נזכור ולא נשכח - תיעוד סיפורי ניצולי שואה - מרכז קהילתי דורות קריית ים