קורום - סל שירותי תכנון וניהול

עיקרי השרות שאנו מספקים בקיבוצים השונים: שמחים שבחרתם בחברת קורום

בניית לוחות זמנים ואבני דרך לפרויקט בתחילת עבודתנו ניצור מתווה עבודה סדור תוך שימת לב לכל מרכיבי הפרויקט, ומתן פתרונות לכלל הגורמים המעורבים בתהליך, הכוללים את כל המרכיבים ליצירת מתווה עבודה מתואם ומסונכרן - משלבי התכנון המוקדמים ועד הכניסה לבית, בשיתוף פעולה מלא ותיאום מול הישוב.

החברה אחראית ללוות את הקיבוץ בכל התהליכים הקודמים לתחילת הבניה כולל סקר דיירים, ליווי מול הרשויות השונות (ממ"י, מועצה אזורית, ו.מ. לתכנון ובניה וכיו"ב) וליווי מול יועצים הקשורים לפרויקט. כמו כן תקיים החברה השבחה (אופטימיזציה) של התכנון ומפרטי הפרויקט, שימוש בניסיון מצטבר של כל הגורמים ההנדסיים, שיפור המוצר תוך התייחסות למסגרת התקציבית.

3

סל שירותי תכנון וניהול קורום

Made with FlippingBook flipbook maker