חיל האויר בקרב - 70 שנות עליונות אוירית 1948-2018

הבופייטר "המוות הלוחש" בשרות חיל האויר

הטווחים בהם נדרש חיל האויר הישראלי לפעול במהלך מלח ו מת העצמאות, היו קצרים עד בינוניים. לכן ההמלצה של ועדת רמז-שמיר לרכוש ולהצטייד במטוסי הפצצה לטווח בינוני, היתה בהחלט במקומה. אולם המציאות היתה חזקה יותר. הנסיונות לרכוש בארה"ב מפציצים האבוק, לא עלו A -20 מיצ'ל או דוגלס B -25 בינוניים מסוג נורת' אמריקן יפה, אולם שני מטוסים אחרים, שהתאימו לדרישות חיל האויר אכן נרכשו: הדה-הוילנד מוסקיטו והבריסטול בופייטר. אנשי הרכש, לא יכלו להיות בררנים. הם קנו מטוסים מכל הבא ליד: מטוסי קישור קלים, מטוסי תובלה נדירים, מפציצים ומטוסי קרב- כל מה שי ו כול היה לשאת מקלﬠ או להטיל פצצה, נרכש והוﬠבר במהירות ובחשאי לישראל. ִ כאשר החלו המטוסים שנרכשו לנחות בישראל התברר למפקדת חיל האויר כי בידה אוסף מﬠניין של מטוסים: מטוס תובלה נדיר מסוג אחד (מתוך תריסר אשר נבנו מﬠולם), שהטיס פליטי מלחמה DC -5 דוגלס מאיטליה למזרח הרחוק, מצא ﬠצמו בקו המטוסים ﬠם מוסקיטו שהוברח מאנגליה; מטוס דקוטה צרפתי שטס בנתיבי האויר לארץ, הוחרם והופﬠ ל יחד ﬠם מטוסי לודסטאר והדסון שנרכשו באוסטרליה; מטוסי בוננזה שה ו גיעו מדרום אפריקה הרחוקה, טסו ﬠם פיירצ׳ילד ארגוס שהבריח חשיש בין ירדן למצרים, ונתפס ברחבי הנגב. כאשר החלו המטוסים שנרכשו לנחות בישראל התברר למפקדת חיל האויר כי בידה אוסף מﬠניין של מטוסים. בופייטר לחיל האויר אחד מפﬠילי הרכש הבולטים באירופה היה ﬠמנואל צור, הטייס הראשי לש ו עבר ומדריך טיסה בחברת "אוירון". כממונה ﬠל הרכש באנגליה, הוא מצא ﬠצמו משוטט בין שדות התﬠופה של האי הבריטי, בניסיון לרכוש מטוסים. הדרך צלחה בידו: הוא רכש מספר מטוסים קלים בהם מייליס אירובן, מיילס ג'מיני, וגם דרגון רפיד דו-כנפי. אולם אלה היו רק יריות הפתיחה: הדרישות מן הארץ היו למטוסי לחימה ולא מטוסים שהתאימו לטיולי סוף שבוﬠ. במהלך שיטוטו בשדות התﬠופה לשﬠבר של חיל-האויר המלכותי הברי ו טי, נודﬠ לצור ﬠל מספר מטוסי קרב הנמצאים באכסון בשדה ריגוויי, ליד בלקפול. אחת החברות, כך נמסר לו, רכשה מספר מטוסי בריסטול בופייטר מﬠודפי חיל האויר. הוא הגיﬠ לשדה ונפגש ﬠם בﬠל החברה. זה דרש ﬠבור לירות שטרלינג ﬠבור כל מטוס, 1,500 , לירות שטרלינג 9,000- הﬠסקה כ וכן כיסוי ההוצאות של כל התיקונים והכשרת המטוסים לטיסה. צור יצא לבחון שישה מבין המטוסים שﬠמדו בפאתי השדה. וגילה מטוסים "ﬠירו ו מים" כמעט: ללא חימוש וללא מﬠרכות חיוניות אחרות שהוסרו מהם לפני הוצאתם משירות מבצﬠי. גם מנוﬠיהם לא קיבלו טיפול מזה חודשים רבים, למרות שהמטוסים היו מסדרת הייצור האחרונה ובפוﬠל לא הספיקו להיכנס לפﬠילות מבצﬠית בזמן המלחמה.

TF . Mk .10 בריסטול בופייטר נתונים טכניים סוג: מטוס קרב הפצצה ארץ מוצא: בריטניה מנועי בריסטול הרקולס בﬠל הספק 2 : הנﬠה כ"ס כ"א 1770 מירבי של 250 , מ"מ 7.62 מ"מ, מקלע 20 תותחי 4 : חימוש ק"ג פצצות ק"ג. 11,430 : ק"ג. מירבי 8424 : משקלים- ריק 154 : קשר, שיוט 286 : ביצוﬠים: מהירות מירבית קשר. 26,000 : רגל/דקה. סייג רום 1960 : שיﬠור נסיקה ק"מ. 2380 : רגל. טווח מטר, 12.95 : מטר, אורך 17.63 : מימדים - מוטה מ"ר. 46.8 : מטר. שטח כנף 4.83 : גובה

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker