קטלוג ציוד משקי

ציוד משקי

רדיד אלומיניום מוצרי סידקית

9-7205 מברשת שיניים

9-2015 משחת שיניים גרם 120

9-30504 מגבונים לחים

9-7200 סכין גילוח דו להבי

9-7207 משחת גילוח גרם 80

9-10550 מגבונים אישיים לחים

9-3028 ספוג ללא סבון

9-3027 ספוג עם סבון

70

Made with FlippingBook flipbook maker