חיל האויר בקרב - 70 שנות עליונות אוירית 1948-2018

הספיטפייר מטוס הביניים בין המלחמות

הספיטפייר היה כוכב הקרב על בריטניה, ומן המפורסמים ביותר בין מטוסי הקרב של מלחמת העולם השניה. הוא תוכנן כמטוס קרב מקומי בעל טווח קצר שהצטיין בכושר התמרון שלו ובביצועיו. ראשוני המטוסים מדגם זה אשר נכנסו לשרות חיל האויר הישראלי, נבנו מגרוטאות והצטיינו במשימות קרב וצילום במהלך מלחמת העצמאות. אולם היה צורך ברכישת מטוסים נוספים בדחיפות. המקור לכך נמצא בצ'כיה. חיל האויר של מדינה זו החליף אותה עת את מטוסיו למטוסים רוסיים, והיה שמח להפטר מהמטוסים הבריטיים תמורת דולרים קשים. רא ו שוני המטוסים האלה הגיעו לישראל תוך כדי לחימה, מוטסים מצ'כיה דרך . מטוסים 1948 יוגוסלביה במבצעי "וולווטה" שנערכו בספטמבר ובדצמבר אחרים נשלחו בדרך הים והגיעו לארץ לאחר תום הקרבות. ﬠם תום מלחמת הﬠצמאות, המשיכו להגיﬠ לארץ מטוסי הספיטפייר שנשל ו , ובסך הכול 1949 חו דרר הים. ﬠוד תשﬠה מטוסים הגיעו ﬠך סוף שנת מטוסי קרב מסוג וה. 59 נרכשו מציכיה , ﬠת הלך מספרם של מטוסי הספיטפייר וקטן בﬠיקרי בשל 1952 בראשית הבלאי בטיסות האימון, ובשל תאונות אויר רבות בהן היה מﬠורב, החליט חיל-האויר לרכוש מטוסים נוספים מדגם זה, ﬠד להגﬠת מטוסי המוסטנג שמשא ומתן לרכישתם נוהל אותה ﬠת ﬠם שבדיה. 140 הותירו הבריטים 1947 מטוסים נוספים אלה נמצאו באיטליה. בשנת מטוסי ספיטפייר בבסיסי אויר במדינה זו. אלה הועברו לשרות חיל האויר האיטלקי. עם הכנסת מטוסי סילון לשרותו הוא הציע אותם למכירה. אותה עת לא היה ברור אם ישראל תוכל לרכוש מטוסי קרב סילוניים, והוחלט לתגבר את טייסות הקרב במטוסים שהיו זמינים לרכישה. בפברואר שנת יחד עם LF Mk IX מטוסי ספיטפייר 30 רכש חיל האויר באיטליה 1952 מנועי מרלין נוספים. הם שופצו במפעל אמברוזיני והוטסו לארץ עד יוני 20 מטוסי ספיטפייר שופצו ונכנסו לשרות. כך הלך והצטבר מערך 20 .1952 גדול של מטוסי קרב, אשר היה בו כדי להפעיל שתי טייסות. הקמת טייסת קרב שניה טייסת הקרב הראשונה נשאה לבדה בעול המבצעים והגנת שמי המדינה חודשים נוספים לאחר תום המלחמה. היא הפעילה 18 ועוד 1948 מיולי הוצאו משרות ביוני S -199 מטוסי אויה, ספיטפייר ומוסטנג. מטוסי האויה .1949 עתה עם הגידול במספר מטוסי הספיטפייר, הוחלט להקים גף מיוחד של הטייסת, שנועד לשמש גף קא"מ (קורס אימון מבצעי). הגף הוקם בדצמבר , כאשר גדל מספר המטוסים 1951 וחצי שנה לאחר מכן, באפריל 1950 . עם הגעת 105 מדגם זה, הוחלט להפוך את הגף לטייסת קרב שניה, טייסת

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker