חיל האויר בקרב - 70 שנות עליונות אוירית 1948-2018

מבוא

באיזור אשר הצטיידה במטוס החמקן ומטוס זה נועד להיות חוד-החנית של מבצעי התקיפה של חיל האויר בשנים הבאות. חיל האויר תכנן להצטייד בשלוש טייסות של מטוסים מדגם מטוסים בלבד. כמו 50 אושרה רכישת 2017 זה, אולם עד סוף בארה"ב ומדינות אחרות, גם מטוסי החמקן הישראלים נתקלו בבעיות טכניות אשר גרמו לקרקוע המטוסים הראשונים, אולם .2019 יצרן המטוסים מבטיח להתגבר על הבעיות עד שנת החלו הדיונים על רכישת מטוס הקרב הבא של חיל 2017 בשנת בדגם "רעם F-15E- האויר. שני המועמדים העיקריים הם ה של בואינג, המצטיין במידה מסוימת של F-15ES משופר, או "2 "לייטנינג F-35I חמקנות. מולו מתיצב הלוקהיד מרטין שנועד לצייד שתי טייסות נוספות שיפעילו אותו. חיל האויר הגדיל בעשור זה את סד"כ המטוסים הלא מאויישים או הכטמ"מים, ופתח טייסות חדשות המפעילות את ) מתוצרת התעשיה האוירית, כטמ"מ TP כטמ"מ "איתן" (הרון ) מתוצרת אלביט ואחרים. 900 "כוכב" (הרמס מפקד חיל האויר, אלוף עמיקם נורקין, אשר נשאל באחד מתפקידיו הקודמים מהם האתגרים העומדים בפני חיל האויר בעתיד, אמר כי המצב הצבאי בטחוני לא ודאי, לאור המתרחש בסוריה, עיראק ואירן, אולם חיל האויר בונה את יכולתו לתת תשובה לכל התפתחות צפויה, בטווח הקצר או הארוך. השנים הראשונות בתולדות מדינת ישראל, היו תקופה של 70 מבצעי העזה וגבורה של חיל האויר, כמו ימים של כשלונות, ימים של נחישות מבצעית כמו רגעים רבים של היסוס ותהיה. עם השנים השתנו האמצעים, נבחרו שיטות פעולה חדשות ונרכשו אמצעים מתקדמים יותר, אך המשימה נותרה בעינה: מתן הגנה הולמת למדינת ישראל ותושביה.

רחוקות, בהן אירן ממשיכות לאיים על ישראל בטילים ארוכי- טווח. חיל האויר ערך בשנים אלה אימונים רבים ברמה המערכתית, לקראת תקיפה אפשרית של אתרי גרעין באירן. מטוסים יצאו לטיסות ארוכות-טווח בשמי הים התיכון, ואף הגיעו לגבולות אירן במבצעי צילום ומודיעין. ארה"ב ומדינות המערב אשר לא עשו כל שביכולתן לסכל את פעילות הפיתוח, הפעילו לחץ כבד על ישראל לבל תצא לפעולה התקפית נגד אתרי האטום האירניים. כל שנותר לישראל היתה הבטחה כי ארה"ב תפעל דיפלומטית למניעת הפיתוח של המערכות האטומיות על ידי טהרן. בינתיים שרוי האיזור בתחושה של איום מעורפל המ - חייב עירנות רבה. במקביל לבעיות האיום הגרעיני נמשכה התמודדות חיל האויר עם ארגוני הטרור. צה"ל יצא למבצעי "עמוד ענן" בנובמבר - שניהם מבצעים נגד 2014 ומבצע "צוק איתן" ביולי 2012 מחנות ומתקנים של ארגון הטרור של החמאס ברצועת עזה. חיל האויר הכניס בשנים אלה מל"טים או כטמ"מים חדשים המצטיינים בטווחם הארוך, במערכותיהם המתקדמות המאפשרות לראות מטרות ממרחקים ארוכים ובכל שעות היממה והלילה, והם בעלי טווח או יכולת שהייה ממושכת מעל הזירה הנבחרת. מטוסים גדולי-מידות אלה, פותחו ויוצרו על ידי התעשיה האוירית ואלביט מערכות, ומשמשים לא רק לסיור וצילום אלא גם למשימות אחרות. חלקם של מטוסים אלה בפעילות המבצעית של חיל האויר גדל ובשנים מסוימים כשליש ממספר הטיסות המבצעיות נעשה על ידי כטמ"מים לסוגיהם. גורמים רבים בצבא קראו לחיל האויר להצטייד במערכות התואמות לחימה מול ארגוני טרור, כולל מטוסי תקיפה קטנים וייעודיים, מסוקי תקיפה רבים ועוד. מפקדי חיל האויר לא הסכימו לשנות את התפיסה לפיה הוא שומר על הצביון המבצעי שלו לטווח ארוך, ומקנה לממשלת ישראל יכולת החלטה לתקיפה וניהול מלחמה גם מול מדינות רחוקות. בשל כך המשיך להצטייד במטוסים ומערכות הנמצאות בקדמת חיל האויר אימץ את התוכנית הרב-שנתית "גדעון" אשר חייבה צמצומים ניכרים בסד"כ הטייסות, כוח האדם וההוצאות נסגרה טייסת הקוברה האחרונה 2014 למטרות שונות. בשנת ). זאת למרות התנגדות של מפקדי 2005 (הראשונה נסגרה בשנת כוחות היבשה שהעדיפו את הסיוע הצמוד אותו קבלו ממסוקים 2015 נסגרו בשנת F-16A/B זריזים אלה. שתי טייסות 115 נסגרה טייסת 2016 . בשנת F-35- לקראת קליטת מטוסי ה - הטייסת האחרונה שהפעילה מטוסים מסוג זה, והיא מפעילה .2017 אשר נסגרה בשלהי 110 של טייסת F-16C/D מטוסי במקביל קולט חיל האויר מערכות ומטוסים חדשים. בולט בין " או "אדיר" 2 "לייטנינג F-35 אלה הוא מטוס לוקהיד מרטין . ישראל היא המדינה הראשונה 2016 אשר נכנס לשרות בדצמבר טכנולוגיות המובילות בעולם. צמצומים בסד"כ ובכח אדם

13

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker