חיל האויר בקרב - 70 שנות עליונות אוירית 1948-2018

שנות עליונות אוירית 70 חיל האויר בקרב-

הראשון של הטייסת היה פסח טולצ'ינסקי, ועמו הטייסים משה פלד (פלדמן) ופרץ גרוסר, ושני מכונאים. לטייסת הוקצו שני . לא חלפו אלא AOP .5 מטוסי אוסטר דגם שעות אחדות ומטוסי הטייסת כבר יצאו למשימות קרביות. משה פלדמן המריא לאויר, כאשר מאחוריו נחום גולן, סגן מפקדת חטיבת גולני, לסיור מעל משמר העמק. פסח טולצ'ינסקי המריא לאחר מכן במטוס אוסטר נוסף לסיור מעל הגליל העליון ומטוסו נפגע מאש נ"מ שנורתה מן הקרקע. טייסי הגליל לא הסתפקו במבצעי סיור. פעילות ההפצצה הראשונה של הטייסת באפריל עת יצא פרץ 9-8 נערכה בליל גרוסר במטוס אוסטר, לתקיפת סוללות ארטילריה סוריות שחנו בקרבת משמר הירדן. בסוף החודש יצאו מטוסי הטייסת לתקיפת יחידות סוריות שפעלו בצמח. אחת הפעולות הנרחבות ביותר של צה"ל, 6- ושל טייסי טייסת הגליל, נערכה ב במאי. כוחות גולני תקפו את המשוריינים של כוחות קאוקג'י אשר הגיעו לקרבת רמות נפתלי על רכס ההר. הפצצה מדויקת של אחד ממטוסי האוסטר הניסה אותם באבידות כבדות.

ידי מטוס תקיפה סורי, והחשש כי יותקף, העבירה הטייסת את פעילותה למחניים, שהיה שדה בעל מסלולים סלולים ורחבים. עם ההפחתה בפעילות חיל האויר הסורי בשמי הגליל, חזרה הפעילות ליבנאל עד באוקטובר, עת עברה הטייסת על 18- ה מטוסיה לרמת דוד. משם פעלו המטוסים לתקיפת מטרות של הכוחות הערביים במזרח הגליל וצפונו. לבד מבסיסים אלה פעלו מטו פ סי הטייסת גם ממנחתים מאולתרים ברחבי הגליל לפי דרישות מבצעיות או בהתאם לב פ קשות של מפקדים. עם השלמת משימות כו פ חות צה"ל בגליל, והעברת משימות התקיפה והסיוע הקרקעי לטייסות הקרב וההפצצה, אוחדה טייסת הגליל בחודש דצמבר מחדש עם טייסת האם שלה בתל אביב. .100 הטייסת החדשה סומלה עתה טייסת פורקה טייסת הגליל סופית 1949 בינואר

מטוס נורסמן מתרסק מעל הר סריס - שבעה אנשי צוותו נספו כאשר 1948 במאי 10- היה זה ה מטוס נורסמן, עמוס חבית חומר נפץ המריא משדה דב בתל אביב כדי לתקוף כנופיות ערבים בהר סריס. השמים היו מעוננים ומ ־ טוס הנורסמן חלף מעל המטרה. לפתע הבהיקו השמים באור חזק. המטוס התפוצץ והתרסק על דופן ההר. ששת אנשי צוותו, הטייסים דניאל בוקשטיין ויריב שיינבוים, הצלם האווירי שלמה כהן והנ ־ שקים שלמה רוטשטיין, יצחק שקלנביץ וצבי שוסטרמן - כולם נהרגו. נסיבות התרסקות המטוס לא ברורות עד היום. מנוע המטוס מוצב כיום על אנדרטת אבן באיזור שכונה "הר הטייסים" ומשמש גלעד לכל נופ ־ לי חיל האויר במלחמות ישראל.

וציודה הועבר לבסיס עקרון. הבריטים לצד הערבים

למרות הימנעותה של בריטניה הרשמית בה פ צבעה על חלוקת הארץ, המשיכו כוחות צבא, יועצים ויחידות בריטיות להיות מעורבים ישירות במלחמה נגד ישראל. כוחות בריטיים ליוו את חיילי הלגיון הערבי במהלך כיבוש

יישובי גוש עציון, אשר עמדו על ציר היציאה של הבריטים מה פ דרום לחיפה וסייעו בכך לחיסול ארבעת ישובי הגוש. הבריטים ליוו בצמידות את הלגיון הערבי, תוך מתן יעוץ טקטי למפקדיו , ערב הצהרת העצמאות. 1948 במאי 14- לקראת כיבוש הגוש ב באפריל בכפר 9- פעולה אופיינית לסיוע הבריטי לערבים היתה ב דיר יאסין. ביום זה החלו לוחמי הארגון הצבאי הלאומי, בתיאום עם ההגנה בירושלים, בפעולה ומיד אחריה נמלטו מן המקום רוב תושבי הכפר. הבריטיים באו לעזרת הכפר ושלחו רביעייה של מטוסי מ � מרמת דוד, וכן שלישיה של מטוסי ט 208 ספיטפייר של טייסת פסט שהיו אמורים להגיע מחבניה בעיראק, מצויידים ברקטות. ככל הידוע יצאו מטוסי ספיטפייר לסייר לפני הפעולה מעל גם בחזית הדרומית סייעו הבריטים ישירות לצבא המצרי. מפקדת הצבא הבריטי במצרים שלחה מטוסי צילום כדי לעקוב אחר בסיסי צה"ל בצפון ובמרכז, וסיירה מעל יחידות צה"ל בנגב וב פ גבול מצרים. נתונים אלה והצילומים הועברו בצורה "ידידותית" למפקדת הצבא המצרי. למרות האמברגו הקפדני שהחילה על ישראל, סיפקה בריטניה למצרים, תוך כדי לחימה, מפציצים, מטוסי קרב ונשק. הבריטים המקום אולם לא הפעילו חימוש. סיוע ישיר לחיל האויר המצרי

במהלך מלחמת העצמאות ביצעה הטייסת מאות טיסות שכללו סיורי אויר מוקדמים עבור כוחות צה"ל שפעלו בצפון, צילומי אויר לעדכון מערכי המודיעין, חילוץ פצועים, חולים ויולדות, הצנחת מזון ומוצרים חיוניים ליישובים בצפון. כמו כן פעלו מטוסי הטייסת במשימות הפצצה נגד כוחות סוריים וכוחות קאוקג'י, ויחידות של הצבא הסורי. במהלך מלחמת העצמאות הפעילה טייסת גליל חמישה סוגים של מטוסים קלים. ראשונים בין מטוסי טייסת הגליל היו שני וכן מטוס "האוסטר הציוילי" אשר AOP .5 מטוסי אוסטר דגם נצבע בצבעי הסוואה והופעל במשימות הטייסת. יחד אתם הופעלו גם מטוסי הטיילורקרפט הקטנים. כמו כן צורף לטייסת ארגוס - מטוס גדול ובעל ביצועים משופרים F -24 הפיירצ'ילד מהמטוסים הקטנים יותר. מטוס זה נלכד בנגב והועבר בחשאי הגיעו 1948 במאי. בספטמבר 5- ליבניאל משם הופעל החל ב לארץ מטוסי פייפר קב-ספיישל אשר נרכשו בארה"ב וטייסת הגליל היתה הראשונה שהפעילה אותם. הם יצאו חלוצים לפני הכוחות ובהם טייסי טייסת הגליל, שהתאימו אותם לנשיאת פצצות ומקלעים. בסיס הקבע של טייסת הגליל בראשיתה היה ביבניאל שם חנתה מפקדת חטיבה גולני. מטוסי הטייסת נחתו לא אחת בשדה מחניים מחוסר דלק או לשם תיאום והצטיידות ופעלו נגד יחידות במאי, עם גילוי השדה ביבנאל על 17- סוריות במזרח הגליל. ב

32

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker