חיל האויר בקרב - 70 שנות עליונות אוירית 1948-2018

בית הספר לטיסה בית היוצר לצוותי האויר

אין זה סוד כי יכולתו של כל חיל אויר טמונה בעיקר בכושרם של טייסיו. בשל כך ההכשרה של טייסים היתה אבן יסוד בפעילות חיל האויר בשנים הראשונות לקיומו. אנשי המח"ל היו טייסים מנוסים ועתירי קרבות, והם עזבו את ישראל זמן קצר לאחר המלחמה. עתה נדרשו הבוגרים החדשים של החיל, אשר צעדו על מגרשי המסדרים בסיום כל קורס, להפגין יכולת דומה. חיל האויר הישראלי לא ויתר על רמת טייסיו, ובמשך השנים זכה רק קומץ בוגרים, מתוך מאות שהחלו את הקורס, לענוד את כנפי הטיס הנכספות. הכשרת טייסים לשרות חיל האויר הישראלי החלה עוד לפני שהחיל הוקם רשמית. חלק מקו ו רסי הטיס נערכו בארצות-הברית ואחרים באיטליה. טייסי הקרב הראשונים התאמנו בצ'כיה, והוכשרו להטיס מטוסי קרב מדגם מסרשמיט וספיטפייר, אולם כאשר הגיעו לארץ, נאמר ", הסתיים במרס 2 להם כי עליהם להשלים קורס רשמי ומסודר של חיל האויר. קורס "מינוס בשדה התעופה קסטינה (חצור), ובו קיבלו את כנפיהם ארבעה מבוגרי קורס הטיס 1949 בצ'כיה - דני שפירא, ישעיהו שוורצמן (גזית), ישראל (טיבי) בן-שחר, ומרדכי הוד (פיין). "1 קורס "מינוס והסתיים 1949 בפברואר 8- ", החל הכשרתו בעקרון ב 1 הקורס השני שנערך בארץ- "מינוס . את הקורס סיימו תריסר חניכים, בהם הטייסים המנוסים של טייסות תל 1949 במאי 10- ב אביב, הנגב והגליל במלחמה. מדריכי הקורסים היו אנשי מח"ל, ובהם רודי אוגרטין אשר היה מפקד גף מתקדם שהכשיר את חניכיו על מטוסי הרברד. רודי היה מדריך טיסה קשוח, אולם אהוב על חניכיו. הוא הכניס בהם משמעת טיסה ואויראות, ויחד עם כך עשה הכל כדי ללמד את החניכים טיסה מקצועית, תוך מתן הסברים ברורים על שיטות ופעולות חירום שיש לעשות.

ארבעת הבוגרים הראשונים: מימין: טיבי בן שחר, דני שפירא, מוטי הוד ושייק'ה גזית

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker