חיל האויר בקרב - 70 שנות עליונות אוירית 1948-2018

עסקת הנשק הצ'כית ברה"מ מחמשת את מצרים וסוריה

החלו להתפרסם מימדי עסקת הנשק 1955 בספטמבר הצ'כית-מצרית, ששינתה באופן מהותי את איכות הנשק במזרח התיכון ואת כמותו. מפציצי 50 ,15 מטוסי מיג 150 דור שני של מטוסי לחימה, בהם וארסנל גדול ביבשה ובים - היו איום רציני על IL -28 איליושין מאזן החימוש באזור. מפציצים במצרים וסוריה עסקת הנשק הצ'כית העמידה את ישראל בפני עוצמה צבאית מאיימת, אשר כללה לא רק את הטוב במטוסי הקרב הרוסיים IL -28 , אלא גם מפציצים בדמותו של האליושין 15 - המיג הדו-מנועי וארוך הטווח שהיו יכולים לכסות את שטח ישראל מבסיסים בלב מצרים, והאפשרות כי יפעלו בלילה היתה ללא תשובה הולמת. מנהיגי ישראל אשר מוראות השואה היו עדיין לנגד עיניהם כאשר ביקשו לבנות את ההגנה האוירית על מדינת ישראל, לא יכלו להשלים עם העובדה כי בעוד בקשותיהם לרכוש נשק נענות בשלילה, מקבלת מצרים כמויות גדולות של נשק, במחירי היצף וללא תמורה כספית כמעט. לא מפתיע כי מפקד חיל האויר, אלוף דן טולקובסקי, הציע בפגישה דחופה עם ראש הממשלה, דוד בן גוריון, לתקוף את בסיסי האויר המצריים עוד לפני קליטת המטוסים. האיום המצרי על אזרחי ישראל בעוד למטוסי הקרב היתה יכולה להיות תשובה חלקית גם - מפציץ דו-מנועי IL -28 במטוסי האורגן, היו מפציצי האיליושין שפותח לנשיאת פצצת האטום הרוסית לעבר אירופה, ובדגם הקונבנציונלי יכול היה לשאת חימוש רב ולתקוף מטרות אזר י חיות. מטוסים ראשונים נכנסו לשרות חיל האויר המצרי בספטמ י . הרכבתם של מטוסים אלה הושלמה ערב מלחמת קדש, 1956 בר אולם הכשרת צוותי האויר עבורם טרם הסתיימה. חיל האויר המצרי הקים שתי טייסות להפעלת המפציצים- טייסת אחת בת מטוסים 10 מטוסים פעלה מקהיר מערב וטייסת שניה ובה 20 פעלה מלוקסור בלב המדבר. ככל הנראה הצליחו הצוותים הרו י מטוסים 50 , רק שלושים מבין 1956 סיים להרכיב עד אוקטובר שהגיעו למצרים במכולות. בן גוריון וראשי מערכת הבטחון ראו במפציצים אלה, את האיום

החמור ביותר על האוכלוסיה האזרחית בישראל. חיל האויר נדרש לעקוב אחר בסיסיהם ופעילותם. היה חשש כי אם יטוסו רגל, ספק אם מערכת הבקרה 40,000 מטוסים אלה בגובה של תוכל לאתר אותם, והיה דאגה מפני יכולת מטוסי המיסטר שעמ י דו להגיע, ליירט אותם לפני חדירתם לשמי ישראל. לכל היותר, אמרו אנשי המבצעים, הם יוכלו ליצור אתם מגע בשלב מאוחר, בו הם חוזרים לבסיסיהם. בשל כך היה בסיס האויר קהיר מערב (ולאחר מכן נוסף לו בסיס האויר בלוקסור) מן היעדים הראשונים ."1 לתקיפה של חיל האויר הישראלי בפקודת המבצע "קדש מטוסי לחימה חדשים למדינות ערב "פאגוט" 15 מיג , נערך המפגש הראשון בין מטוסי בוכנה 1950 בנובמבר 1- ב רוסיים בשמי קוריאה. אחד המטוסים 15 מערביים ומטוסי מיג האמריקניים הופל וטייסו נהרג. בהמשך היום יירטו המטו י מטוסי קרב מדגם לוקהיד 10 סים החדשים והבלתי מוכרים "שוטינג סטאר" והפילו אחד מהם. הטייסים האמריקנים F -80 ההמומים חזרו לנחיתה כדי לדווח על המפגשים הלא צפויים. היו ראשונים, אשר נמסרו חודש לפני כן לרשות 15 אלה מטוסי מיג חיל האויר של צפון קוריאה וסין העממית, ועתה הם יצאו לקרב, מוטסים על ידי טייסים רוסיים. חיל האויר האמריקני החיש לדרום קוריאה כנף של מטוסי נורת' סייבר, והקרבות בשמי המדינה השסועה קיבלו F -86 אמריקן מימדים אחרים. פותח למעשה כדי ליירט ולהפיל מפציצים אטומיים של 15 המיג ארה"ב שכבר הוצבו בבסיסים באירופה. את הסיוע הגדול ביותר לתכנון המטוסים, קבלו המהנדסים הרוסים מן הבריטים: מפ י עלים בריטים, שסבלו מצנע כלכלי אחרי המלחמה, היו מוכנים למכור לרוסים מנועי סילון מסוגים שונים, בהם הנין, הדרוונט ואחרים - המנועים בעלי הדחף הגבוה ביותר בעולם אותה עת. הרוסים רכשו עשרות מנועים, כולל שרטוטי ייצור וספרי אחזקה. בהגיעם למשרדיהם הם העתיקו את המנועים, וייצרו אותם במ י כאשר משרד קלימוב התגייס 1947 פעלים שונים. היתה זו שנת להכנת שרטוטי ייצור למנועי הנין. במקביל החל מיקויאן לתכנן מטוס קרב חדש, משוך כנף סביב המנוע הבריטי המועתק שסומל המריא המטוס החדש 1947 בדצמבר 30- . ב RD -45 קלימוב לאויר. I -310 שסומל 184

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker