חיל האויר בקרב - 70 שנות עליונות אוירית 1948-2018

הכפיר מטוס תקיפה על-קולי מטוס הכפיר, פותח במהלך השנים בסודיות רבה במפעל לה"ב של התﬠשייה האוירית לישראל. פיתוח המטוס עבר גלגולים רבים, עד שהתגבש כמטוס הכפיר המבצﬠי. המטוס נועד לשמש סוס העבודה של מערך מטוסי הקרב של חיל האויר הישראלי. אולם בתוך תקופה קצרה- פחות הדו-מנועי F -15- משנתיים כבר נשפו בﬠורפו מטוסי ה ר � , אשר נטלו מאז את הבכורה בק F -16 ואחריו מטוס ה - בות אויר בין מטוסי הקרב של חיל-האויר. התכנון לפיתוח מטוס קרב, המבוסס ﬠל מטוס הנשר, ומונﬠ במ - מתקדם יותר מתוצרת ארצות-הברית, J -79 נוע ג'נרל אלקטריק שימש בסיס לתוכנית שאפתנית אף יותר, אשר בגלגולה האחרון יצרה, למﬠשה, את מטוס הכפיר. לאחר האמברגו של נשיא צרפת, גברה בקרב המנהיגות הבטחו - נית של ישראל התחושה, כי ישראל אינה יכולה לסמוך עוד על טוב ליבן של מדינות אחרות, ועליה לפתח את מערכות הנשק העיקריות שלה בעצמה. "מטוס וטיל-טנק וסטי"ל" היתה הסיסמה שרווחה במסדרונות משרד הבטחון והתעשיות הבטחוניות. ואכן, לאחר שמטוס הנשר יוצר ונכנס לשרות, הוחלט לפתח את המטוס החדש, ללא המג - הוחלט 1971 בלות והבעיות מהן סבל המנוע הצרפתי. בנובמבר ﬠל פיתוח המטוס החדש (שמו המקורי של המטוס, "רקדן", הוחלף בהוראת מפקד חיל-האויר, ל"כפיר"). לאחר שנתקבלה ההחלטה להיכנס לפרויקט זה, נﬠשה שוב שינוי בלוחות הזמנים: התעשיה האוירית הגישה שלוש הצעות לפיתוח מטוסים, במסג - (רעם-מירז') שהתגשם במטוסי הנשר M רת תוכנית "רעם": רעם - תכנית לבחינת מערכות A שנכנסו לייצור ונמסרו לטייסות. רעם - מטוס נשר בעל מנוע B ותכנונים לשיפור ביצועי הנשר. רעם מתוצרת ארה"ב. ראשי מת"ר (מנהלת תוכנית רעם) החליטו J -79 ב � אחד לבדיקת המﬠרכות המבצﬠיות ו A ﬠל בניית מטוס רﬠם חינתן בטיסות ניסוי, אולם מטוס זה לא נועד להכנס לייצור. עוד לא יאומץ בגלל השינויים הרבים מדי B הוחלט כי פרויקט רעם שהציעו מתכנני חטיבת ההנדסה בתעשיה האוירית. שינויים אלה הגדילו את מחירו, ובמקומו פותח מטוס מפושט יותר מבוסס שכונה "כפיר". לפי התכנון נועדו J -79 על מבנה הנשר ומנוע .1974 מטוסים אלה להמסר לחיל האויר החל מנובמבר כמטוס ניסוי A בשלב ראשון הוחלט על בניית מטוס הרעם 88 להתקנה ולמערכות. בניית המטוס הראשון והיחיד (מספרו .1973 ) הסתיימה באמצﬠ שנת 002 - למעשה מטוס קדם ייצור

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker