קורום - סל שירותים מלא

משפחת קורום לחברת קורום חברות אחיות המסייעות בקידום, ניהול וביצוע הפרויקטים:

בלתי מוגבל, 5 - חברה קבלנית בסיווג ג- אלנור הנדסה ואדריכלות מתמחה בייזום ובניית פרויקטים בהתיישבות הכפרית ובערים. כמו כן החברה יוזמת ובונה עבור קבוצות רכישה במתחמים עירוניים

– הינו משרד אדריכלות נוף הפועל בשיתוף פעולה רימון סביבה ונוף מלא עם חברת 'קורום', ומהווה את הזרוע האדריכלית וההנדסית בתחום התשתיות של חברת קורום לתכנון וניהול הפרויקטים

– מעניקה סל שירותים מלא – הכול תחת קורת קורום בנייה ופיתוח גג אחת. כולל אחריות מלאה על התהליך ועל המוצר

שיתוף הפעולה בין החברות נותן מענה כולל ומקצועי בכל שלבי גיבוש מתווה הפעולה המתאים ליישוב, בתהליכי הרישוי, התכנון וביצוע הפרויקטים.

7

ביצוע | ניהול | סל שירותים מלא - תכנון קורום

Made with FlippingBook Ebook Creator