חיל האויר בקרב - 70 שנות עליונות אוירית 1948-2018

. המטוס 101 בשרות טייסת 727 התע"א כפיר מספר נושא טילי שפריר בתקופת מלחמת יום כיפור

אחרי 109 בטייסת 731 התע"א כפיר גדרות מספר מלחמת יום כיפור. הדגם השני של הכפיר

.144 בשרות טייסת 909 מספר C -2 התע"א כפיר המטוס הופעל מעציון וחצור

.101 של טייסת 874 מספר C -2 התע"א כפיר המטוס היחיד שרשם הפלה במשהל שירותו בחיל האויר הישראלי. הופעל מבסיס חצור

בשרות טייסת 310 מספר TC -2 התע"א כפיר , מרכז ניסויי טיסה 5601

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker