חיל האויר בקרב - 70 שנות עליונות אוירית 1948-2018

חיל האויר מקים את מנ"ט וינ"ט

יוצאים לבחון מטוסים המוצעים לחיל האויר. במנ"ט נבחנו הורנט. כמו כן נבחנו מספר F/A- 18 C/D מול ה- F- 16 D מטוס ה- מטוסי אימון שנועדו להחליף את הצוקית, בהם מטוס הטוקנו הברזילאי והטקסאן מתוצרת שוווץ/ארה"ב ואחרים. במהלך השנים הפעיל מנ"ט מטוסים ייעודיים לניסויי טיסה. מטוסים אלה מוכשרו בציוד מיוחד אשר נועד לקלוט ולרשום את תוצאות הניסויים במהלך הטיסה. נתונים אלה מועברים גם למרכז השליטה של מנ"ט על הקרקע. בין השאר נקלטו במנ"ט מטוסי כפיר חד- ודו-מושביים, שני מטוסי פנטום, מטוס ברק הראשון שנמסר לחיל האויר, מטוס הרעם הראשון שנבחן בבסיס הניסויים אדוארדס בקליפורניה, כדי להשלים התקנת המערכות הישראליות. אנשי מנ"ט בחנו גם לבחון 2014 את מטוס הסופה בארה"ב ובישראל, ויצאו בשנת .2016 את מטוס האדיר שנמסר לחיל האויר בשנת במסגרת מנ"ט נערכו ניסויים לטילים אשר פותחו על ידי רפאל. , טילי 5 ופיתון 4 , פיתון 3 בין אלה טילי אויר-אויר מסוג פיתון אויר קרקע מסוג פופאיי, מערכות הנחייה לפצצות, כולל הגי - לוטינה של התעשיה האוירית, הספייס של רפאל ועוד. פצצות מונחות מסוגים שונים ועוד. ברק בטיסת ניסוי של פצצות ספייס מתוצרת רפאל F-126D במסגרת מימין: הסמל הישן והחדש המעטרים את מטוסי טייסת מנ"ט

להשלים את כל טיסות הטלות החימוש, מערכות הכח"ן של המטוס ועוד במרכז החדש. סא"ל אורי יערי שימש כמפקד מנ"ט משך ארבע שנים. הוא ערך קורסים בסיסיים לטייסי חיל האויר כדי שיוכלו להשתלב במרכז החדש. הטיסות נעשו מתל נוף במטוסים שהושאלו מטייסות ו � מט 101 סקייהוק וטייסת 115 , תרמה מטוסי פנטום 119 . סי מירז'. שנה לאחר מכן, כבר החלו להתארגן מרכזי הניסויים במבנה שהוקם ליד יחידת יא"א בתל נוף. מנ"ט היה עדיין חלק ו � אמל"ח. מהנדסי הניסוי היו כפופים מבחינה ארג 2 מענף אויר . פעילות מנ"ט החלה בניסויי של מטוסים שעברו 4 נית למצ"ד טיפול דרג ד' ביא"א, מערכות כינון חימוש וכו'. במהלך מלחמת יום כיפור, נבחנו נושאים שונים אשר היו אמו - רים לשפר את היכולת המבצעית של מטוסי חיל האויר. בין אלה היה פיתוח ה"חבית" למטוסי סקייהוק, מל"טים בלתי ממונעים להטעייה ועוד. מנ"ט עובר לתל נוף החליט מפקד חיל האויר להכיר במנ"ט 1973 בראשית שנת כיחידה עצמאית. מנ"ט היה שייך מבחינה ארגונית משך תקופה ארוכה לבסיס פלמחים, למרות שפיזית פעל בתל-נוף. באותם ימים הוחלט על העברת טייסת הקוברה הראשונה מתל נוף לפלמחים, ובבניינים ובמרחב שהתפנה במרכז הבסיס, קבע מרכז 2010 ניסויי הטיסה את משכנו. מבנה זה היה בשימוש עד מרס עת עבר מרכז ניסויי טיסה למבנה חדש ומודרני. מאז הקמתו, מלווה מנ"ט את בחירתם של מטוסים חדשים למ - ערכים השונים של חיל האויר הישראלי. טייסיו ומהנדסי המרכז,

הקרב

589

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker