לגלות תרבות - עונת המנויים 2023-2024

הכניסה חופשית על בסיס מקום פנוי

ספר ויקרא: ספר הקדושה | 4.5.24 על הפער בין קדושה לחול, בין טומאה לטהרה? יוסי נינוה קדושת אלוהים, קדושת המקדש, קדושת הקורבנות, קדושת הכוהנים, קדושת העם, קדושת הארץ, וקדושת ירושלים ומאכלים אסורים.

אומרים אהבה יש בעולם. | 16.3.24 מזה זאת האהבה?

התנ"ך אינו כתוב כרומן ולא כתסריט של טלנובלה. למרות זאת, ניתן למצוא בו לא מעט סיפורי זוגיות או אם תרצו, סיפורי אהבה. יענה על השאלה על איזו אהבה מדובר? נתחקה אחרי אשר גניס סוגי האהבות במקרא ונשאל האם יש בו אהבות שמחות. השונה, המוזר והנהדר- נעמן וצרעת | 6.4.24 יענה על שאלות מרתקות כמו: מדוע הטבילה שמואל פיירשטיין בירדן ריפאה את נעמן? מדוע נענש גיחזי בצרעת? נלמד על כוחו של האחר והשונה ותרומתו לכלל. מי מפחד ממרים? | 20.4.24 מרים היא הדמות הנשית הראשונה הפועלת כאשת ציבור. היא מעזה לצאת בפומבי נגד משה ומשלמת מחיר כבד, למרות זאת, העם מעריץ אותה. מרים מציעה אלטרנטיבה למנהיגות . אשר גניס גברית. האם בגלל זה נדחקה לשוליים? עם

רגעי פרידה בתנ"ך | 1.6.24

יעסוק בפרידות גורליות בתנ"ך כאשר שמואל פיירשטיין לאחריהן הכל נראה אחרת. פרידת אליהו ואלישע- האם התלמיד עלה על רבו? שאול ושמואל- הפרידה לאחר המוות ועוד. "הטוב, הרע והאישה" | 20.7.24 ינתח את אחד מסיפורי הפיתוי העסיסיים בתנ"ך, אשר גניס על מעלליה ועלילותיה של אשת פוטיפר, על יוסף ועל שאר גיבורי הסיפור.

33

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online