חיל האויר בקרב - 70 שנות עליונות אוירית 1948-2018

דגם הקרב F.8 גלוסטר מטאור בעל החופה מן הדגם הראשון

דגם הקרב בעל חופת בועה F.8 גלוסטר מטאור

דגם הצילום החמוש FR.9 גלוסטר מטאור

דגם אל-ראות של המטוס NF.13 גלוסטר מטאור ברמת דוד בימי קדש 119 בשרות טייסת

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker