חיל האויר בקרב - 70 שנות עליונות אוירית 1948-2018

המוסטנג חוט השדרה של מערך הקרב מוסטנג, הוא אחד ממטוסי הקרב הבולטים ביותר P- 51 D הנורת' אמריקן של מלחמת העולם השניה. הוא הצטיין לא רק במהירותו הרבה, שיעור הנסיקה הגדול שלו, וכושר התמרון הרב, אלא גם בטווחו הארוך ובחימושו המגוון. לא מפתיע, כי הוא הופיע במקום של כבוד ברשימות הרכש של אנשי חיל האויר אשר התוו את התוכניות להקמת זרוע האויר של ישראל. עד תום מלחמת העצמאות, הצליחו פעילי הרכש להעביר לישראל רק שני מטוסי מו ו סטנג, בתיבות שנשאו את הכותרת "מכונות חקלאיות". אלה הגיעו לארץ בספטמבר , הורכבו כמתואר למעלה, נכנסו לשרות מבצעי והשתתפו במבצעים ובקרבות 1948 אויר בהם הפילו מטוסי אויב במהלך מלחמת העצמאות. היו אלה המטוסים המת ו קדמים ביותר של חיל האויר במלחמת העצמאות. שני מטוסים נוספים הגיעו לארץ אולם לא נכנסו לשרות במלחמה. 1948 באוקטובר מוסטנג, מונע במנוע רולס P- 51 D הדגם שנכנס לשרות בארץ היה הנורת' אמריקן שיוצר על ידי מפעלי פאקארד V -1650 (או בדגם האמריקני 61 רויס מרלין דגם בארה"ב). חופת הבועה הקנתה לטייס ראות בלתי מופרעת כמעט לכל הצדדים, ומהירות המטוס, כמו יכולת הנסיקה שלו, היו גבוהים מאלה של המטוסים שהיו אותה עת בשרות חיל האויר. רכש משבדיה ﬠם השלמת רכש מטוסי הספיטפייר בצ'כיה ובאיטליה, ﬠשה חיל-האויר מאמץ לרכוש מטוסי קרב נוספים. למרות שבעולם החלה נשמעת כבר שריקת מנועי הסילון שבישרו על עידן חדש בתעופה הקרבית, נדרשו אנשי הרכש לרכוש כל מטוס מסוג מוסטנג שניתן. לארבﬠת המטוסים הראשונים, אשר היו בשירות מיד אחרי מלחמת מטוסים אשר נרכשו כ"חלקי 36 הﬠצמאות, נוספו בראשית שנות החמישים ﬠוד נמצא מקור חדש לרכש מטוסי מוסטנג: שבדיה. 1952 חילוף" בארצות הברית. בשנת .1947- ו 1946 חיל האויר השבדי רכש כמויות ניכרות של מטוסי מוסטנג בין השנים 1946 ) באוסטרסונד בין מרס FlygFlottill (ר׳׳ת של F 4 מטוסים ראשונים הגיﬠו ללהק . מטוסי 1947 באופסלה עד מרס F 16 מטוסים הוﬠברו ללהק 50 . ﬠוד 1947 למאי או מטוס קרב). בשנת Jaktplan (ר׳׳ת של J -26 המוסטנג קיבלו בשבדיה את הסימול J -29 , עת החל חיל-האויר השבדי בהסבת טייסותיו למטוסי סילון מסוג סאאב 1952 ("טנן" או "החבית המﬠופפת"), הוא הוציא את מטוסי המוסטנג למכירה. ישראל נחתמה ﬠסקה המכירה. בין המטוסים 1952 מן המטוסים, וביוני 25 הציעה לרכוש מצוידים במצלמות בחלק האחורי של הגוף. המטוסים S -26 היו מספר מטוסים מדגם .1953 ליולי 1952 הוטסו לישראל ﬠל ידי טייסים שבדיים בין דצמבר מטוסי מוסטנג מאיטליה מטוסים מאיטליה אולם לא 30 שנתיים אחר כך, יכול היה משרד הבטחון לרכוש עוד מטוסים אלה נרכשו על ידי חיל 48 . כולם היו כשרים לפעולה ורק חלקם הושמשו

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker