החאן - היה שלום, מר הפמן

האנשים שאנחנו אוהבים מחַזקים אותנו, גם כשהם לא כאן, ויש את הפחד, הפחד שהפך לדייר קבוע בבית הזה, הפחד שאני מנסה לאלף ולא תמיד מצליח, הוא מארח לי חברה… מי ייתן והאומץ יגבר על הפחד! ז'וזֵף הַפְמַן, מתוך המחזה

איתי שור

www.khan.co.il kupa@khan.co.il 02-6303600 :' טל

מרכז החאן (ע"ר)

Made with FlippingBook flipbook maker