חיל האויר בקרב - 70 שנות עליונות אוירית 1948-2018

תודות

נועד להתפרסם שנות עליונות אוירית, 70 -" "חיל האויר בקרב השנים 70 כספר על הפעילות המבצעית של חיל האויר במשך מאז הקמתו. עם כך בשל נפח החומר הכתוב והמצולם, איני יכול בינתיים, משיקולים כלכליים, לפרסם אותו כספר או סדרת ספרים. "חיל האויר בקרב" מציג בעיקר את מטוסי הלחימה של חיל האויר, אולם הלך והתברר לי כי אין להבדיל בין מטוסי לחימה למטוסים תומכי לחימה, בהם מטוסי תובלה, מסוקים, כטמ"מים ועוד. בשל כך החלטתי להרחיב את המסגרת ולהביא בקצרה גם את סיפורן של המלחמות בתולדות החיל, את תולדות חייהם ופעילותם של המפקדים שפקדו עליו ואף מעט על שהתרחש בחילות האויר הערביים בתקופות מסוימות. מובא כאן תיאור מילולי וגרפי, של כל מטוס לחימה, הרקע לפיתוחו, כניסתו לשרות מבצעי, ופעולות בהן נטל חלק במשך השנים בהן הופעל בחיל האויר הישראלי. פרקי המטוסים מובאים כרונולוגית, כאשר חלק מן המטוסים מופיע ומתואר פעמיים בהתאם למלחמות בהן השתתף. כמבואות לפרקי המטוסים, הכנסתי פרקים על המלחמות והמערכות השונות בתולדות חיל האויר, האתגרים שעמדו ועומדים בפניו בכל תקופה ופעילויות אחרות המהוות רקע לרכישת המטוסים או למבצעים בהם השתתפו. שנות עליונות אוירית", מבוסס על 70 - "חיל האויר בקרב מחקרים רבים על מטוסי חיל האויר שפרסמתי בעבר, וחובה נעימה לי להודות לכל המפקדים, הטייסים, צוותי הקרקע ואחרים, אשר סייעו לי להשלים את המלאכה. כתיבת המחקר לא היתה אפשרית ללא סיועם של מוסדות, ארגונים, כותבים, צלמים ואנשי מחקר אשר פרסמו את פרי עבודתם בפרסומים רבים. בימים הראשונים שלאחר קום המדינה היה הכל עטוי בדוק של ערפל בטחוני, ורוב הספרים, כתבי העת והצילומים היו נגועים ברמה מוגזמת של איפול. בשנים האחרונות נדמה כי חלק גדול של המקורות נפתח וניתן לבחון את העשיה הצבאית והאזרחית כאחת, בצורה ברורה ומדויקת יותר. גם אתרי האינטרנט העלו את רמת הסיקור ההסטורי למימדים חדשים. תודה מיוחדת אני חייב לאנשי הצילום בדובר צה"ל ובחיל האויר. לאנשי ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון, לשכת העתונות הממשלתית ולצלמי עתונות. כמו כן נעזרתי רבות בארכיונים של מוזיאונים ומכוני מחקר רבים בעולם, עוד לפני שהאינטרנט עלה לאויר. כמו כן אני אסיר תודה לדוברי התעשיה האוירית לישראל לתקופותיהם, לאנשי חברת אלביט, רפא"ל וחברות אחרות

בישראל ובחו"ל על הסיוע וההיענות לבקשות מיוחדות. השתמשתי באוספים של אנשים רבים. בין אלה ברצוני להודות במיוחד לאלמנות וקרובי משפחה של טייסים שאינם עמנו עוד. למרבה הצער חלק גדול מן האירועים בתחום התעופה והחיל בארץ, אינו מתועד, ואנשים, כמו המעשים החשובים שלהם ופעילותם נעלמים בנבכי ההסטוריה ללא תיעוד מתאים. לצורך הכנת מבטי הצד המלויים כל מטוס, נעזרתי רבות בצילומים. אלה היו עד שנות השבעים צילומים בשחור לבן והיה צורך לתרגם אותם לצבע, ואשמח בעתיד לתקן כל טעות בבחירת הצבעים והגוונים. השתדלתי כי כל צילום המופיע ב"חיל האויר בקרב" יהיה חוקי והשמוש בו יעשה רק לאחר אישור. עם כך במקרים לא מעטים נתקלתי בצילומים אותם צלמו אנשים עלומים. אם השתמשתי בצילום ללא זיהוי הרי עשיתי זאת בתום לב. אני מתנצל מראש בפני כל הרואה עצמו נפגע משימוש בצילום שלו ללא אישור, ומבטיח לשנות את הדבר במהדורות הבאות.

דני שלום עורך באויר - פרסומי תעופה וחלל 2018 ינואר

,

14

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker