חיל האויר בקרב - 70 שנות עליונות אוירית 1948-2018

מטוסים אמפיביים סיור חופים וטיסות קישור

במלחמת העצמאות, כמו בשנים שלאחר מכן, הפעיל חיל האויר הישראלי מספר מועט של מטוסים אמפיביים. סיבי, אשר הופעל בארץ ערב RC -3 הראשון בהם היה מטוס ריפבליק וידג'ן, G -44 המלחמה כמטוס פרטי. המטוס השני היה מדגם גרומן מטוס אמפיבי אשר נתרם למאמץ המלחמתי על ידי וים ואן ליר (ואן ליר הפעיל בארץ גם מטוס גרומן מאלארד לטיסותיו בארץ ולחו"ל, ולפחות בטיסה אחת הוביל נוסעים מאיזור סדום לתל אביב). המטוס קטלינה, מטוס סיור חופים שהיה PBY השלישי היה מסוג קונואייר בשרות במלחמת העולם השניה. המטוסים האמפיביים לא היו בלב העשייה האוירית בשרות אויר או בחיל האויר לאחר מכן. שלושת המטוסים לא הופעלו בדרך כלל למשימותיהם- ושימשו כמטוסי קישור ותובלה וכן לצורך אימון, טיסות בין בסיסים והדרכה. סיבי RC -3 ריפבליק סיבי, הוא מטוס שתוכנן על ידי RC -3 המטוס האמפיבי הראשון, הריפבליק חברת ריפבליק אחרי המלחמה, ונועד לשמש כמטוס תיור אמפיבי פרטי. מטוס אחד מסוג זה נרכש על ידי עו"ד שמואל שצ'ופק לשימושים פרטיים והובא לארץ לפני מלחמת העצמאות. המטוס שהורכב בלוד, שימש לטיסות פרטיות בים התיכון ומעל הכנרת. הוא הועבר לשרות אויר עם הקמתו, נצבע בצבעי הסוואה בחום ירוק, והופעל על ידי הטייסת הקלה בתל אביב. (לאחר מכן 61- המטוס שהיה בעל רישום אזרחי של ארה"ב קיבל רישום ב במאי הוא נזוק בהפצצה של חיל 15- ) והיה בשרות תקופה מסוימת. ב 0901 האויר המצרי על שדה דב אולם תוקן והוחזר לשרות. הוא הועבר לטייסת , טייסת הקרב הראשונה, ולאחר שניזוק בנחיתה על פני המים הוא הופעל 101 י � הוא נחת נח 1949 כמטוס קישור (נטול שני המצופים מתחת לכנפיו). בינואר תת אונס וניזוק, לאחר מכן תוקן והועבר לטייסת הקישור והופעל מתל אביב. וידג'ן G -44 גרומן המטוס האמפיבי השני שהופעל במהלך מלחמת העצמאות, היה מסוג גרומן וידג'ן. זהו מטוס אמפיבי קל דו-מנועי, ששימש בארה"ב ובארצות G -44 אחרות לסיור ימי ולאימון וכן כמטוס אמפיבי לשימושים אזרחיים. שני מטוסים מסוג זה נתרמו למאמץ המלחמתי של ישראל על ידי המיליונר )73- וב 72- . המטוסים (סימוליהם היו ב 1948 ואן ליר, ונכנסו לשרות ביוני שימשו לתובלה בין בסיסים ואף נעשה בהם שימוש מועט כמטוסי אימון להסבת טייסים למטוסים מסוג זה. באחת מטיסות האימון שנערכה בדצמבר נחיתה קשה על הכנרת וארבעת אנשי צוותו, כולם 73- , נחת מטוס ב 1948 מתנדבי מח"ל, נהרגו. המטוס השני נותר עדיין בשימוש תקופה נוספת ולאחר מכן הועבר לארה"ב. מטוס אמפיבי נוסף שהושאל לחיל האויר על ידי ואן ליר, היה מדגם גרומן

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker