חיל האויר בקרב - 70 שנות עליונות אוירית 1948-2018

דן טולקובסקי: מפקד נחוש ומקצועי חיים לסקוב היה מפקד חיל האויר אשר פעל לרכישת מטוסי הגלוסטר מטאור,

עם התמנותו של חיים לסקוב למפקד חיל האויר, ולנוכח חוסר בקיאותו בתחום התעופה הצבאית, הוא דרש שטולקובסקי יהיה יד ימינו בנושאים האויריים והמבצ י עיים. ואכן, דן שעמד לפני פרישה מן החיל, קיבל את התפקיד. ,1953 שנתיים לאחר מכן, במאי מונה דן טולקובסקי למ"מ מפקד חיל האויר. בתקופת פיקודו הוש י למה פרישתם של אנשי המח"ל ועל חיל האויר היה לבנות את יכולותיו ולסמוך על צוותי אויר וקרקע ישראלים. דן לא חסך בדרישות מהמטכ"ל, שנבעו מתוך ההכרה העמוקה כי מטוסי חיל האויר הם למעשה הבסיס שעליו צה"ל יכול להשתית את תפיסת הגיוס, הבטחון השוטף והלחימה שלו. לבד מהכשרת צוותי אויר וקרקע, וקליטת מטוסי הסילון, הוחל בפרישת מערכות מכ"ם מתקדמות שכיסו את שמי המדינה ומעבר להן. במהלך תקופת המתיחות ששררה

אולם היה זה דן טולקובסקי אשר קיבל את פניהם ברמת דוד עם נחיתתם. דן טולקובסקי היה גם המפקד אשר נדרש להתמודד עם השי י נויים שחלו בשמי האיזור, עם כניסת הדור השני של מטוסי הקרב הסילוניים לשרות מבצעי. המתיחות בגבולות ישראל בתקופתו גברה, וההכנות של מדינות ערב ל"סיבוב השני" נגד מדינת ישראל עמדו בראש סדר היום הציבורי. למרות דמות האינטלקטואל הצנומה שלו, הוא היה ממפקדי חיל האויר המקצו י עיים והנחושים ביותר של החיל. באוירה הקשה ששררה במטכ"ל נוכח דרישות חיל האויר,

ובאוירה ציבורית של צנע כלכלי עמוק, הביע טולקובסקי לא אחת דיעות והתעקש עליהן גם לנוכח עמדתם של שר הבטחון והרמטכ"ל, וההסטוריה הוכיחה כי צדק. טייס קרב בחיל האויר המלכותי הבריטי , הצטרף לארגון 15 . בהיותו בן 1921 דן נולד בישראל בשנת , נסע לבריטניה שם 1938 ה"הגנה" ושנתיים לאחר מכן, בשנת ונשלח לקורס 1942 הוסמך כמהנדס מכונות. הוא גויס בשנת טיס בטרנסוול בדרום אפריקה אותו סיים בהצלחה. עם שובו 238 לבריטניה לאחר השלמת הקורס, נשלח דן לטייסת קרב אשר הפעילה מטוסי ספיטפייר, ונלחם בזירת הקרב באיטליה. שפעלה ביוון. ביוני 94 , בטייסת 1944 הוא הוצב בסוף אוקטובר השתחרר מחיל האויר הבריטי בדרגת פלייט-לוטננט. 1946 דן טולקובסקי פעל בשרות אויר, בתחומי ההדרכה והפיקוח המ י בצעי, ואת ימי מלחמת העצמאות הוא עשה במפקדת חיל האויר. הוא ליווה פעולות מבצעיות מקרוב וטיפל גם בנושאי רכש, הפעלה מבצעית של הטייסות והבסיסים ועוד. בכל פעילותו הוא הוכיח יכולת טכנית ומקצועית גבוהה, וגם כושר מנהיגותי יוצא דופן.

אלוף דן טולקובסקי, מפקד חיל האויר

בראשית שנות החמישים עם מצרים ירדן וסוריה, לא נמנע דן מהציג את מצבו של חיל האויר כפי שהיה באמת: חיל שנד י רש לשידוד מערכות מבצעית וטייסים ונווטים אשר היה צורך להכשירם בצורה יסודית לביצוע משימותיהם. לנוכח הידיעות על עסקת הרכש הצ'כית הגדולה, דרש דן מהרמטכ"ל ומבן גוריון לפתוח בהתקפה יזומה על הבסיסים בהם אליהם עמדו להגיע המטוסים החדשים, אולם פעולה זו נמנעה בשל חששו של בן גוריון מהפצצת האוכלוסיה האזרחית על ידי מפציצים ערבים כתגובה. כאשר נפרץ השכר והלו מבצעי הרכש עם צרפת, ידע טולוקוב י סקי להעמיד את ראשי הצבא ואת שר הבטחון על מצבו של חיל האויר בצורה נכוחה: חיל האויר לא יהיה מוכן למלחמה בצורה מ � הוא הדגיש. אולם ההתפתחויות ה 1957 נאותה אלא במרס דיניות והצבאיות בזירה חייבו היערכות מהירה של החיל, אשר השכיל לבצע את כל משימותיו, בסיוע קל של הצרפתים, בצורה מעוררת כבוד.

186

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker