקדים ויחידות מבצעיות לא הצליחו להשתלט על הפעילות ולכוון אותה להשגת מטרות נדרשות. רק ביום השלישי למלחמה החל חיל האויר לחזור לעצמו ואנשי המבצעים יכלו לתכנן מבצעים ולהוציא אותם לפועל. בין אלה היו תקיפות עומק בשטחי סוריה, השמדה חלקית של סוללות הטילים במצרים פעם אחר פעם, ותקיפת שדות תעופה על ידי עשרות מטוסים. אחרי המלחמה היו כוחות צה"ל במרחק-איום מול בירות מצרים וסוריה, אולם האפקט של הנצחון אבד בעקבות הכשלונות בראשית הלחימה ובעיקר המספר הגדול של מטוסים, אך 110- טייסים ו 53 הקורבנות. במלחמה אבדו בעיקר איבד צה"ל את כושר ההתרעה שלו מול צבאות ערב. חיל האויר, כמו צה"ל כולו, יצא חבול ממלחמת יום כיפור. מפקד החיל שביקורת רבה נמתחה על תפקודו במלחמה, נפנה עתה לתחום החביב עליו, וארגן מחדש את מבנה חיל האויר ויחידותיו. הוא אושש את התפיסה לגבי סוגים המטוסים אשר F-15- הנדרשים לחיל בעתיד, והחליט על רכישת מטוסי ה , ואף בחר את מטוס הקרב הטקטי 1976 נכנסו לשרות בשנת . בתקופה זו יצאו מטוסי החיל למבצעים ארוכי F-16- הבא: ה טווח, בהם מבצע חילוץ בני הערובה מאנטבה, פעילות נגד מחנות הטרור ועוד. העידן הישראלי יכולתה ההנדסית והטכנולוגית של התעשיה הבטחונית בישראל הלכה וגברה בשנים אלה. לאחר ייצור ברשיון של מטוס ה"פוגה מגיסטר" ובעקבות האמברגו הצרפתי, הוחלט על פיתוח כל הפלטפורמות הנדרשות לצה"ל: "מטוס וטיל, טנק וסטי"ל", היתה הסיסמה. לאחר ייצור מטוס הקרב "נשר" באישור בשתיקה של צרפת, החלה התעשיה האוירית לפתח את ה"כפיר" ואף תכננה והטיסה את מטוס ה"לביא" שהתגלה כמטוס מוצלח במיוחד. אך שיקולים פוליטיים ובמיוחד לחצו הברוטלי של הממשל האמריקני, הביאו לביטול הפרויקט ולשקיעה של התעשיה הבטחונית לתחומי פעילות אויריית

בעמודי אש ומוקפים בעשן ואפר. זה היה גורלם גם של מטוסי הלחימה הסוריים והירדניים. חיל האויר התבגר והיה מוכן עתה להתמודד מול חיל האויר הערביים מעמדת עליונות מובהקת. עם תום המלחמה, בה הגדילה ישראל את שטחה פי שלושה ויותר, נפתחו בפני חיל האויר מרחבים גדולים שהיו עתה בשליטת ישראל לאימון וכבסיס יציאה לפעילות מבצעית. 1977 - 1968 העשור השלישי - אתגר מערכי הטילים העשור השלישי בתולדות ישראל, היה מן התקופות הקריטיות בתולדות חיל האויר. יש הרואים את התקופה שבין מלחמת ששת הימים לסוף מלחמת יום כיפור, כאירוע אחד רב-שנים ומתמשך. תוצאות מלחמת ששת הימים, בהם נתגלה ביתר שאת תפקודו הלקוי של הטייס הערבי, עודדו את חילות האויר הערביים להקים מערך הגנה אוירית מתוחכם ומשוכלל שבחלקו הופעל על ידי מומחים רוסיים. בעוד רוסיה מספקת למצרים וסוריה מטוסים בכמות גדולה יותר מאלה שאבדו במלחמת ששת הימים, חשו מפקדי חיל האויר המצרי כי הם יכולים לחדש את הלחימה ולשלוח מטוסים לתקוף מטרות בסיני. העידן האמריקני השנים שלאחר מלחמת ששת הימים היו תקופה של שינוי משמעותי בסד"כ חיל האויר- מטוסים אמריקניים- הסקייהוק והיסעור, החליפו את מטוסי 205 והפנטום, וגם מסוקי הבל הלחימה ותובלת הסער המוסקת של חיל האויר. לטייסי חיל האויר לא היה סיפק לקלוט היטב את המטוסים, וכבר מצאו עצמם בקלחת הלחימה המחודשת, כשלרשותם רשומים אך עשרות שעות טיסה. במלחמת ההתשה, שנמשכה שלוש שנים, בלטו מספר מגמות, שהעיקריות בהם היתה הגדלת רמת השליטה של חיל האויר בשמי האיזור על ידי פעולות קרב יזומות בשמי מצרים, מבצעי תקיפה עמוקים בקרבת קהיר ומעבר לה, ובמיוחד בלטה ההתמודדות החדשה בין מטוסי חיל האויר לטילי הקרקע-אויר המצריים. מפקדי חילות האויר הערביים הכירו ביתרון של הטייס הישראלי בקרבות אויר, והעבירו את האחריות להגנת מצרים למערכי טילים קרקע-אויר. עשרות סוללות הטילים הגנו לא רק על ערים ובסיסי צבא, אלא גם על מבואות מצרים באיזור פורט סעיד, קנטרה, איסמעילה ודרומה לאיזור הסואץ. המלחמה היתה נואשת- למרות השמדה חוזרת של סוללות הטילים על ידי חיל האויר, התעקשו המצרים להקים מחדש את הסוללות הפגועות ואף בנו חדשות. חיל האויר חזר ופגע בסוללות כדי לשמור על חופש הפעולה שלו בשמי מצרים וסיני. בחודש יולי התמודד חיל האויר גם עם טייסים רוסיים, ובקרב מתואם היטב הפיל חמישה מטוסים מוטסים בידי הרוסים. כמו בסוף מלחמת העצמאות, עת הופלו מטוסים בריטיים

10

מבוא

משניים לתקופה ארוכה. , היה 1971 תחום חדש ומהפכני בפעילות חיל האויר בשנת המטוסים ללא טייס. ראשוני המטוסים מסוג זה היו מל"טים סילוניים מתוצרת חברת טלדיין אשר שמשו מיד לאחר מלחמת ההתשה לטיסות צילום מעבר לגבולות מצרים וסוריה. מספר , החלה פעילות מענינת בתחום 1975 שנים לאחר מכן, בשנת המטוסים הזעירים ללא טייס, או מזל"טים. מה שהחל כבחינה נסיונית של טיסן מצויד במצלמה, על ידי צוות קטן של חיל המודיעין מול גזרת התעלה ובאיזור עמק הירדן, הפך למזל"ט - מטוס זעיר ללא טייס, ולאחר מכן למל"ט. תחום זה עתיד בשנים הבאות להיות גורם מרכזי בפעילות חיל האויר. לשרות- ומעט מוקדם F-15- ארבע שנים לאחר כניסת מטוסי ה .F-16- לשרות ראשוני מטוסי ה 1980 מן המתוכנן, נכנסו בקיץ צמד מטוסים זה עתיד להשיג ולשמור על עליונותה האוירית של ישראל בחמישים השנים הבאות. המטוסים בשרו מהפיכה ביכולת המבצעית של חיל האויר. מטוסי הקרב הגדולים הציבו אתגר לכל המטוסים שהיו בשרות חילות האויר הערביים בעוד המטוסים הקטנים יותר שהיו מדור חדש, בעלי ניהוג חשמלי, הפגינו יכולת טיסה לטווחים ארוכים ובמיוחד כושר תמרון גבוה. במשך העשורים הבאים ימשיכו מטוסים אלה בדגמיהם השונים, להיות חוט השדרה המבצעי של מערך הקרב של חיל האויר הישראלי. כשלונן של מדינות ערב במלחמות נגד ישראל, אילץ אותן לפנות לאימוץ תפיסות מבצעיות ופוליטיות אחרות: מצרים כרתה הסכם שלום עם ישראל, וסוריה נותרה בעקשנותה המסורתית. הרחק מגבול ישראל, החל שליט עיראק לפתח נשק גרעיני, בו איים לא רק על אירן אלא גם על ישראל. "אנו נבעיר את המדי - נה היהודית באש" הוא איים לא אחת, וישראל התיחסה לאיום ברצינות. לאחר שכל הנסיונות להפסיק את הפעילות נכשלו, והשמידו את הכור האטומי 1981 יצאו מטוסי חיל האויר ביוני "אוסיראק" ליד בגדד. היתה זו הצהרה ברורה: ישראל לא תסבול איום של מדינה ערבית מצוידת בנשק אטומי. במקביל גברה מעורבותם של ארגוני הטרור שהשתלטו על לבנון, ובשלב מסוים גם על חלקים בירדן, בתמיכתן של מדינות ערב. ארגון המחבלים הפלשתיני שהקים מובלעת טרור בדרום לבנון, הפגיז ישובים ישראלים לאורך הגבול ופעל נגד מטרות ישראליות. יצאה ישראל למבצע "שלום הגליל", כדי להרחיק 1982 ביוני את בסיסי המחבלים מגבולה הדרומי. לבד מההצלחה בהשמדת מחנות מחבלים וסילוק מפקדת ארגון הטרור הרחק מגבולות ישראל, מלחמת לבנון היתה נקודת מפנה מבצעית " הצליח חיל 19 בתולדות הלוחמה האוירית: במבצע "ערצב 19 מתוך 15 האויר, בפעולה מתוכננן ומתואמת היטב, להשמיד 1987 - 1978 העשור הרביעי - העזה מבצעית

סוללות טילי קרקע-אויר של הסורים שהוצבו בבקעת הלבנון. הסוללות הנותרות הושמדו בימים הבאים. היתה זו מהלומה קשה לתפיסה בסיסית של הלוחמה האוירית, לא רק של מדינות ערב אלא גם של הגוש הסובייטי. מטוסי התקיפה חזרו למרכז הזירה: מעתה לא יוכלו מערכות טילי הקרקע-אויר להוות מרכיב בלתי-מנוצח בהגנה על השמים. , עת החליטה 2000 מאז סיומה של מלחמת לבנון ועד שנת הממשלה להוציא את כוחות צה"ל מלבנון באופן חד-צדדי, ניהל צה"ל וחיל האויר פעילות רצופה נגד ארגוני הטרור חיילים נהרגו בתקופה זו 546- שמחירה בלוחמים היה גבוה. כ ועוד מאות נפצעו. 1997 - 1988 העשור החמישי- חיל האויר נוסק לחלל הסכם השלום עם מצרים, כמו שיקולים מבצעיים אחרים, המריצו את ישראל לבחון אפשרויות לבניית והצבת לויין ביון עצמאי למטרות צבאיות. מפקדי חיל האויר היו טרודים בהתמודדות עם תקציבים מופחתים ולא תמכו בתוכנית בראשיתה. היו אלה ראשי חיל המודיעין אשר דחפו ועודדו שוגר לויין 1988 את התוכנית לבנות לויין ביון ישראלי. בשנת "אופק" - לויין טכנולוגי שנועד לבחינת שיטות השיגור , לאחר התמודדות עם קשים 1995 ומערכות הלויין. בשנת " - הלויין 3 טכניים ומציאת פתרונות מתאימים שוגר "אופק המבצעי הראשון. הודות לרזולוציה הגבוהה שהשכילו מהנדסי אל אופ להשיג, הקנה הלויין למערך המודיעין הישראלי יכולת לעקוב אחר כל מטרה חשובה במדינות השכנות ובתדירות של מספר חליפות ביממה. השלב הבא בפיתוח יכולת המודיעין מן החלל היה פיתוח לוייני ביון מכ"מיים שיכלו לפעול ולקבל "צילומים" בלילה ובכל מזג אויר. חיל האויר נעזר גם בלוייני תקשורת כדי לשלוט ולבקר את פעילותם של מטוסים שפעלו בטווחים רחוקים מגבולות המדינה. במשך כל העשור החמישי המשיכו ארגוני הטרור לפגוע בישובים ישראלים מלבנון וגם מרצועת עזה. מטוסי חיל האויר ומסוקיו יצאו בכל יום כמעט כדי להשמיד מטרות מחבלים ומחנות. מטוסי חיל האויר ומסוקיו השתתפו בעשור זה במבצעים רבים נגד הטרור הערבי, בהם "חוק וסדר" במאי ומבצע "ענבי זעם" 1993 , מבצע "דין וחשבון" ביולי 1988 .1996 באפריל 2007 - 1998 העשור השישי- שלושה מעגלי איום חיל האויר גיבש בשנים אלה את התפיסה לפיה עליו לנהל את פעילותו, תוכניותיו המבצעיות והצטיידותו כדי להתמודד מול האיומים שהציבו מדינות ערב וארגוני הטרור.

11

לוחמה אוירית בשמי ישראל

של כל שעת טיסה, חייבו עדכון של מערך האימון. מעתה נעשה שימוש רב יותר במדמי-טיסה, ומטוסים יקרים לתפעול, בהם הפוגה-מגיסטר/צוקית הוצאו משימוש. למרות ההיסוס הראשוני בהכנסת מטוסי טורבו-מדחף למערך האימון, החליט " המיוצרים בארה"ב 2 חיל האויר לאמץ את מטוסי ה"טקסאן שוויצריים), את מטוסי הגרוב PC-9 (למעשה מטוסי פילטוס ק � הגרמניים ולבסוף את מטוס ההדרכה האיטלקיים המת 129 הרוסי). 130 "מאסטר" (פיתוח של מטוס יאק MB-346 דמים חיל האויר הקים "חוות מדמי טיסה" למטוסי הקרב, מטוסי התובלה ומסוקי הסער לסוגיהם. חלקם הוצבו במתחמים בחצור ואחרים פוזרו בין הטייסות. דמותו של בית הספר היתה שונה תכלית שינוי 21- לטיסה בעשור השני של המאה ה מזו שהיתה שני עשורים לפני כן. מערכות הגנה אוירית אחודה מלחמת לבנון השניה והמלחמות הקצרות יותר מול הרצועה, היו הגורם המכריע בהחלטת שר הבטחון להורות על פיתוח ור - כישת מערכת "כיפת ברזל". מערכת זו אפשרה לראשי המערכת הפוליטית ההססניים, אשר הכריזו לא אחת כי ישראל "לא תמגן עצמה לדעת", לדחות פעולות התקפיות נגד מעוזי הטרור בעזה. מערכת הגנה חדשנית זו הביאה לשינוי תפיסתי בפעילות חיל האויר, שהחליט להקים בעקבות הירי הבלתי פוסק לעבר יישובי ישראל, את "מערך ההגנה האוירית". מערך זה שכיסה את מערכות "כיפת 2016 את כל שטח ישראל, כלל החל משנת ברזל", וטילי ה"הוק" בנדבך התחתון, טילי "פטריוט", ו"קלע " בנדבך העליון. גם 3 " ו"חץ 2 דוד" בנדבך הבינוני, וטילי "חץ "8 חיל הים החל להגן על ציי הלחימה שלו במערכות "ברק חדשות וגם במערכת "כיפת ברזל" ימית. הטילים שהיו בידי ארגוני הטרור איימו על יכולת הפעולה של צה"ל וחיל האויר- בסיסי צבא ואויר הותקפו לא אחת על ידי רקטות ארוכות טווח. חיל האויר אשר סמך בכל תולדותיו על מערך תקיפה מהיר תגובה, נאלץ לקלוט את המערך החדש להגנת ישראל, בעוד ארגוני הטרור מצטיידים בטילים לטווח בינוני וארוך העלולים לפגוע באוכלוסיה האזרחית בטווחים של מאות קילומטרים, כמו בבסיסי חיל האויר או במרכזי שלטון. מאז שוגרו הרקטות הראשונות לעבר יישובי הצפון, ובשנת גם לעבר אשקלון, הפכו הרקטות לחרב מאיימת, התלויה 2001 על ראשם של אזרחי ישראל. 2017 - 2008 העשור השביעי- טרור על הגבול וחמקנים בעשור השביעי למדינת ישראל, מתמודד צה"ל ועמו חיל האויר עם בעיה מבצעית מהותית: מיהו האויב ונגד מי יש לתכנן את המלחמה הבאה. המצב מול המדינות הגובלות עם ישראל מורכב: עם מצרים וירדן נחתם הסכם שלום, בעוד סוריה במלחמת אזרחים ממנה היא מתאוששת 2012 נתונה מאז שנת רק אחרי כחמש שנים. בלבנון שולטים ארגוני טרור. מדינות

צה"ל פיתח את תפיסת שלושה מעגלי איומים: - המעגל הקרוב- ארגוני הטרור מעבר לגבול ובתוך שטחי יהודה ושומרון. - המעגל השני- סוריה ולבנון הגובלות עם ישראל - המעגל השלישי והרחוק- עיראק ואירן. כל איום תבע היערכות שונה והצטיידות מתאימה, אולם בעיות תקציב חייבו מתן תשובות מאולצות לבעיות מבעיות. כך נשלחים מטוסי לחימה משוכללים לטווח-ארוך לפגוע במשגרי רקטות קצרות טווח, בעוד מסק"רים לא נקראים לשימוש בשל "לוח הצדק" של חיל האויר. הזרוע הארוכה של חיל האויר קבלה תגבור משמעותי עם "סטרייק איגל" או F-15I רכישתם של מטוסי מקדונל-דוגלס . מטוסים אלה הצטיינו בביצועי טווח-מטען 1998 "רעם" בשנת גדולים במיוחד, וביכולתם להגן על עצמם במהלך התקיפה "הפטישים" בה הם 69 ביום, בלילה ובכל מזג אויר. טייסת מופעלים, תהיה גם היחידה שתפעיל אותם במשך שני עשורים מבין מדינות העימות 2003 לפחות. עיראק יצאה בשנת הישירות על ישראל, לאחר מבצע "חירות לעיראק" של בעלות הברית. אולם אירן המשיכה לאיים בטילים ארוכי-טווח שפתחה שנה אחר שנה. חיל האויר נערך לפעולה בטוחים ארוכים, וגורם זה היה בן שאר הגורמים לרכישת מטוסי "סופה" אשר הצטרפו למערך התקיפה F-16I הלוקהיד מרטין .2004 ארוך-הטווח החל משנת גם בעשור זה נמשכו פעולות הטרור מלבנון ובמיוחד מרצועת עזה, בעקבות השתלטות ארגון החמאס על שטח הרצועה. התקופה אשר כונתה "המלחמה בין המלחמות" לא נפסקה עד א � נדרש צה"ל לצאת למבצע צבאי נגד החיזב 2006 היום. ביולי ללה במה שכונה לימים "מלחמת לבנון השניה". יש לציין כי למרות שהיה ידוע לגורמי מודיעין על מאגר של אלפי רקטות טרור בשטחים הנשלטים על ידי החיזבאללה בדרום לבנון, לא נעשתה כל פעולה יזומה נגדם. "הרקטות יחלידו מעצמן" אמר רקטות הטרור המשיכו להטריד את 4000 קצין בכיר. אולם ישובי הצפון, ועד חדרה הגיעו בימי הלחימה. מתוך הערכה כי יהיה צורך בפעולה קרקעית נגד מה שכונה "שמורות הטבע" בהן הוסתרו אלפי רקטות הטרדה קצרות-טווח, יועדה לחיל האויר השמדת הרקטות לטווח בינוני וארוך שבידי ארגון החיזבאללה. חיל האויר יצא בערב הראשון למבצע מהיר וחד להשמדת מערך הטילים, אשר יכלו לאיים אף על תל אביב. במהלך המבצע הופעלו כל מטוסי הלחימה של חיל האויר, בהם מטוסי ה"ברק", ה"סופה" וה"רעם" ומסוקי הקרב החדשים אפאצ'י- לונגבאו. שנתיים אחר כך יצא צה"ל ועמו חיל האויר למבצע "עופרת ופעל נגד ארגון הטרור, מחנותיו ונקודות 2008 יצוקה" בדצמבר השיגור של רקטות הקסאם לעבר יישובי עוטף הרצועה. שינויים במערך האימון כניסת מטוסי הלחימה החדשים, מערכותיהם והמחיר הגבוה

12

מבוא

באיזור אשר הצטיידה במטוס החמקן ומטוס זה נועד להיות חוד-החנית של מבצעי התקיפה של חיל האויר בשנים הבאות. חיל האויר תכנן להצטייד בשלוש טייסות של מטוסים מדגם מטוסים בלבד. כמו 50 אושרה רכישת 2017 זה, אולם עד סוף בארה"ב ומדינות אחרות, גם מטוסי החמקן הישראלים נתקלו בבעיות טכניות אשר גרמו לקרקוע המטוסים הראשונים, אולם .2019 יצרן המטוסים מבטיח להתגבר על הבעיות עד שנת החלו הדיונים על רכישת מטוס הקרב הבא של חיל 2017 בשנת בדגם "רעם F-15E- האויר. שני המועמדים העיקריים הם ה של בואינג, המצטיין במידה מסוימת של F-15ES משופר, או "2 "לייטנינג F-35I חמקנות. מולו מתיצב הלוקהיד מרטין שנועד לצייד שתי טייסות נוספות שיפעילו אותו. חיל האויר הגדיל בעשור זה את סד"כ המטוסים הלא מאויישים או הכטמ"מים, ופתח טייסות חדשות המפעילות את ) מתוצרת התעשיה האוירית, כטמ"מ TP כטמ"מ "איתן" (הרון ) מתוצרת אלביט ואחרים. 900 "כוכב" (הרמס מפקד חיל האויר, אלוף עמיקם נורקין, אשר נשאל באחד מתפקידיו הקודמים מהם האתגרים העומדים בפני חיל האויר בעתיד, אמר כי המצב הצבאי בטחוני לא ודאי, לאור המתרחש בסוריה, עיראק ואירן, אולם חיל האויר בונה את יכולתו לתת תשובה לכל התפתחות צפויה, בטווח הקצר או הארוך. השנים הראשונות בתולדות מדינת ישראל, היו תקופה של 70 מבצעי העזה וגבורה של חיל האויר, כמו ימים של כשלונות, ימים של נחישות מבצעית כמו רגעים רבים של היסוס ותהיה. עם השנים השתנו האמצעים, נבחרו שיטות פעולה חדשות ונרכשו אמצעים מתקדמים יותר, אך המשימה נותרה בעינה: מתן הגנה הולמת למדינת ישראל ותושביה.

רחוקות, בהן אירן ממשיכות לאיים על ישראל בטילים ארוכי- טווח. חיל האויר ערך בשנים אלה אימונים רבים ברמה המערכתית, לקראת תקיפה אפשרית של אתרי גרעין באירן. מטוסים יצאו לטיסות ארוכות-טווח בשמי הים התיכון, ואף הגיעו לגבולות אירן במבצעי צילום ומודיעין. ארה"ב ומדינות המערב אשר לא עשו כל שביכולתן לסכל את פעילות הפיתוח, הפעילו לחץ כבד על ישראל לבל תצא לפעולה התקפית נגד אתרי האטום האירניים. כל שנותר לישראל היתה הבטחה כי ארה"ב תפעל דיפלומטית למניעת הפיתוח של המערכות האטומיות על ידי טהרן. בינתיים שרוי האיזור בתחושה של איום מעורפל המ - חייב עירנות רבה. במקביל לבעיות האיום הגרעיני נמשכה התמודדות חיל האויר עם ארגוני הטרור. צה"ל יצא למבצעי "עמוד ענן" בנובמבר - שניהם מבצעים נגד 2014 ומבצע "צוק איתן" ביולי 2012 מחנות ומתקנים של ארגון הטרור של החמאס ברצועת עזה. חיל האויר הכניס בשנים אלה מל"טים או כטמ"מים חדשים המצטיינים בטווחם הארוך, במערכותיהם המתקדמות המאפשרות לראות מטרות ממרחקים ארוכים ובכל שעות היממה והלילה, והם בעלי טווח או יכולת שהייה ממושכת מעל הזירה הנבחרת. מטוסים גדולי-מידות אלה, פותחו ויוצרו על ידי התעשיה האוירית ואלביט מערכות, ומשמשים לא רק לסיור וצילום אלא גם למשימות אחרות. חלקם של מטוסים אלה בפעילות המבצעית של חיל האויר גדל ובשנים מסוימים כשליש ממספר הטיסות המבצעיות נעשה על ידי כטמ"מים לסוגיהם. גורמים רבים בצבא קראו לחיל האויר להצטייד במערכות התואמות לחימה מול ארגוני טרור, כולל מטוסי תקיפה קטנים וייעודיים, מסוקי תקיפה רבים ועוד. מפקדי חיל האויר לא הסכימו לשנות את התפיסה לפיה הוא שומר על הצביון המבצעי שלו לטווח ארוך, ומקנה לממשלת ישראל יכולת החלטה לתקיפה וניהול מלחמה גם מול מדינות רחוקות. בשל כך המשיך להצטייד במטוסים ומערכות הנמצאות בקדמת חיל האויר אימץ את התוכנית הרב-שנתית "גדעון" אשר חייבה צמצומים ניכרים בסד"כ הטייסות, כוח האדם וההוצאות נסגרה טייסת הקוברה האחרונה 2014 למטרות שונות. בשנת ). זאת למרות התנגדות של מפקדי 2005 (הראשונה נסגרה בשנת כוחות היבשה שהעדיפו את הסיוע הצמוד אותו קבלו ממסוקים 2015 נסגרו בשנת F-16A/B זריזים אלה. שתי טייסות 115 נסגרה טייסת 2016 . בשנת F-35- לקראת קליטת מטוסי ה - הטייסת האחרונה שהפעילה מטוסים מסוג זה, והיא מפעילה .2017 אשר נסגרה בשלהי 110 של טייסת F-16C/D מטוסי במקביל קולט חיל האויר מערכות ומטוסים חדשים. בולט בין " או "אדיר" 2 "לייטנינג F-35 אלה הוא מטוס לוקהיד מרטין . ישראל היא המדינה הראשונה 2016 אשר נכנס לשרות בדצמבר טכנולוגיות המובילות בעולם. צמצומים בסד"כ ובכח אדם

13

תודות

נועד להתפרסם שנות עליונות אוירית, 70 -" "חיל האויר בקרב השנים 70 כספר על הפעילות המבצעית של חיל האויר במשך מאז הקמתו. עם כך בשל נפח החומר הכתוב והמצולם, איני יכול בינתיים, משיקולים כלכליים, לפרסם אותו כספר או סדרת ספרים. "חיל האויר בקרב" מציג בעיקר את מטוסי הלחימה של חיל האויר, אולם הלך והתברר לי כי אין להבדיל בין מטוסי לחימה למטוסים תומכי לחימה, בהם מטוסי תובלה, מסוקים, כטמ"מים ועוד. בשל כך החלטתי להרחיב את המסגרת ולהביא בקצרה גם את סיפורן של המלחמות בתולדות החיל, את תולדות חייהם ופעילותם של המפקדים שפקדו עליו ואף מעט על שהתרחש בחילות האויר הערביים בתקופות מסוימות. מובא כאן תיאור מילולי וגרפי, של כל מטוס לחימה, הרקע לפיתוחו, כניסתו לשרות מבצעי, ופעולות בהן נטל חלק במשך השנים בהן הופעל בחיל האויר הישראלי. פרקי המטוסים מובאים כרונולוגית, כאשר חלק מן המטוסים מופיע ומתואר פעמיים בהתאם למלחמות בהן השתתף. כמבואות לפרקי המטוסים, הכנסתי פרקים על המלחמות והמערכות השונות בתולדות חיל האויר, האתגרים שעמדו ועומדים בפניו בכל תקופה ופעילויות אחרות המהוות רקע לרכישת המטוסים או למבצעים בהם השתתפו. שנות עליונות אוירית", מבוסס על 70 - "חיל האויר בקרב מחקרים רבים על מטוסי חיל האויר שפרסמתי בעבר, וחובה נעימה לי להודות לכל המפקדים, הטייסים, צוותי הקרקע ואחרים, אשר סייעו לי להשלים את המלאכה. כתיבת המחקר לא היתה אפשרית ללא סיועם של מוסדות, ארגונים, כותבים, צלמים ואנשי מחקר אשר פרסמו את פרי עבודתם בפרסומים רבים. בימים הראשונים שלאחר קום המדינה היה הכל עטוי בדוק של ערפל בטחוני, ורוב הספרים, כתבי העת והצילומים היו נגועים ברמה מוגזמת של איפול. בשנים האחרונות נדמה כי חלק גדול של המקורות נפתח וניתן לבחון את העשיה הצבאית והאזרחית כאחת, בצורה ברורה ומדויקת יותר. גם אתרי האינטרנט העלו את רמת הסיקור ההסטורי למימדים חדשים. תודה מיוחדת אני חייב לאנשי הצילום בדובר צה"ל ובחיל האויר. לאנשי ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון, לשכת העתונות הממשלתית ולצלמי עתונות. כמו כן נעזרתי רבות בארכיונים של מוזיאונים ומכוני מחקר רבים בעולם, עוד לפני שהאינטרנט עלה לאויר. כמו כן אני אסיר תודה לדוברי התעשיה האוירית לישראל לתקופותיהם, לאנשי חברת אלביט, רפא"ל וחברות אחרות

בישראל ובחו"ל על הסיוע וההיענות לבקשות מיוחדות. השתמשתי באוספים של אנשים רבים. בין אלה ברצוני להודות במיוחד לאלמנות וקרובי משפחה של טייסים שאינם עמנו עוד. למרבה הצער חלק גדול מן האירועים בתחום התעופה והחיל בארץ, אינו מתועד, ואנשים, כמו המעשים החשובים שלהם ופעילותם נעלמים בנבכי ההסטוריה ללא תיעוד מתאים. לצורך הכנת מבטי הצד המלויים כל מטוס, נעזרתי רבות בצילומים. אלה היו עד שנות השבעים צילומים בשחור לבן והיה צורך לתרגם אותם לצבע, ואשמח בעתיד לתקן כל טעות בבחירת הצבעים והגוונים. השתדלתי כי כל צילום המופיע ב"חיל האויר בקרב" יהיה חוקי והשמוש בו יעשה רק לאחר אישור. עם כך במקרים לא מעטים נתקלתי בצילומים אותם צלמו אנשים עלומים. אם השתמשתי בצילום ללא זיהוי הרי עשיתי זאת בתום לב. אני מתנצל מראש בפני כל הרואה עצמו נפגע משימוש בצילום שלו ללא אישור, ומבטיח לשנות את הדבר במהדורות הבאות.

דני שלום עורך באויר - פרסומי תעופה וחלל 2018 ינואר

,

14

סופה F-16I לוקהיד מרטין 253 בשרות טייסת

יום פעילות בשדה דב בתל אביב: מטוס טיילורקפט יוצא מן הקו לטיסה. בחזית מטוס טייגר מות', ומאחור מטוס טיילורקרפט נוסף וה"טייגר מות' השחור"

ראשית הכח האוירי 1947

שרות אויר חיל האויר העברי מוקם במחתרת

הצורך בהקמת כח אוירי צבאי, אשר יעמוד לרשות מפקדת ההגנה, הלך והתברר לראשי היישוב, כבר בשנות העשרים והשלושים, אחרי כל סדרת פרעות של הערבים. יישובים רבים שהיו מנותקים דרשו סיוע והיות ורוב הדרכים נשלטו על ידי כנופיות, הרי הדרך האפשרית היחידה שנותרה לסיוע היתה מן האויר. למרבה המזל, שלטונות המנדט הבריטיים לא מנעו פיתוח גרעין ראשוני לתעופה. הפעילות נעשתה ברובה "למטרות ספורטי פ ביות" וקבלה אישור של השלטונות, והטייסים שלמדו לטוס קיבלו הסמכה של התעופה האזרחית הבריטית. מחלקת הטיס של הפלמ"ח השנים שבין ראשית התעופה המעשית של יהודים 16 במשך בארץ, לבין מלחמת העצמאות, התקיימה פעילות תעופתית דלי פ לה וחובבנית במועדוני דאיה ובקורסים לטיס ממונע. כל אלה לא סייעו באופן ישיר לפעילות הבטחונית של היישוב. רוב הדואים או הטייסים שקיבלו את רשיונותיהם לא המשיכו לעסוק בטיסה פעילה- התעופה הצבאית לא עמדה על סדר היום של ראשי היישוב כל אותה העת. הפעילות המעשית הראשונה בתחום האוירי, אשר סייעה באופן ישיר לבטחון היישוב, החלה בארגון הפלמ"ח. בין חברי הפלמ"ח היו חובבי טיסה לא מעטים, בהם דואים וטייסים, והם ניסו לשכנע את מפקדי הארגון כי יש צורך חיוני לשלב את תחום התעופה בין הפעילויות האחרות שלו. לקחי הפעילות במלחמת העולם שהיתה בשנים אלה בשיאה, גם בשמי הארץ, היו מידיים וברורים. ואכן הדברים הועילו במעט, ולאחר עיכובים רבים החליט הפלמ"ח להכשיר טייסים לקראת האתגרים הצפויים במלחמה על הארץ. אמונים על תיאוריות אשר רווחו אותה עת, החלו אנשי הפלמ"ח את פעילות התעופה בקורסי דאיה. קבוצה קטנה של חברי פ � לקיבוץ שריד, פנתה למ 1942 פלמ"ח אשר נשלחה בנובמבר קדי הפלמ"ח בדרישה לצרף אותם לקורסי הדאיה שנערכו אותה עת על ידי קלוב התעופה. התגובות הראשונות לא היו מעודדות. היו אלה הימים שאחרי המשבר הגדול שפקד את הישוב, בעק פ בות האיום של צבאות רומל על מצרים, ועל הישוב בארץ. ראשי הפלמ"ח החלו מיד בהכנות להכשרת לוחמים בתחומים רבים. פעילות מחלקות שונות, בהן מחלקות המודיעין והחבלה וכן הפלי"ם- הפלוגה הימית של הפלמ"ח, תוגברה, וענף התעופה השתלב במגמה זו. בעקבות כך החליטו מפקדי הפלמ"ח על

סמל הפלמ"ח

טייסת תל אביב

טייסת הגליל

טייסת הנגב

סמל המח"ל

סמל חיל האויר בראשיתו

דה הוילנד אוף קנדה טייגר מות' DHC-82

דה הוילנד אוף קנדה טייגר מות' DHC-82

DH.89 דה הוילנד דרגון רפיד

אוטוקרט J .1 אוסטר

19

12 זלין

BL טיילורקרפט

BL טיילורקרפט

RWD-13

סיבי RC.3 ריפבליק

AOP .5 אוסטר

שרות אויר

- מטוס אימון מתוצרת פולין RWD -8 רוב האימונים היו במטוס שהיה דו-מושבי בטנדם ובעל תא טייס פתוח. בסוף הקורס ל � שעות טיסה לכל טייס, נבחנו הת 25-20 הבסיסי, שכלל כ - מידים בטיסה בסיסית ובנחיתות אונס. ארבעת הבוגרים קיבלו בסיום הקורס רשיון טיס פרטי דרגה א' מטעם המחלקה לתעופה החל המחזור השני של 1944 אזרחית של ממשלת המנדט. ביולי קורס הטיס של הפלמ"ח, אותו סיימו שלמה מילר, דוד שפרינצק, אריה רובנס, אלכס מנדלסון אנשל כרמי, ואף טייסת אחת: דיתה בן יעקב. דיתה היתה בתו של יצחק בן יעקב שהיה מנהל חברת "אוירון" וניספה בתאונה שלוש שנים לפני כן.

הקמת "מחלקת התעופה" אשר תעסוק בפעילות מבצעית וגם תכשיר טייסים. מדאיה לטיסה ממונעת , בתחום הדאיה. שישה 1943 הפעילות הראשונה החלה במאי חברי פלמ"ח הצטרפו לקורס שנערך בסניף הגליל העליון של קלוב התעופה שפעל בכפר ילדים ליד גבעת המורה. ארבעת המ פ 1943 צטיינים בהם נשלחו לקורס הטיס הראשון, שהחל בדצמבר במסגרת חברת "אוירון". קורס הדאיה הראשון שהיה באחריות חניכים. 26 הפלמ"ח נערך כחודש לאחר מכן, ובו השתתפו המדריכים היו ארנסט רפפורט שהדריך בדאיה מעשית ודוד אביר

(אברמוביץ) שנתן שיעורים עיוניים. בקורס השתתפו גם דני שפירא ומנחם בר (ברנשטיין) אשר מימנו את לימודיהם מכיסם 12- דואים לדרגה א' ו 26 או ממלגות שקיבלו. בסוף יולי הוסמכו מתוכם גם לדרגה ב'. לימודי הדאיה אכן פרצו את חומת האדי פ שות של מפקדי הפלמ"ח ועתה נפנו כולם לקורס תכליתי יותר: החל הקורס הראשון לטיסה 1943 הטיסה ממונעת. בדצמבר במסגרת הפלמ"ח. ארבעת החניכים הראשונים היו ששון נבות (נוביק), יעקב בן חיים (בלק) פרץ גרוסר ומשה פלד (פלדמן). הארבעה החלו את הכשרתם בבסיס חיל האויר הבריטי ברמלה. מקיבוץ נען שם השתכנו, הם יצאו מידי בוקר להדרכה תיאורטית וטיסות מעשיות עם מדריך. טייסי הקורס הראשון של הפלמ"ח. טייסי הפלמ"ח תרמו רבות לפיתוח התעופה היישובית במלחמה, והקימו שלוש טייסות לסיור והפצצה, קישור ופינוי

טייסים מתגייסים למחלקת הטיס הוקמה "מחלקת הטיס" של הפלמ"ח, בפיקודו 1944 באפריל של שלמה מילר, במסגרת פלוגה ז'. אל עשרת הבוגרים הצט פ רף פנחס (פיני) בן פורת אשר היה בעל רשיון טיס של חברת "אוירון". פעילות הכשרת הטייסים נמשכה גם בחודשים הבאים. את המחזור השלישי סיימו עוד חמישה טייסים: אלי אייל (פיינגרש), אהרון געתון (קופרמן) דוד קפניס, גבריאל רפפורט (גברוש) ועמי פורר. שלושה נוספים, שמואל וידלס, נחום בירן (בירנבוים) וישעיהו בודילובסקי (בודי) השלימו את הכשרתם במסגרת המחזור הרביעי. את המחזור החמישי השלימו יהודה ארבל (פופקו) צבי (צ'יבי) זיבל, אהרון נחשון ואריה עוז. הוחלף שלמה מילר על ידי יעקב בן חיים כמפקד 1946 בשנת מחלקת הטיס, ואחריו מילא את התפקיד עזריאל (עזרי) ספיבק

21

שנות עליונות אוירית 70 חיל האויר בקרב-

גם כלוחמים לכל דבר בעת הצורך. ואכן הטייסים השתתפו בקורסי חבלה, סיור ולחימה כשאר חבריהם בארגון. לא כולם הסכימו עם מגמה זו וראו בשילובם בפעילות קרקעית בזבוז של יכולת ואי שימוש בידע שלהם. הם דרשו להתקדם במקצועות הטיסה וללמוד הטסת מטוסים רב-מנועיים גדולים יותר, טיסה בכל מזג אויר ועוד. מרד הטייסים הגיע לפתחו של יגאל אלון שהגיע לנען והחליט כי הטייסים יפעלו במסגרת מחלקה מקצועית מיוחדת אשר תעסוק בטיסה, למרות שלא שחרר אותם מהפעילות הקרקעית. יוצאים לפעילות מבצעית ראשי היישוב, כמו מפקדי הפלמ"ח החלו להיערך לקראת העימות הצפוי עם הער פ בים בארץ. במשך השנים הבאות, תוגברה הפעילויות המבצעית של מחלקת הטיס, שכללה טיסות סיור, בחינת נתיבי תנועה

(רונן). המחזור השישי סיים אותה עת את הכשרתו ובוגריו היו נתן נבות (נוביק), יצחק ארד (רודניצקי), זאב (סטף) ורטהיימר, אריה אלוף, מתי סוקניק וזאב מסינגר. מרד הטייסים מחלקת הטיס של הפלמ"ח, בפיקודו של שלמה מילר, היתה חלק מפלוגה ז', בפיקודו של יוחנן זריז. למפקדי הפלמ"ח כמו לטייסים החדשים, היה ברור כי כל פעילותם תהיה במסגרת פעילות שאר חברי הארגון, וכי הם ישרתו לא רק כטייסים אלא אהרון רמז והיימן שמיר התוו את דמותו של חיל האויר הישראלי בראשיתו, והיו פעילים בתחומי המבצעים והרכש המהנדס טוביה סיני, מאנשי התחזוקה הבולטים של שרות אויר ליד אחד ממטוסי הטיילורקרפט הכפילים

וגישה, השגת מודיעין מדויק על כפרים ערביים ואתרים שולטים ועוד. בשיתוף עם הש"י- שירות הידיעות של ההגנה, יצאו טייסי הפלמ"ח לטיסות סיור, מצוידים במצלמות יד פשוטות, בהן צילמו כפרים, ואדיות, נתיבי גישה ואתרים חשובים. אלה שימשו להכנת תיקי מטרה. כמו כן שימשו המטוסים לקשר ולעברת דואר ומידע ליישובים מבודדים בנגב. כאשר החל המרי המאורגן של ארגוני המחתרת נגד 1944 בשנת הבריטים, היה חשש מפני החרמת מטוסי חברת "אוירון". טייסי מחלקת הטיס יצאו לבחון אתרים שונים ומרוחקים שם ניתן יהיה מנחתים ואתרים, 11 להסתיר את המטוסים. במסגרת זו נבחנו בהם שניים אשר נבחנו בפועל, כדי לעמוד על תנאי הקרקע והסביבה. כל אותה תקופה הפעילו טייסי הפלמ"ח מטוסים של חברת

RWD .8 "אוירון", בהם מטוסי וטיילורקרפט קטנים, בהם סיירו מעל יישובים ואתרים במרכז הארץ נוספו לצי 1948 ובדרומה. באוגוסט המטוסים של היישוב שני מטוסים דו-מושביים ודו-כנפיים דה הבילנד טייגר מות' מתוצרת DHC -82- קנדה, שנחנכו בשדה התעופה בחיפה ופעלו משם לטיסות סיור. המטוסים הופעלו על ידי יצחק (צחיק) יבנה ועזריאל ספיבק. טיסות הסיור התרחבו וכללו לא רק כפרים בגליל אלא גם מחנות של הצבא הסורי מעבר לגבולות ארץ ישראל .1947 באוקטובר 20- אשר צולמו ב

22

שרות אויר

על ידי חברת אוירון 1947 "האוסטר הציוילי" נרכש בשנת ושימש במלחמה לקישור וטיסות מפקדים משדה תל אביב

פעילות מחלקת הטיס של הפלמ"ח נמשכה למעשה חמש ועד להשתלבותה בסוף 1943 שנים- מהתחלת הפעילות בשנת בשרות אויר. היתה זו ראשיתה של הפעילות האוירית 1947 שנת הצבאית של הישוב, ואנשי הפלמ"ח פעלו רבות במשימות סיור וצילום, סיוע ליישובים נצורים ואף פעילות התקפית בכלי הנשק המעטים אשר יכלו המטוסים הקטנים לשאת. מקימים "שרות אוירי" , זמן קצר לאחר שהבריטים הכריזו כי יפנו את 1947 בסוף שנת הארץ עם תום המנדט, החלה דריכות בקרב מפקדי ההגנה ונערכו דיונים כיצד להתכונן לאפשרות כזו. , עם תום המנדט הבריטי תפרוץ 1948 במאי 15- היה ברור כי ב מלחמה בין היהודים לערבים. איש לא יכול היה לשער את היק פ פה והאם היא תכלול כוחות ערביים מקומיים מחוזקים ב"יחידות הצלה", או גם את הצבאות הסדירים של מדינות ערב. אנשי מפק פ הגישו יוחנן רטנר וזאב פיינשטיין, שניהם מבכירי 1947 במאי ההגנה שהיו רחוקים מנושאי תעופה, תזכיר ובו ציינו כי ניתן למעשה להסתפק במטוסים קלים כדי לשרת את צרכי היישוב. דו"ח נוסף שהוגש על ידי חיים לסקוב ופריץ אייזנשטאט (שלום עשת), שגם הוא היה מבוסס על ידע תיאורטי תלוש מן המציאות, קרא להקמת מערך אוירי על סמך המצאי הקיים בארץ. הכוח היה אמור לכלול טייסת מטוסים קלים ממונעים, ואף טייסת דאונים להכשרת טייסים ויחידות קרקע לתחזוקת כלי הטיס. שתי הצעות חסרות תוחלת אלה לא היו מעשיות. היה צורך בעליית המתח הבטחוני, ובפניה לאנשי מקצוע כדי להכין הצעה מעשית יותר דת ההגנה נדרשו להיערך לקראת אפשרויות אלה. תוכניות קלושות ותוכניות מלאות חזון

אשר תהלום את האיומים הצפויים. ההצעה השלישית, אותה הכינו אהרון רמז והיימן שמיר (שכטמן) - שניהם אנשי תעופה מקצועיים אשר שרתו בחילות האויר של בריטניה וארה"ב, הגישו השניים לרמ"א 1947 היתה מעשית הרבה יותר. באוגוסט (ראש המטה הארצי של ההגנה) "הצעה להקמת כוח אוירי יהודי בארץ". היא כללה לא רק את מצאי המטוסים הקיים בארץ, אלא גם דרישה לרכש מטוסים מתקדמים, רעיונות לפיתוח מערך שליטה ובקרה, וכוח אוירי התקפי, המבוסס על עקרונות שהיו מוכרים להם מחילות האויר שבהם שרתו. כוח זה היה אמור להיבנות בשלושה שלבים: - רכש מיידי של מטוסים אזרחיים, שימוש במטוסים קיימים והסבתם לנשיאת חימוש. מטוסי 10-5 מטוסי קרב מדגמים מתקדמים, וכן 40-20 - רכש תובלה ומספר דומה של מפציצים בינוניים. - רכש מטוסים להשלמת התוכנית, והעברתם לארץ בהתאם לנ פ סיון קודם. בסעיף זה נכלל כל הנדרש להקמת תשתית לוגיסטית, כולל הספקת דלק, תחמושת חומרי נפץ וחמרים ליצור רקטות. כל המטוסים היו אמורים לפעול במסגרת כנף אוירית, ובה שלוש טייסות קרב, טייסת סיור, טייסת מפציצים ועוד. השניים העלו את הצורך בהכשרה מהירה של צוותי אויר וקרקע לאחזקת המטוסים. חלק מן ההצעה היה "לביצוע מיידי". התוכ פ נית היתה נועזת ומלאת דמיון: מערך השליטה והבקרה בתוכנית רמז-שמיר כלל חלוקת הארץ למרחבים אויריים, בהם יפעלו הטייסות וכן הקמת כנף נוספת במרכז הארץ שתכלול מטוסי קרב והפצצה. רמז-שמיר העריכו כי ניתן יהיה לרכוש את המטוסים ללא קשיים מיוחדים מעודפי הציוד המלחמתי המצוי בארה"ב

23

שנות עליונות אוירית 70 חיל האויר בקרב-

השרות ערך מפקד של טייסים בעלי רשיונות טיס תקפים, וכן הכין רשימות של טייסים בוגרי חילות אויר זרים, ששירתו במלחמת העולם השנייה. כן גויסו חברי מחלקת הטיס של אנשי צוות אויר - ובהם 35 הפלמ"ח. בסך-הכל כללה הרשימה סופחו כל מטוסי חברת אוירון, 1947 טייסים. בראשית אפריל 28 כולל הסגל האוירי והקרקעי שלה, לשרות אויר, וכן מטוסי קלוב התעופה לישראל ומטוסים פרטיים - תריסר מטוסים קלים בסך- הכול (בהם רק אחד דו-מנועי). בהוראת בן גוריון יצאו בהולים אנשי הרכש של שרות אויר, כדי לרכוש מטוסים באירופה, דרום אפריקה וארה"ב. אוסטרים נרכשים מהבריטים הצליח שרות אויר לרכוש ממפקדת חיל 1948 בינואר 21- ב AOP .3 האויר הבריטי, כעשרים מטוסי קישור מסוג אוסטר דגם , שהופעלו על ידי טייסת הקישור של הלבנט AOP .5 ו- מדגם ה � . חיילי חיל האויר המלכותי הבריטי בעקרון דאגו ל 651 שחית בעזרת גרזנים את מכלולי המנוע ומערכותיו כדי שלא ניתן יהיה להפעילם שוב. לאחר שהושלמה העיסקה, הובאו למקום הגיעו 1948 בינואר 22- מכונאים אשר פירקו את המטוסים. ב לעקרון משאיות, המטוסים החבולים הועמסו עליהם והועברו

או בבריטניה. הם לא העריכו כי שתי מדינות אלה יטילו אמברגו על מכירת מטוסים לישראל. יש לציין עם כך כי חרף האמברגו, נעו נתיבי הרכש וההברחה של המטוסים- בקוים דומים לאלה שהותוו על ידי רמז-שמיר. לאחר קבלת התוכנית, החליט בן גוריון לכנס את בכירי ההגנה, בהם הרמטכ"ל יעקב דוסטרובסקי (דורי), אלכס זילוני, יהושע גילוץ, יהודה ארזי ויהושע (אייזיק) אשל וכן את מגישי ההצעה, ,1947 באוקטובר 2- אהרון רמז והיימן שמיר. בדיון שנערך ב באוקטובר פורסמה ההודעה 10- הוחלט על הקמת שרות אויר, וב הרשמית על הקמת השרות. למרות שחלק ניכר מן התוכנית לא התבצע לבסוף, כולל רכש מטוסי הקרב המתקדמים והמפציצים הבינוניים, הרי תוכנית רמז-שמיר היתה תוכנית מעשית אותה ניתן היה להתאים למציאות בשטח. לתפקיד ראש השרות מונה יצחק (אייזיק) אשל, ולצדו אלכס זילוני, ראש המטה; אהרון רמז, קצין תכנון; היימן שמיר, אחראי על צוותי אויר, צוותי קרקע והדרכה; עמי קופרמן, קצין מבצ פ עים; יהושע גילוץ מודיעין ויהודה הלביץ אחראי על הלוגיסטי פ קה.

מספר

מטוסי דרגון רפיד בטקס חנוכת כביש הגבורה

בחשאי לבסיס התחזוקה של שרות אויר בשרונה, 15- תל אביב. מכונאי השרות הצליחו להשמיש כ מהם לטיסה. הכפילים אחת הבעיות שעמדה בפני אנשי השרות היתה בעיית הטסת המטוסים. אנשי שרות אויר נדר פ שו לאלתורים רבים כדי להפעיל את מטוסיהם. מטוסים חוקיים אשר נשאו 11 בשרות בארץ היו על גופם את הרישום המנדטורי של ארץ ישראל. אנשי השרות מצאו גם לכך פתרון: הם החליטו לתת רישום כפול לחלק מן המטוסים. היות ומ פ היו בעלי מנוע בוכנה AOP .5 טוסי האוסטר מדגם אופקיים, והיו דומים מטוסי הטיילורקרפט, הוח פ לט כי הם ישאו את הרישומים של מטוסים חוקיים VQ-PAI אלה. ברישום של מטוס טיילורקרפט AO P.5 נרשמו לא פחות משמונה מטוסי אוסטר נשאו VQ-PAJ ובאותיות הרישום של טיילורקרפט AOP .3 שלושה מטוסי אוסטר מדגם זהה. מטוסי בעלי מנוע הבוכנה הטורי, נשאו את הרישום של י � אוטוקרט או "האוסטר הציב J 1 מטוס האוסטר של מטוס זה, VQ-PAS לי". כך נרשמו ברישום . AOP .3 שני מטוסים מדגם באפריל נתפס בקרבת צאלים מטוס 16- ב ה � ארגוס מצרי, שטייסו עסק ב F - 24 R פירצ'יילד ברחת סמים מירדן למצרים. הוא הועבר ליבנאל בגליל והוסתר שם. בשל מימדיו הגדולים הדומים VQ-PAM ניתן רישום RWD .13 לאלה של מטוס

24

שרות אויר

לאחד ממטוסים אלה. מטוסי האוסטר והארגוס פעלו משך כשלושה חודשים כמטוסים כפילים, מתחת לעיניהם הבוחנות של הצופים והפקחים הבריטים. על אנשי המבצעים היה לדאוג כי שני מטוסים בעלי רישום זהה לא יטוסו ולא ינחתו באותו זמן באותו מקום. , בוטלו הרישומים האזרחיים 1948 במאי והמטוסים קיבלו סימולים צבאיים. קורס טיס יחיד בשרות אויר ערך שרות אויר קורס 1947 בדצמבר 27- ב טיס (הקורס היחיד של השרות), והחל גם בהכשרת טכנאים ומכונאים. כבר אז התברר לבן גוריון ולאנשי מפקדת השרות כי לא יהיה די בטייסים אשר היו בעלי רשיונות בארץ, בשל ההכשרה המועטה. מעתה הם שמו יהבם על טייסים בוגרי חילות אויר זרים, אשר התנדבו כבר אז לשרת בארץ, והביאו לטיסות וליחידות בהן פעלו את הידע שלהם בתחומי התעופה. שרות אויר פעל עד ההכרזה על .1948 ביוני 26- הקמת חיל האויר הישראל ב משבר בפיקוד על הכח האוירי דוד בן גוריון, שהיה אחראי על תיק הבטחון,

קיבל לא אחת החלטות מעוררות מחלוקת בנושא איוש תפקידי מפתח. אחד המינוים התמוהים ביותר שלו ערב מלחמת העצ פ מאות ובמהלכה, היה מינוי מפקדי שרות אויר ולאחר מכן מפקד חיל האויר. למעשה בן גוריון רצה לידו מפקדים אומרי הן, אשר ילכו על פי הקו שהוא מתווה, ולא יפריעו לו לנהל את המלחמה. הוא התיחס אליהם כ"מנהלים" או אנשי ביצוע, ולא כאנשי צבא מקצועיים. אייזיק אשל מפקד שרות אויר החליט בן גוריון 1947 בנובמבר 10- ב למנות את אייזיק אשל כמפקדו הראשון של שרות אויר. לאחר שורה של תפקידים לרכז ולאחד 1945 בהגנה, הוא נקרא במרס את הפעילות בתחומי התעופה בארץ. לשם כך הקים את "המועצה הכללית לתעופה" אשר כללה את פעילות נח"ת- "נשים חובבות תעופה", ארגון "מורים למען התעופה" ועוד. אשל, נאמנו של בן גוריון, מונה כמפקדו הראשון של הארגון. המינוי התקבל בהתנגדות רבה של מפקדים בכירים אחרים, שהיו בעלי נסיון מעשי ומקצועי במבצעים, ניהול יחידות תעופה ועוד. עם כך נאמנותו הפוליטית לבן גוריון עודדה את האחרון להשאירו בתפקיד עד .1948 חודש מאי

אז מה היה לנו... הכוח האוירי של הישוב ביום הכרזת במאי 15 , המדינה, ה' באייר תש"ח , היה קטן. 1948 זאת בעוד חילות האויר הערביים, ובמיוחד אלה של מצרים ועיראק היו גדולים יחסית, והשתתפו באופן מסיבי במלחמה נגד המדינה שזה אך נולדה. בחינה של כל המטוסים שהופעלו, נרכשו או נחתו על אדמת ישראל מעלה את הנתונים הבאים: מטוסי שרות אויר ארגון זה שהיה למעשה חיל האויר במחתרת, הפעיל את המטוסים הבאים: מטוסי האוסטר 20 מתוך 15 - 1948. אשר נרכשו מהבריטים בינואר - אוסטר אוטוקרט מטוסי ביצ’קרפט בוננזה 2 - - דוגלס דקוטה מטוסי טיילורקרפט 3 - נורודויין נורסמן 2 - ריפבליק סי בי 1 - RWD .13 מטוסי 2 - סקיימסטר DC -4 דוגלס 1 - ארגוס F -24 פיירצ’ילד 2 - קומנדו C -46 קרטיס 8 - קונסטליישן L- 049 לוקהיד 1 - דרגון רפיד 2 - 12 זלין 1 -

מטוס אוסטר שנחבל בנחיתה בגוש עציון. המטוס שופץ במקום וחזר לטוס

25

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker