חיל האויר בקרב - 70 שנות עליונות אוירית 1948-2018

1948 - מלחמת העצמאות

) עמדו לרשות 1948 במאי 14( עד הכרזת המדינה בה' אייר תש"ח היישוב וצבאו רק קומץ מטוסים. עם כך הפוטנציאל הלך ונבנה בארה"ב, אירופה, אמריקה המרכזית ודרום אפריקה. בהגיעם לארץ הצטרפו אנשי המח"ל למפקדת חיל האויר והחלו לארגן את הכוח האוירי המצומצם וזה שהיה בפוטנציה, למבנים סדורים של בסיסים, טייסות וגפים. כך הוקמו טייסות קרב והפצצה, טייסות תובלה וטייסות של מטוסי קישור וסיור. מלחמת העצמאות עברה מספר שלבים שהבולט בהם היה הצטר ו פותם של צבאות שבע מדינות ערב למלחמה בישראל. מה שהחל כמלחמה על הדרכים הפך לפעילות הגנתית, ולאחר מכן לפעילות התקפית ויזומה של צה"ל. במהלך המלחמה בלטו מספר טייסות קרב ותובלה שהעיקריות בהן היו היחידות הבאות "הפטישים" 69 טייסת נולדה למעשה בחודש יולי, עת הגיעו לישראל שלושת 69 טייסת ח � שנרכש בצ'כיה והגיע לארץ בשלהי המל 18 מטוס ספיטפייר מה. המטוס הצטרף לאויה ולמוסטנג שהיו בשרות מבצעי

30 מלחמת העצמאות של ישראל התנהלה, לסירוגין, בין , עת חתמה סוריה על 1949 ביולי 20- ל 1947 בנובמבר הסכם הפסקת אש. בין תאריכים אלה היו מספר התפתחויות. בין אלה המלחמה , עת החל צה"ל ליטול 1948 על הדרכים, שהתנהלה עד אפריל במאי הוכרז על הקמת המדינה. ביום זה 15- יוזמות התקפיות. ב פלשו צבאות ערב הסדירים לשטח ישראל וצה"ל החל בפעולות ביוני הוכרז על הפוגה 11- להרחקתם אל מעבר לקוי החלוקה. ב בקרבות, שהיתה נחוצה ביותר לצה"ל ולחיל האויר כדי להתאר ו גן, לקלוט לוחמים וציוד ולהיערך לקראת חידוש הקרבות. התנהלו קרבות עשרת 1948 ביולי 18- ועד ה 1948 ביולי 8- בין ה הימים. צה"ל נטל את היוזמה והשתלט על שטחים נרחבים בגליל ו � ביולי הוכרזה ההפ 19 התחתון, בשפלה ובפרוזדור ירושלים. ב - גה השניה ללא מועד לסיום, אולם הקרבות התחדשו. צה"ל ערך מבצעים רחבי היקף בהם נכבשו הנגב, וניתק את יחידות הצבא המצרי שפלשו לארץ עת חדר לסיני וכבש את רפיח ואל עריש. בפעולות בצפון שחרר צה"ל את הגליל והרחיק את צבאות ירדן ועיראק מחלק משטחי יהודה ושומרון.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker