חיל האויר בקרב - 70 שנות עליונות אוירית 1948-2018

בין מלחמות - בית הספר לטיסה

, לאחר הוצאת מטוסי הספיטפייר משרות חיל האויר, 1954 בשנת ערכו הבוגרים במגמת קרב את הקא"מ על מטוסי המוסטנג ברמת דוד. 105 בטייסת 116 בבית הספר לטיסה בעקרון הופעלה גם טייסת המילואים שהפעילה מטוסי מוסטנג. על פי דרישת מפקד בית הספר, סא"ל יצחק יבנה, שימשו מדריכי בית הספר כהצ"ח של טייסת המי ו לואים, ויצאו בסופי השבוע לטוס במטוסים ולהתאמן בהם. הקורס הראשון אשר השלים את הדרישות בבסיס עקרון היה וקבלו את 1955 במאי 5- בוגריו הוסמכו ב 12- ש 17 קורס מספר כנפיהם. קורס הסבה לסילון ברמת דוד , טייסת 117 עם הגעת מטוסי הסילון הראשונים, נפתח בטייסת הסילון הראשונה ברמת דוד, קורס הסבה לטייסי מטוסי הקרב. , והשתתפו בו 1953 קורס ראשון נערך בין ספטמבר לדצמבר הטייסים דני שפירא, יוסף אלון, אהרון יואלי ויעקב נבו. לבד מהטסת המטוסים והכרת תכונותיהם, למדו החניכים טיסות בו ו דדים, טיסות מבנה, מקלענות ועסקו בקרבות אויר ויירוט. טייסי סילון אלה יהיו הראשונים אשר יוסבו למטוסי האורגן והמיסטר .1955 שהחלו להגיע החל משנת מוצב בטקס 117 של טייסת T.7 הרברד נוחת בעוד מטאור הסיום של קורס טיס

שנשמר כמﬠט ﬠד אחרי מבצﬠ קדש. חלקם שימש כמטוסי קורס אימון מתקדם בבסיס רמת דוד. בית הספר לטיסה עובר לתל נוף בית הספר לטיסה שפעל בבסיס האויר סירקין ליד פתח תקווה, שקק פעילות במשך כחמש שנים. מטוסי סטירמן והרברד, קונ ו סול ואנסון רעמו מעל המסלולים ובנתיבי ההקפות סביב השדה. עם כך, בגבור הפעילות האוירית בשדה התעופה בלוד, והגידול בפיתוח העיר פתח תקוה, עלה הצורך למצוא אזורי טיסה פנויים ורחוקים מיישובים אזרחיים. מפקדת חיל האויר החליטה להעביר את בית הספר לטיסה לעקרון, או תל נוף. , עבר בית-הספר לטיסה בפיקודו של 15 , אחרי קורס 1955 במרס יצחק יבנה, לבסיס האויר הדרומי יותר. טייסי השלב המתקדם הטיסו במבנים צמודים את מטוסי ההרברד, בעוד טייסי השלב הראשוני הטיסו לעקרון את מטוסי הסטירמן. את מטוסי הקונסול והאנסון שנותרו בטייסת הדו-מנועי העבירו טייסים ותיקים. מבנה קורס הטיס לא השתנה, אולם מספר שעות הטיסה לשלב המתקדם הוגדל על חשבון הקורס הראשוני. אחת לשישה חוד ו שים נפתח קורס והבוגרים ניצבו על מגרש המסדרים אחת לחצי החלו פרחי 19 שנה, לאחר השלמת הדרישות והמבחנים. בקורס הטיס לעבור גם קורס צניחה, וזה היה גם הקורס האחרון שביצע קא"מ על מטוסי הספיטפייר ברמת דוד.

167

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker