קורום - סל שירותים מלא

סל שירותים | תכנון מלא - ביצוע | ניהול מה כולל הסל? ליווי, תכנון תשתיות ופיתוח בהתאם לחזון הקיבוץ. יצירת אומדנים, יצירת מכרזים, פיקוח עליון ועוד אפשרות לבחור בכל תחום את בעלי המקצוע הטובים ביותר ליווי הקיבוץ מול הגורמים הסטטוטוריים, רמ"י, משרד השיכון, ועדה מקומית. ליווי וניהול הוצאת היתרי הבנייה עד לאישור סופי תכנון דגמים המתאימים לקליטה בקיבוץ ועונים על הצרכים השונים של קבוצת החברים החדשים: בנים ונקלטים מן החוץ ליווי ועדת קבלה, ליווי ועדת קליטה, שיווק ופרסום הפרויקט ליווי קבוצת הבונים באופן אישי ופרטני, 4 הכנת תיק גמר וליווי עד לקבלת טופס ליווי חשבונאי של מערך התשלומים וההעברות לפרויקט, בקרה הנדסית פיננסית ושמאית לבנקים ולמנהלת הפרויקט פיקוח וניהול תקציבי של הפרויקט דרך חשבון נאמנות של הבונים ליווי עד לשנת הבדק כולל שמירת ביטחונות וערבויות של הקבלנים לביצוע התיקונים גיוס יועצים שונים בתיאום עם הקיבוץ

איך זה עובד? למידת הצרכים והמאפיינים של הקיבוץ וניתוח המצב הקיים בניית תוכנית עבודה מקיפה לכל הגורמים השותפים בתהליך הצגת התכנון והעלויות בפני הגורמים המאשרים לאור הניסיון הרב של חברת קורום וההצלחות בניהול ותכנון פרויקטים בתנועה הקיבוצית, פיתחה החברה מודל התקשרות המספק סל שירותים מלא הכולל ניהול, תכנון וביצוע.

יצירת מוצר שלם לשיווק קליטה

עמידה בלוחות זמנים ובתקציב שנקבע

מתן מענה זמין לקיבוץ ולחברים החדשים לגבי אופן ההצטרפות, איכות המוצר ועלותו בשלב מוקדם של הצטרפות הדיירים לחברת קורום אחריות ניהולית על התהליכים ואחריות ביצועית על המוצר והיא הגורם הנותן מענה כולל לדיירים ולקיבוץ

ביצוע | ניהול | סל שירותים מלא - תכנון קורום 5

Made with FlippingBook Ebook Creator