קטלוג מוצרי ניילון

קטלוג מוצרי ניילון

2 |

LD שקיות אשפה

שקיות אשפה ורד ירוק

שקיות אשפה חזקות כלנית שחור מיקרון 30 ס"מ 75/90 בגליל 24 באריזה 20 9-6244

מיקרון 30 ס"מ 77/90 בגליל 25 באריזה 20

9-6142

שקיות אשפה חזקות במיוחד חרצית כתום

שקיות אשפה רקפת עם שרוך כתום מיקרון 25 ס"מ 78/90 בגליל 12 באריזה 24 9-6033

מיקרון 38 ס"מ 77/90 בגליל 25 באריזה 18

9-6067

3 |

LD שקיות אשפה

שקיות אשפה ממוחזרות ירוק מיקרון 20 ס"מ 75/85 בגליל 25 באריזה 20 7-6186 7290013932563

שקיות אשפה ממוחזרות ירוק מיקרון 20 ס"מ 77/90 בגליל 25 באריזה 20 7-6187 7290013809087

שקיות אשפה לבן

שקיות אשפה אדום

מיקרון 45 ס"מ 100/110

מיקרון 20 ס"מ 80/110

בכרית 20 באריזה 5

בכרית 50 באריזה 10

9-6011

9-6149

4 |

שקיות אשפה מתכלות עם שרוך שחור מיקרון 22 ס"מ 52/65 בגליל 50 באריזה 24 7-7022 7290011920173

שקיות אשפה ממוחזרות ירוק מיקרון 20 ס"מ 52/70 בגליל 30 באריזה 50 7-6191 7290013809070

שקיות אשפה לבן

מיקרון 23 ס"מ 50/70 בגליל 40 באריזה 25

9-6053

5 |

HD שקיות אשפה

שקיות אשפה חזקות לבן מיקרון 15 ס"מ 77/90 בגליל 50 באריזה 20 9-6127

חזקות אשפה שקיות במיוחד שחור מיקרון 15 ס"מ 77/90 בגליל 50 באריזה 20 9-6045

שקיות אשפה כתום

שקיות אשפה חזקות שחור מיקרון 12 ס"מ 75/85 בגליל 50 באריזה 22 9-6046

מיקרון 9 ס"מ 77/90 בגליל 50 באריזה 28

9-6042

6 |

שקיות אשפה חזקות כתום מיקרון 13 ס"מ 77/90 בגליל 50 באריזה 22 9-6044

שקיות אשפה

כחול מיקרון 8

ס"מ 75/90 בכרית 50 באריזה 30

9-6064

שקיות אשפה

שקיות אשפה בייסיק שחור מיקרון 8 ס"מ 77/90 בגליל 50 באריזה 28 9-6038

צהוב מיקרון 12 ס"מ 76/90 בגליל 50 באריזה 20

9-6238

7 |

HD שקיות אשפה

שקיות אשפה כחול

שקיות אשפה לפח ענק סגול מיקרון 12 ס"מ 76/90 בגליל 50 באריזה 24 7-7019 7290011920203

מיקרון 8 ס"מ 77/90 בגליל 50 באריזה 30

9-6059

שקיות אשפה חזקות במיוחד שחור מיקרון 16 ס"מ 80/120

שקיות אשפה לבן

מיקרון 12 ס"מ 76/92 בגליל 50 באריזה 20

בגליל 50 באריזה 15

9-20325

9-6116

8 |

שקיות אשפה חזקות שקוף מיקרון 13 ס"מ 97/107

שקיות אשפה הפוכות שקוף מיקרון 10 ס"מ 100/70

שקיות אשפה חזקות שקוף מיקרון 13 ס"מ 92/102

בכרית 50 באריזה 15

בכרית 50 באריזה 5

בכרית 50 באריזה 15

9-6210

9-6043

9-20359

שקיות אשפה שקוף

שקיות אשפה

שקוף מיקרון 4 ס"מ 50/70 בגליל 60 באריזה 40

מיקרון 4 ס"מ 50/50 בגליל 100 באריזה 40

9-6040

9-6051

9 |

כיסוי לעגלת מסלולים

LD כיסוי לעגלת מסלולים שקוף מיקרון 23 ס"מ 155/190/85 בגליל 150 באריזה 1 9-6283

10 |

11 |

שקיות שירות

LD שקיות שירות שקוף

שקיות אוכל נשלפות שקוף מיקרון 8 ס"מ 18/25

מיקרון 40 ס"מ 40/30 בכרית 280 באריזה 4

בקרטונית 300 באריזה 24 7-7016 7290011920142

9-6115

LD שקיות שירות שקוף

LD שקיות שירות שקוף

מיקרון 37 ס"מ 30/40 בכרית 100 באריזה 30

מיקרון 40 ס"מ 18/25 בכרית 300 באריזה 30

9-6089

9-6092

12 |

HD שקיות שירות שקוף

HD שקיות שירות שקוף מיקרון 16

מיקרון 25 ס"מ 25/35 בכרית 240 באריזה 25

ס"מ 30/45 בגליל 195 באריזה 25

9-6014

9-6015

שקיות שירות חזקות HD במיוחד שקוף מיקרון 12

HD שקיות שירות שקוף מיקרון 18

ס"מ 20/30 בכרית 480 באריזה 25

ס"מ 25/35 בגליל 300 באריזה 30

9-6016

9-6013

13 |

מפות שולחן

גליל ניילון נפתח LD ס״מ 120- ל לבן

גליל ניילון נפתח LD ס״מ 120- ל שקוף

מיקרון 23 ס״מ 60 רוחב מטר בגליל 600 באריזה 1

מיקרון 24 ס״מ 60 רוחב מטר בגליל 600 באריזה 1

9-6019

9-6008

LD גליל ניילון רחב שקוף מיקרון 24

גליל ניילון נפתח HD ס״מ 120- ל שקוף מיקרון 15

ס״מ 110 רוחב מטר בגליל 800 באריזה 1

ס״מ 60 רוחב מטר בגליל 900 באריזה 1

9-6009

9-6133

14 |

15 |

שקיות גופיה

שקיות גופיה גדולות לבן מיקרון 22 ס"מ 47/58 בכרית 70 באריזה 20 9-6231

שקיות גופיה גדולות לבן מיקרון 18

ס"מ 47/58 בכרית 100 באריזה 20

9-6004

שקיות גופיה גדולות לבן מיקרון 13 ס"מ 44/53

שקיות גופיה גדולות לבן מיקרון 12 ס"מ 48/58

בכרית 100 באריזה 20

בכרית 100 באריזה 20

9-15077

9-6234

16 |

שקיות גופיה קטנות צבעוני מיקרון 21 ס"מ 37/44

שקיות גופיה קטנות צבעוני מיקרון 15

ס"מ 37/43 בכרית 100 באריזה 40

בכרית 40 באריזה 40

9-6233

9-6000

17 |

שקית לבתי מלון

שקית כביסה

צד מודפס מיקרון 45 ס"מ 40/50 בכרית 100 באריזה 10

9-6135

ניתן לשנות את הגרפיקה המודפסת על גבי השקית בהתאם לבקשת הלקוח וללא תשלום נוסף

18 |

19 |

רווה-פלג סטודיו

8415002 באר שבע 5107 ת.ד 08-6404001 www.klir.co.il

Made with FlippingBook Learn more on our blog