חיל האויר בקרב - 70 שנות עליונות אוירית 1948-2018

עדיין בצבעי הסוואה 1115 הרברד מספר AT-6 נורת' אמריקן של מלחמת העצמאות. המטוס נושא פס הדרכה צהוב על גופו

, ולו 109 , של טייסת 03 . מספר A-4H דוגלס סוריים 17 שתי הפלות של מטוסי מיג

,116 , של טייסת 215 . מספר A-4E דוגלס שפעלה מתל נוף במלחמת ההתשה ואחריה

בתל נוף 35 בגף 1103 הרברד AT-6 נורת' אמריקן במלחמת העצמאות. המטוס צבוע בצבעי הסוואה ונושא פסי זיהוי על החלק האחורי של גופו

,116 , של טייסת 215 . מספר A-4E דוגלס שפעלה מתל נוף במלחמת ההתשה ואחריה

זמן קצר לאחר 19 הרברד מספר AT-6 נורת' אמריקן שהועבר לבית הספר לטיסה בכפר סירקין. המטוס נצבע בצבעים צהובים על חרטומו כנפיו וזנבו

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker